تشخیص توک


همه ما خاطرات زیبایی با صدای زنگوله داریم که متداول ترین روش تشخیص توک بود ، اما امروزه با وجود وسایلی مثل لاین دنسر و بازر روند تشخیص توک به طور کلی متحول و بسیار دقیق تر شده است. کمی صبر کنید...

دسته‌بندی