١-سرب گريپاى بزرگ
   گريپا يك شكل خاص سرب مى باشد كه حتى تا وزن ٢٨٠ گرمى آن هم موجود مى باشد ، و مناسب هر بستری است كه شما به ايستادگى بيشتر سرب نياز داشته باشيد ، مثل رودخانه ها ، كناره هاى شيب دار بلندى ها ، در سراشبى قسمتهاى ساحلى ( جهت استفاده در سدهاى ايران گزينه اى عاليست ) ، كپورگيرى بر روى قايق  و فواصل بسيار دور. برجستگى هاى كوچكى كه دو سطح اين سربها وجود دارد همچون پنجه اى به كف رودخانه و يا درياچه چنگ مى زند. همانند ديگر اشكال مسطح ، اين سربها هم انتخابى ايده آل براى پرتاب به قسمتهاى كنارى جزيره ها و يا تپه ها هستند.
سرب گريپا در بين كپورگيران محبوبيت بالايى پيدا كرده است ، براى جاهايى  مثل رودخانه هاى عريض و متلاطم عالى است و نیز جاهايى كه شما مجبور هستيد از داخل قايق تا فواصل دور پرتاب بزنيد.

در وزنهاى ٤٠ تا ١٨٠ گرم در دسترس است.

٢-فلت پِر

   بسترهاى سخت و محكم جايگاه اصلى سرب فلت پِر ( گلابى مسطح ) مى باشد. شكل كوچك و متراكم اين سرب در تعامل با دو وجه مسطح آن ، اين سرب را گزينه اى عالى براى پرتاب ريسه هاى كف خواب به فواصل كوتاه تا متوسط مى نمايد. دليل تاثير گذارى بهتر اين سرب براى فواصل كوتاه تا متوسط ، استقرار مستحكم آن بر روى كف درياچه است كه باعث مى شود ايستايى فوق العاده اى پيدا كند و يك كپور در حال حركت با تاثير گذارى فوق تصور آن همراه ريسه هاى كف خواب غافلگير خواهد شد.

اين شكل سرب به همراه يك هوكلينك كوتاه براى قرار گيرى داخل كيسه هاى پى وى اى گزينه اى عالى است ، همچنين اين الگوى سرب براى كار كردن در قسمتهاى كنارى آبهاى زلال محبوبيت بالايى دارد.

در وزنهاى ٣٠ تا ١٥٠ گرم در دسترس مى باشد.
٣-سرب اسكوئر پِر
سرب اسكوئر پر جديد تيم كردا به صورت اختصاصى براى ريسه هاى كف خواب طراحى شده است ،  
شكل سرب به صورت فوق العاده اى متراكم است ، از اين رو وقتى كپور طعمه را به دهن مى گيرد و هوكلينك كشيده مى شود تا به سرب برسد ، ماهى به يكباره كل وزن را احساس مى كند.
اين سرب انتخاب مناسبى براى پرتابهاى كوتاه تا متوسط است ، بروى بسترهاى سنگى و سفت عملكردى عالى دارد ، به خصوص در قسمت هاى كنارى جزاير و مناطقى كه ممكن است كف آب شيب دار باشد.

كردا هم اكنون بر روى نسل دوم سربهاى اسكوئر پِر كار مى كند. مدل اصلى آنها بيش از حد مكعبى شكل بودند و اين باعث مى شد كه گاهى به جاى انكه بغلتند و بر روى يكى از وجوه بايستند به صورت ايستاده در كف اب قرار مى گرفت و با قرار گيرى هرزگرد سرب رو به بالا ریسه نیز بالای كف آب به شكلى كاملا ن مناسب قرار مى گرفت!

در وزنهاى ٣٠ تا ١٥٠ گرم در دسترس هستند.٤-سرب پِر ( گلابى )
    سربهاى گلابى شكل و كلاسيك پِر تا فواصل خوبى پرواز مى كنند ، تقريبا همپاى سربهاى ديستنس ، و به دليل شكل متراكم شان كمتر تحت تاثير وزش باد قرار مى گيرند. اين به آن معنى است كه سرب پر مناسب بسيارى از موقعيتهاى كپورگيريست زمانيكه ماهيگيرى تان محدود به توانايى شما در پرتاب باشد.
شكل فشرده اين سرب تمركز بر روى ثبات بيشتر دارد و بدين ترتيب وقتى يك كپور در مواجه با اين سرب خود را خراش مى دهد به دليل شكل متراکم آن که از نمونه ديستنس فشرده تر است زودتر كل وزن سرب را احساس مى كند. احتمال پیچ خوردن در حين پرواز به دليل شكل مخروطى اين سرب كاهش پيدا مى كند.
شكل گرد به معنى قدرت پرواز بيشتر مى باشد ، سرب هاى پر ممكن است در عمق بسترهاى دارای لجن عمیق گیر كنند ، از همين رو پشنهاد مى كنم آنها را در بسترهاى لجنى استفاده نكنيد و براى بستر هاى سفت و سنگى جهت پرتابهاى متوسط تا بلند نگاه داريد.

در وزنهاى ٣٠ تا ١٥٠ گرم در دسترس هستند.


٥-سرب ديستنس
اين سرب مخصوص پرتابهاى بلند طراحى شده ، طراحى آن به همراه يك دماغه سنگين باعث پايدارى بيشتر و حفظ يك الگوى متراكم  ، شده است ، كه نتيجه آن قلاب زدن بهتر کپور است.
دماغه سنگين حتى به هنگام وزش بادهاى تند ، اطمينان از يك پرواز مستقيم مى دهد ، كه خود يك نكته كليدى براى مواقعى است كه پرتاب دقيق برايتان اهميت بالايى دارد. دماغه بزرگ سرب به طور متمركز باعث بهبود پروسه قلاب خوردن ماهى مى شود چرا كه زمانى كه ماهى طعمه را بلند مى كند به سرعت كل وزن سرب تاثير خود را انتقال مى دهد.


در وزنهاى ٤٥ تا ١٥٠ گرم در دسترس هستند.
٦-سرب تورنمنت
  به دليل شكل اشكى و ايروديناميكى اين سرب و نیز اينكه بيشتر حجم سرب كمى به سمت جلوى سرب قرار گرفته تا به بهترين ثبات در پرتاب دست يابد ،  انتخابى است كه شما در مواقعى كه به دنبال دستيابى به بيشترين فاصله در پرتاب هستيد ، بايد به سراغ آن برويد.  

در بسترهاى لجنى بسياری از آبهاى مردابى سرب ها تا عمق لجنهاى كف نفوذ مى كنند و ممكن است گير كنند ، اما سربهاى تورنمنت به سادگى دوباره از عمق لجن خارج مى شوند، من فكر مى كنم ميزان نفوذ آنها در لجن به نسبت ساير الگوهاى ستبر كمتر است.

در وزنهاى ٤٥ تا ١٥٠ گرم در دسترس مى باشند.
7-سرب تری لوب

  يك سرب ناديده گرفته شده و همه فن حريف كه در حال خیزشی مجدد است . بجز قسمتهاى پر مانع و بسترهاى علفى در بقيه شرايط  ، مى توانيد اين سرب را بار ها پرتاب كرده و جمع كنيد و شكل و طراحى آن باعث مى شود كه ريسه در مقابل ماهيها فرود آيد بدون آنكه صدايى ايجاد كند. اين سرب به آرامى  بر روى لجن عميق ، علفهاى نرم و كف صاف فرود مى آيد ،  اين سرب پرواز خوبى ندارد ، ولى براى موقعيتهاى سخت عالى است.


برگرفته از سایت:

ترجمه: حسین وفا