تابستان

۸ نکته کپور گیری تابستانه

/8-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87
ماحصلی از تجارب سالها کپورگیری تیم کردا

٥ راز موفقيت دنى فيبراس در تابستان

/5-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
چگونه در اين تابستان بهترين نتايج در صيد كپور را دريافت كنيم؟

بهترين طعمه هاى تابستانى كپور

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
بهترین طعمه ها و راهکارهای صید کپور در تابستان کدامند؟

كپور عاشق تابستان است

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
تابستان از راه رسيده ، براى جشن گرفتن ما به سراغ اعضاى ماهر تيم اويد كارپ رفته ايم تا به ليستى از ١٧ مورد قطعى از حقايق ، ويژگيها ، نكات و توصيه هاى مربوط به اين فصل بپردازيم