قلاب


مهمترین بخش ریسه شما یک قلاب تیز و مستحکم است ، دقیقا همان چیزی که با قلابهای کارپی که با مفتول کربن استیل ویژه و تکنولوژی ژاپن ساخته شده اند ، تجربه خواهید کرد.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی