فیدرها


فیدرها یا طعمه دان ها دارای انواع متنوعی هستند. دسته ای از آنها در واقع نوعی سرب آویز یا اینلاین هستند که قابلیت حمل خمیر و مواد فیدر را در پرتابها دارندو در دو روش فیدر و کارپ بصورت مشترک مورد استفاده قرار می گیرند.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی