روشهاى مختلفى براى پر كردن نخ بر روى اسپول چرخ ارائه شده است. برخى در مورد صحت شيوه هاى خود قسم و آيه مى خورند ، اگر واقعا روششان كار كند من مشكلى با آن ندارم. در اينجا من به روشهاى مورد علاقه خودم اشاره مى كنم و از زمانى كه آنها را بكار گرفته ام پيچ خوردگى نخ هايم بسيار كاهش يافته است.١-قرقره نخ را از داخل بسته بندى خارج كنيد و آن را براى ٥ تا ١٠ دقيقه  داخل يك سطل آب ولرم قرار دهيد ، اين عمل به چند طريق كمك خواهد كرد:


-باعث گرم شدن نخ مى شود و بدين طريق نايلون و يا فلوروکربن نرم تر شده و از حافظه آن كاسته مى شود.


-در فرايند توليد نخها ممكن است مقدارى گريس به نخها ماليده شده باشد ، اجازه دهيد كه نخ خوب خيس بخورد آب گرم گريس و تمام مواد اضافى را از سطح نخ بر مى دارد.


-اين كار به نخ اجازه مى دهد كه بر روى اسپول چرخ شما بهتر بخوابد ، بخصوص در مورد نخهاى برايد باعث مى شود نخ به شكلى صاف تر و منظم تر قرار بگيرد.٢-من دريافته ام بسيارى از كپورگيران قدم دوم را به اشكال متفاوتى انجام مى دهند:


-برخى قرقره را از سطل خارج مى كنند و با قرار دادن يك مداد داخل آن شروع به جمع كردن نخ بر روى اسپول چرخ مى كنند.


-برخى ترجيح مى دهند در حين جمع كردن نخ قرقره  به صورت شناور داخل سطل آزادنه حركت كند.


-بعضى ديگر اصرار دارند كه قرقره بايد از سطل خارج شود و بر روى كف زمين به سمت برچسب رو به بالا قرار بگيرد كه عامل تعيين كننده اين نحوه قرار گيرى جهت پر شدن نخ بر روى قرقره مى باشد.

ناتان عملی مشابه عکس بالا را در وضعیتی که قرقره نخ در آب سطل است انجام می دهد.


-من روشى برگرفته از تمام موارد را بكار مى گيرم ، من قرقره را داخل آب رها مى كنم اما يك پيچ گوشتى دارم كه كمى بلند تر از سطل است. پيچ گوشتى را داخل حفره قرقره  به شكلى قرار مى دهم كه نيمى از قرقره داخل آب بماند. اين عمل باعث مى شود  نخ با نيروى اندكى كشيده شود و از كناره هاى قرقره بيرون نريزد

.


٣-چرخ خود را به قسمت انتهايى يك چوب كپورى وصل كنيد  ، با هر چوبى مى شود ،  قسمت انتهايى آن كافيست ، نكته خاصى در اين مرحله وجود ندارد.


٤-سر آزاد نخ در داخل سطل را بگيريد ، نخ را از حلقه انتهايى چوب رد كنيد و با يك گره كلينچ به اسپول چرخ وصل كنيد.( يا هر نوع گره ديگر كه مناسب مى دانستيد )

پ.ن:امروزه بسیاری از ماهیگیران حرفه ای دیگر نخ را به اسپول گره نمی زنند و تنها با یک برچسب آن را متصل می کنند تا در مواقع اضطراری  خروج کل نخ باعث به پرواز در آمدن و رفتن چوب به داخل آب منجر نشود.


٥-من با يك تكه كهنه خشك نخ را درست زير حلقه چوب نگه مى دارم. كهنه سطح نخ را تميز و خشك مى كند و مانع داغ شدن دستتان مى شود. همچنين من فشار اندكى به صورتى كه نه بيش از حد زياد باشد و نه خيلى كم ، به نخ وارد مى كنم. فشار بيش از حد باعث خواهد شد كه نخ بصورت فشرده بر روى اسپول جمع شود و فشار اندك سبب بوجود آمدن پيچ هاى شل و ول نخ مى شود.


٦-در آخر اسپول چرخم را تا چيزى در حدود دو ميليمتر مانده به لبه آن ، پر مى كنم. برخى از ماهيگيران چرخهايشان را لب به لب پر مى كنند اما من ترجيح مى دهم كمى از لبه اسپول خالى باشد تا از ريزش اتفاقى نخ جلوگيرى شود.


٧-به محض اينكه چرخ هايتان را نخ كرديد موقع مناسبى جهت تمرين ٥ الى ٦  پرتاب بلند با يك سرب مناسب است تا قرار گيرى نخ شما بر روى چرخ مرتب و منظم شود.


من معمولا سالى يكى دو بار نخ چرخ هايم را عوض مى كنم كه اين بستگى به تعداد جلسات ماهيگيرى ام دارد. طى فصل زمستان در كانادا فصل ماهيگيرى ما كوتاه است چراكه بسيارى از درياچه ها و رودخانه ها يخ مى زنند. من هميشه در ابتداى بهار و درست در آغاز فصل مسابقات ماهيگيرى نخ چرخهايم را عوض مى كنم.


اگر شما نيز به هدف شركت در يك تورنمنت قصد تعويض نخ هايتان را داشتيد ، خوابيدن صحيح نخ بر روى اسپولتان اهميتى دو چندان پيدا مى كند ، مطمئنا دوست نخواهيد داشت زمان گرانبهاى مسابقه را صرف گرفتن پيچ و تاب نخ هايتان كنيد.
به تجربه به من اثبات شده است كه هر نوع نخ داراى تاثيرات متفاوتى در پيچش مى باشد ، بعضى ها بيشتر از ساير مدلها تاب بر مى دارند. اگر همه مطالب اين مقاله را خوانده ايد و تمام ترفندها را بكار گرفته ايد اما هنوز با مشكل پيچ خوردگى نختان در گير هستيد ، بهتر است نخهاى متفاوتى از ديگر برندها را امتحان كنيد. پيدا كردن نخى كه بتواند پاسخگوى نيازهايتان باشد و به شما كمك كند از حداكثر زمان خود در لب آب استفاده بهينه ببريد ، مى تواند ماموريت سختى باشد.
اميد دارم كه اين مقاله بتواند به افراد تازه وارد در اين رشته كمك كند كه به صورت بهينه از وقت خود در لب آب استفاده كنند و تعداد زيادى ماهى صيد كنند!

برگفته از سايت:

نوشته : ناتان كاتلر
ترجمه: حسين وفا