كيسه پى وى يا متد فيدر

بگذاريد منظره را برايتان تجسم كنم... اولين پرتوهاى نور خورشيد در فضاى مه آلود يك صبح زيبا تلالو مى كرد و غبارهای رقصان از ميان خطوط طلايى اشعه هاى نور بر فراز درياچه اى اغوا گر عبور مى كردند ، حشرات نيز با شادمانى بر روى سطح آبى كه گويى دوباره جان گرفته بود به جشن و پايكوبى مشغول بودند. برگهاى خموده بار قطرات شبنم صبح گاهى را از شانه هاى خود خالى مى كردند و آواز پرندگان شروع به گوش نوازى كرده بود.... خوب ، البته دقيقا هم اينگونه نبود ، و قصد دارم  قوه تخيل شما را تحريك كنم ، تا تصاوير روشنى از صبح هاى گرمتر فصل تابستان در ذهن خود بسازيد در حاليكه در اسفند ماه هنوز هوا مثل اواخر پاييز سرد و مرطوب است ، اما كمى اوضاع بهتر شد ، موافقيد؟

به درياچه مخصوص كپور گيرى در مزرعه پرورش ماهى آلساگر در نزديكى شهر كروو رسيدم ، هوا نسبتا سرد و مرطوب بود و آسمان پوشيده از ابر...

اما هر وقت به ماهيگيرى مى روم ، يا باران مى بارد يا هوا زيادی آفتابى است ، ولى من هميشه احساس شادمانى مى كنم ، نمى دانم امروز من جزو روزهاى كارى يا ماهيگيرى  حساب شده؟! اما مهم نيست كل روز ماهيگيرى خواهم كرد.

البته اين يك جلسه معمولى كپورگيرى نيست ، بلكه امتحان دو تاكتيك است. برنامه اين است كه روش متداول فيدر را در كنار شيوه معمول استفاده از كيسه هاى پى وى اى با هم مقايسه كنيم. به اين سوال من پاسخ دهيد ، معمولا چقدر از روش فيدر در كپورگيرى خود استفاده مى كنيد ؟ آيا ترجيح مى دهيد از كيسه هاى پى وى اى استفاده كنيد؟ بياييد آنها را كنار هم قرار دهيم و نتيجه را بررسى كنيم ، آنچه كه از اين آزمايش بدست آيد مى تواند به شما كمك كند كپورهاى بيشترى بگيريد.

به درياچه رسيدم و استيو صاحب درياچه را ملاقات كردم ، همانطور كه دور درياچه را بمن نشان مى داد ، گفتگوى كوتاهى داشتيم. درياچه اى قديمى و زيبا بود ، با شمار زيادى ويژگيهاى مطلوب كپورگيرى ، بسترهاى نيلوفر آبى ، درختان بيد گسترده شده بر روى آب و يك جزيره مركزى در خور. از وى درباره ماهيهاى موجود در آب پرسيدم ، اندازه كپورها ، عمق نسبى آب ، نوع كف بستر آب و مواردى مشابه اينها. اين هميشه يك ايده خوب است كه قبل از ماهيگيرى در يك درياچه جديد با صاحب آن يا مديريت بخش ماهيگيرى آنجا صحبتى داشته باشيد ، ٥ تا ١٠ دقيقه گپ زدن با آنها مى تواند اطلاعات بسيار مفيدى در اختيارتان قرار دهد.


درياچه در محوطه خود داراى تعداد كابينهاى مجهزى بود ، تمام آنها داراى برق بودند كه مى توانست براى آسايش بيشتر كپورگيران بسيار مفيد باشد. از آنجايى كه متوجه شدم اين درياچه يكى از مكانهاى محبوب آنجاست ، يقين دارم در زمان هاى خاصى اين درياچه بسيار شلوغ مى شود ، پس بهتر است قبل از رفتن به آنجا حتما با يك تماس تلفنى جاى خود را رزرو كنيد ، بخصوص در تعطيلات آخر هفته. نكته جالب ديگر اين بود كه درياچه بجز كپورهاى بزرگ داراى اسبله هاى غول آسايى نيز بود.

همه چيز عالى بود به جز يك نكته كليدى كه استيو به آن اشاره كرد ، و آن دماى آب بود. ظاهر طى چند روز گذشته ٥ درجه كاهش داشته. ميزان بارش زياد به همراه شب و روزهاى سردتر  باعث اين امر شده بود كه به طور يقين تاثيرى منفى بر روند ماهيگيرى مى گذاشت.

من زمان محدودى داشتم و در واقع برنامه ما يك جلسه كوتاه روزانه براى تست اطلاعات واتركرافت بود ، روش ارائه طعمه و تاكتيكهايى كه شايد بتواند يك يا دو كپور را وسوسه كند. كمى فشار بر روى خود احساس مى كردم ، چندين تيم كپور گيرى در آن سوى درياچه حضور داشتند كه از شب قبل تا بدان لحظه چيزى صيد نكرده بودند ، از همين رو متوجه شدم با يكى از روزهاى مرموز كپورگيرى سر و كار خواهم داشت.

به دورترين نقطه درياچه رفتم ، جايى كه استيو گفته بود عميق ترين قسمت آن است ، پردازش شرايط باعث مى شد تا با خود فكر كنم كه احتمالا كپورها به دليل افت دما به قسمتهاى عميق تر آب رفته اند. سكوى بازى را انتخاب كردم و سريع چادر چترى خود را باز كردم.انتخاب محل ماهى گيرى چند مزيت را براى من به همراه داشت ، تعدادى ويژگى مناسب كپور گيرى و يك فضاى باز براى پرتاب. به تجربه من وقتى آب سرد مى شود و رنگ آن رو به زلالى مى رود ، كپور سعى مى كند به دنبال سرپناه باشد و يك دسته ساقه هاى برگهاى نيلوفر آبى دقيقا همين كار را مى كنند. محوطه اى بزرگ از پوشيده از اين برگها بود و در قسمت انتهايى درياچه كمى دورافتاده به نظر مى رسيدند ، اما يقينا مى توانستند براى يك يا دو كپور مقدسگاهى براى پناه گرفتن باشند. جزيره هم خود يك ويژگى بزرگ براى كپورگيرى محسوب مى شد كه قابل چشم پوشى نبود ، كيسه پى وى را در زير سرپناه چادر چترى خود ، يك كپور خود را در سمت راست من نزديك جزيره خود را نشان داد ، كه باعث شد اعتماد به نفسم تا حد زيادى افزايش يابد.

جزيره نسبتا بزرگ بود و تا مركز درياچه با درختانى كه به روى سطح آب سايه انداخته بودند ، ادامه پيدا كرده بود ، و منظره بسيار زيبايى را بوجود آورده بود. يك سرب به قسمت كنارى جزيره نزديك به يك درخت پرتاب زدم تا بسترش را چك كنم كه گير نداشته باشد ، بنظر تميز مى آمد از همين رو نخ را كليپس كردم و يك كيسه پى وى را در جايى نزديك به حاشيه جزيره خواباندم. به نظر موقعيتى عالى براى به دام انداختن يك كپور در حال گشت زدن بود.

چوب دوم قرار است با روش متداول فيدر شارژ شود ، قصد داشتم آن را دقيقا در كنار ساقه هاى نيلوفر آبى بخوابانم ، و سپس كلاجم را سفت كنم. اگر قرار بود آنجا توكى داشته باشم نمى خواستم ماهى بعد از برداشتن طعمه لابلاى ساقه هاى نيلوفر رفته و گير كند ، و براى اينكه بتوانم عكس العملى سريع نشان دهم در جايى نزديك به همان چوب نشستم.

چوبها خيلى سريع در جاى خود قرار گرفتند و ساعت شروع به تيك تاك نمود.


ساليد بگ (كيسه پى وى اى )
اول به سراغ كيسه پى وى اى رفتم ؛ اين يك روش عالى براى ارائه طعمه بر روى بسترهايى است كه با علف كم حجم پوشيده شده اند. كيسه را با مخلوط پلتهايى كه جهت استفاده به همراه كيسه هاى پى وى طراحى شده بود پر كردم - يك سطل مناسب هم در اين مواقع بسيار كار آمد است. اين پلتها حاوى مدلهاى متوعى از پلتهاى ريز جاذب كپور به همراه پودر كريل و ميگوى خشك بود. يك مقدار ليكوييد عصاره كريل كه با محصولات پى وى اى سازگار بود نيز به آن اضافه كردم ، ليكوييد هاى خالص كه قابليت حالايت بالا در آبهايى با درجه دماى مختلف باشند در داخل كيسه هاى پى وى اى بسيار خوب كار مى كنند. محتويات سطل ليكوييد را جذب كرده و بخوبى خيس مى خورند و به معناى واقعى كلمه  جذابیت درونشان نفوذ مى كند. طعمه اصلى من يك بويله وفتر شاه ميگو بود كه با برش زدن هاى قيچى آن را تغيير شكل داده بودم ، من هميشه دوست دارم از طعمه هاى اصلى كوچك و سبك استفاده كنم ، چرا كه در پى مكيده شدن توسط كپور به سادگى پرواز كرده و خيلى زوتر از يك بويله استاندارد معمولى در عمق دهان ماهى قرار مى گيرد ، و در ضمن براى كپورهاى محتاط زياد مشهود نخواهند بود ، و همشكل ديگر مواد طعمه پاشى به نظر مى رسد.


در اين روش استفاده از يك هوكبيت ( طعمه اصلى ) رنگ روشن و درخشان نيز مى تواند بسيار مفيد باشد ، در آبهاى زلال و شفاف وقتى كه كپورها زياد در نخ جستجوى غذا نيستند ، اين نوع بويله ها با تحريك حس كنجكاوى مى توانند كپور را جذب كنند ، اما من قبل از استفاده، آنها را برش هم مى دهم.

دليل اينكه من ترجيح مى دهم از كيسه هاى پى وى اى كوچك استفاده كنم ، تصوريست كه از لحظه اى كه كپور قصد دارد با يك مكش محتويات بستر را به داخل دهان ببرد ، دارم ، در اين هنگام به دليل كوچك بودن كيسه ، طعمه اصلى هم به احتمال زياد همراه ساير مواد خوراكى در اولين تلاش ماهى وارد دهانش مى شود ، حال اگر شما توده اى بزرگتر از طعمه داشته باشيد ، ممكن است نياز به مكش چند باره ماهى وجود داشته باشد تا طعمه شما هم بلعيده شود. در يك روز سخت وقتى كپورها آنچنان تمايلى براى خوردن ندارند ، يك كيسه كوچك تنها يك لقمه را در پيش روى آنها مى گذارد ، با اين طرز فكر اين روش هميشه اولين انتخاب من است.

وقتى كيسه پى وى اى خود را منظم و مرتب ببنديد ، پرتاب آن نيز راحتتر مى شود. دقت در پرتاب يك پارامتر مهم است ؛ اما اگر دقتان در پرتاب خوب نباشد يك كيسه پى وى اى مى تواند كار شما را در هدف گيرى نقطه مورد نظرتان بسيار مشكل تر كند ، اما لااقل مى توانيد مطمعن باشيد كه به واسطه استفاده از كيسه پى وى اى ، ريسه تان در بالاى محتويات كف قرار خواهد گرفت. همانطور كه مى بينيد استفاده از كيسه هاى پى وى اى مزيتهاى زيادى دارد. من همچنين يك سرب مسطح را در داخل كيسه پى وى اى قرار مى دهم ، مخصوصا زمانهايى كه در جاهايى مثل نزديك جزيره ها ريسه مى خوابانم ، اين سربها محجوب و ايستا هستند و از آنجايى كه اغلب لبه ها ى جزاير داراى شيب هستند ، يك سرب صاف مى تواند بهتر در جاى خود بايستد. يك برايد نرم بدون روكش ( ساپل ) به همراه ريسه اى كه با يك قلاب سايز ٨ به سبك بلو بك بسته شده تكميل كننده يك سيستم ثابت هستند.


متد فيدر

در روش متد فيدر ، از روزهايى كه شما مجبور بوديد توپهاى بزرگى از خمير را بدور سربهاى فيدر بزرگ بپيچيد ،  زمان زيادى سپرى شده. امروزه ماهيگيران روش مچ نيز بخشهايى از كار خود را از كپورگيرى ما الهام گرفته اند ، اما اين بار قرعه روزگار به نام ما افتاده تا يكى از روشهاى قديمى خود را احيا كنيم. متد فيدر كه اغلب در رشته ماهيگيرى مچ استفاده مى شود ، مى تواند براى كپورگيران نيز بسيار موثر واقع شود.

سربهاى فيدر مدل هيبريد مدل مورد علاقه من هستند ، براى پرتابهاى بلند و يا تاب دادن به قسمتهاى كنارى آب مناسب هستند ، وزن آنها نيز بر مبناى كپورگيرى در نظر گرفته شده ، و ديواره هاى كنارى آنها به شما اطمينان مى دهد كه طعمه اصلى تان در طی نشستن فيدر بر روى بستر در جاى خود باقى مى ماند ، و به دليل نحوه قرار گيرى آن ، طعمه شما در بالاى مواد طعمه پاشى قرار گرفته و يك ارائه طعمه بينظير را بوجود مى آورد. اصلى ترين ويژگى متد فيدر براى من اين است كه به شما اين اجازه را مى دهد كه از مخلوطهاى خيس استفاده كنيد ، اين مواد مى توانند مخلوطى از غلات پخته شده و خيس باشند و يا خميرى تهيه شده از طعمه هاى پودرى ( گراند بيت ) يا تركيبى از هر دو.

من در سيستم فيدر خود از تيوب تنگستنى در پشت فيدر استفاده مى كنم تا نخم را به كف بستر ميخ كند ، در يكى از چوبها از نخ فلروكربن در ريسه خود استفاده كرده ام و اين كار براى ماهيگيرى در قسمتهاى كناره آب عاليست ، نور در آبهاى كم عمق بهتر نفوذ مى كند و كپورها ديد بهترى دارند ، از اين بابت بسيار پر اهميت است كه همه چيز بخوبى بر روى بستر بخوابد  ، نخ ريسه نامرئى باشد و تا جاى ممكن نخ شل شده باشد.


امروز انتظار داشتم كه ماهيگيرى روند سختى داشته باشد از اين رو يك سرب فيدر كوچك انتخاب كردم ، كه با يك ميكس متد فيدر كه جهت صيد كپورهاى بزرگ طراحى شده ، پر می شود. اين يك ميكس همه كاره است ، به اين معنى كه اگر تمايل داشته باشيد مى توانيد آنرا كاملا سفت كنيد تا براى بازه زمانى طولاتى ترى بر روى فيدر باقى بماند ، پرتابهاى بلند بزنيد و به قسمتهاى عميق آب دست يابيد ، و يا اگر دوست داريد زودتر در آب پخش شود و جذابيتى سريع تر داشته باشد  آنرا بصورت خشك تر استفاده كنيد. اين ميكس حاوى يك يك فيش ميل پودرى مى باشد به همراه پلتهاى ريز ، پودر كريل و پودر ميگوى خشك شده ، يك تركيب بسيار جذاب و كارى. سعى كنيد ميكس خود را شب قبل از رفتن به ماهيگيرى درست كنيد تا ذرات خشك آن خيس بخورد ، به محض آنكه آنها بخوبى با آب يا هر مايع ديگر خيس خوردند ، سنگين شده و در هنگام استفاده به جاى پخش شدن در آب ، بخوبى بر روى بستر قرار مى گيرند.

يكى ديگر از محاسن روش فيدر اين است كه شما مى توانيد به سرعت فيدر خود را پر كنيد ، نيازى به پر كردن وقت گیر یک کیسه نيست ، كيسه هاى پى وى اى هزينه بر هستند ، و در واقع اين خرج را هم ديگر نخواهيد داشت. شما مى توانيد زير باران نيز فيدر خود را پر و پرتاب بزنيد ، هيچ چيز ذوب نخواهد شد ، و عملكردتان بسيار سريعتر خواهد بود.

من از يك برايد نرم مشابه همانى كه در كيسه پى وى اى بكار گرفتم ، استفاده مى كنم. از آنجايى كه مى توانم در روش فيدر بسرعت ريسه را آماده كرده و پرتاب كنم ، طعمه هاى مختلفى را امتحان مى كنم ، موارد روشن و رنگهاى ملايم ، در اندازه هاى مختلف. اندازه طعمه دان  فيدر هم مى تواند به سادگى تغيير يابد ، كوچك ، متوسط و بزرگ ، همراه با انتخابهاى متنوعى از وزنهاى متفاوت كه باعث ميشود آنها به مواردى همه فن حريف تبديل شوند.

اگر در آبهايى قلاب مى زنيد كه داراى ماهيهاى مزاحم زيادى نيستند ، حتما بايد روش فيدر  امتحان كنيد ، شما مى توانيد به مخلوط ميكس فيدر خود چيزهاى ديگرى مثل پلتهاى بزرگتر ، بويله هاى خورد شده و موارد مشابه نيز اضافه كنيد ، دقيقا مشابه موادى كه در كيسه هاى پى وى اى استفاده مى كنيد ، براى كپور پمپ كردن ميكس و همراه طعمه اصلى كار ساده اييست ، و اين روزها اين روش به ندرت در آبهاى مختلف استفاده مى شود ، چرا كه به نوعى بدور از روشهايى است كه اين روزها مد شده. من خيلى خوشحالم كه در بسيارى از آبها اين روش يك برترى محسوب مى شود چرا كه ماهى به چشم يك منبع خطر به آن نگاه نمى كند.

چگونه كپور ها را به سمت جايگاه خود جذب كنيم؟

يك ساعتى بود كه چوبها داخل آب بودند ، من چوب متد فيدر را چند بارى پرتاب زده بودم تا باعث جذب ماهى هاى آن اطراف شود. هر يك ربع تير كمان طعمه پاشى خود را بر مى داشتم و تعدادى بويله ١٠ مليمترى با طعم توتى فروتى را در اطراف كيسه پى وى اى پخش مى كردم تا نظر ماهيها را به سمت آن لقمه جذاب جلب كنم ، ، اما درياچه سرد بود و به دليل سرما گويى قفل شده بود ، و با گذاشتن هر ثانيه ذره اى از اميد من نيز كاسته مى شد. سعى كردم به كار خود انرژى مثبت بدهم با اين طرز فكر كه با بكار گيرى دو تاكتيك مختلف شانس بيشترى خواهم داشت.زمان توك

من معتقدم كه كپور در هر روز بلاخره لحظاتى را به خوراك كردن روى مى آورد. در هر درياچه اى طى زمانهاى خاصى كپورها بيشتر به تغذيه رغبت دارند ، در مورد اين درياچه چيزى نمى دانستم و اميدوار بودم كه نيمه ظهر وقتى دماى هوا به حداكثر خود مى رسد ، زمان خوبى باشد كه مورد قبول كپورها واقع شود.

به آب نگاه كردم به اميد اينكه از لرزش يكى از برگهاى نيلوفر هاى آبى ، نشانه اى از حضور  كپور ها را دريابم.

كمتر از يك دقيقه بعد چوب متد فيدر قوس برداشت ، و كلاج سفت اجازه آزاد شدن نخ را نمى داد ، با عكس العملى سريع چوب را برداشتم و كپور به قلاب افتاده در حال وارد كردن ضربات شديد بود ، تا شايد بتواند خود را به لابلاى ساقه هاى نيلوفرها رسانده و  فرار كند. خوشبختانه نرمى چوبهاى كريپر من تمام آن ضربات را بخوبى جذب نمود. قانون استفاده از قلابهاى بدون خار در آن درياچه اجرا مى شد و اگر ماهى مى توانست خود را به ساقه نيلوفرها برساند حتما مى توانست قلاب را آزاد كند.

بعد يك يا دو دقيقه قلدرى هاى به تمام معنا ، بلاخره به قسمت باز آب آمد و كمى بعد در آغوش چاك آرام گرفت. يك كپور ٥ ، ٦ كيلويى زيبا ، به نسبت ماهيگيرى كوتاه در يك روز سخت  و طى يك زمان كوتاه نتيجه بدى نبود. مطمعنم به محض اينكه دماى آب آن درياچه ثبات يابد ، مى توان برنامه هاى كپورگيرى زمستانه خوبى در آنجا برگزار كرد ، و از روى بد شانسى حضور من در آنجا با يك شرايط نامساعد توام شد.


نتيجه گيرى
متد فيدر همراه با يك بويله وفتر كينك پراون (شاه ميگو ) كه با برشهاى قيچى كوچك شده بود از پس كار بر آمد.

اگر بخواهم با صداقت كامل نتيجه گيرى كنم ، اگر قصد شرطبندى بر روى يكىاز  چوبها را داشتم صد در صد انتخاب من چوب كيسه پى وى اى بود ، چرا كه محوطه كنار جزيره جاى بسيار مناسبى براى حضور كپورها بنظر مى آمد. از طرفى يك كپور هم در همان نزديكى ديده بودم. اما بياييد قبول كنيم كه روش متد فيدر هم يك شيوه مرگ آفرين مى باشد ، كه توانست در رقابت با كيسه پى وى اى پيروز شود و ارزش خود را به عنوان يك استايل ماهيگيرى كشنده اثبات نمود.در فیلم جذاب زیر مقایسه عملکرد این دو روش بیشتر بدانید (با وی پی ان ) :


برگرفته از :ترجمه : حسین وفا