همانطور كه دماى هوا در اواخر تابستان كاهش پيدا مى كند و اين روند در طول ماههاى پاييز ادامه مى يابد ، دماى آب نيز شروع به تطبيق مى كند، كاهش دماى آب سبب مى شود بويله هايى كه بر پايه غذاى ماهى ساخته شده اند به طور موثرى در انتشار جذابيت خود در ميان لايه هاى آب دچار مشكل شوند، و پيدا كردن آنها براى كپور سخت تر شود. همچنين سرد شدن آب بر روى متابوليسم کپور تاثير گذاشته و براى وی هضم بويله هاى فيش ميل دشوار مى شود.
يكى از تاكتيكهاى به اثبات رسيده اين است كه شما در ابتداى پاييز لابلاى آخرين بويله هاى تابستاى خود ، شروع به معرفى مقدار محدودى از بويله هاى زمستانى خود كنيد . در اواخر تابستان هر بار كه به لب آب مى رويد مقدارى از بويله هاى زمستانى خود را  به بويله هاى طعمه پاشى اضافه كنيد ،اين پروسه به آرامى باعث ترك عادت كپورها به خوردن بويله هاى قبلى شده و آنها را با بويله هاى راحت هضم تر زمستانى آشنا مى كند و باعث مى شود در طى فصول سرد باز هم به خوردن آنها ادامه دهند و همچنين كمك مى كند كه آنها به جستجوى غذا باز هم به ديدار قسمتهاى مورد هدف شما بيايند.


در اواخر پاييزى كه روزها شروع به كوتاه شدن مى كنند و انرژى كمتر از نور خورشيد توسط آب جذب مى شود ، بسته به شرايط محيطى  ، كپورها كمتر و كمتر به قسمتهاى كم عمق آب سر مى زنند ، و ترجيح مى دهند در قسمتهاى عميق آب بمانند ، جايى كه دماى آب ثبات بيشترى دارد.در اين هنگام  از آنجايى كه آب سرد سنگين شده و به كف آب مى رود ، ماهيها شروع به گذران اوقات خود در لايه هاى ميانى آب مى كنند ، چرا كه در اين قسمتها آنها احساس راحتى بيشترى مى كنند. و اين دقيقا زمانى است كه ارائه  يك طعمه زمستانى بخوبى مترشح ، حلال و قابل هضم عامل تعيين كننده ای در حصول موفقيت و يا شكست است.


در اواخر ماه دسامبر ، بيشتر درياچه ها  اولين يخبندانهاى زمستانى را تجربه مى كنند و دماى آب شروع به تثبت در كمترين حد خود مى كند. و معمولا ماهى وارد دوره سستى زمستانى شده و به دفعات محدود و طی بازه هاى مشخص زمان در طول شب يا روز تغذيه مى كند. با در نظر گرفتن اين موضوع در ذهن مى توانيد تصميمات درستى در استراتژى طعمه پاشى خود اتخاذ كنيد.وقتى به بحث صيد كپور در زمستان مى رسيم ، تنها تعداد محدودى از طعمه هاى مخصوص آب سرد قدرت ادامه روند صيد كپور خواهند داشت ، و اينها تقريبا همان مواردى هستند كه در كل طول سال به شكل استثنايى عمل مى كنند. و در طى زمستان در جايگاه واقعى خود قرار مى گيرند. بويله مخصوص آبهاى سرد به نام green beast از برند دى تى بيتز يكى از اين موارد است.


برگرفته از سایت:

ترجمه:حسین وفا