فیدر


متود فیدر رشته ای گسترده با لوازم مربوط به خود است که این روزها تقابل ویژه ای با روش کارپ پیدا کرده ، کارپی نیز به سراغ پر استفاده ترین و با کیفیت ترین لوازم مشترک این دو رشته رفته ست.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی