زیگ


یکی از محبوب ترین روشهای صید در شرایطی که ماهی ها در کف آب خوراک نمی کنند روش زیگ است که کارپی هر آنچه که نیاز داشته باشید را برای شما مهیا نموده ست.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی