سربهای اینلاین


نخ یا لیدر از داخل این دسته از سربها رد شده و یا در حالت دراپ آف در راستای لیدر فیکس می شوند.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی