سربهای آویز


این سربها دارای یک هرزگر جهت آویز شدن مستقیم از نخ یا اتصال به نخ به واسطه لوازمی چون لید کلیپ هستند.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی