٩ نكته مهم كپورگيرى در زمستان كه كمكتان مى كند اين هفته كپورهاى بيشترى بگيريد!
   


ماههاى سرد سال مى توانند جلسات فوق العاده كپورگيرى را به همراه داشته باشند -به شرطى كه شما بدانيد چه كار مى كنيد!
اين نه نكته كپورگيرى در زمستان از مقاله نويس مجله انگلر ميل ، كولين ديويدسون به شما كمك مى كند بر تعداد صيدتان بيافزاييد.تا ديروقت صبر كنيد

    در يك روز خوب زمستانى ممكن است كپورها در كل روز در جنب و جوش باشند. اما شديدترين دوره فعاليت آنها مربوط به ساعات آخر روز مى شود. پس اگر مجبور بوديد ساعاتى را براى يك برنامه زمستانى خود انتخاب كنيد بهتر است مابين بعد از ظهر تا پاسى پس از تاريك شدن هوا باشد.
اگر در طول يك جلسه روزانه صيدى نداشتيد ، بعد از خوردن ناهار در ساعت سه احساس سرما كرديد و به سمت خانه روانه شديد ، بايد بدانيد كه بهترين زمان را از دست داده ايد. با خونسردى و به آهستگى شروع كنيد اما تا آخرين لحظات صبر كنيد و حتى بهتر است تا يك ساعت بعد از تاريكى هم منتظر بمانيد -احتمالا از اينكه چگونه اكوسيستم درياچه بعد از يك خاموشى در طول روز  ، به يكباره روشن مى شود ، متعجب خواهيد شد.

 بالای بستر آب ماهيگيرى كنيد
  

   امروزه بهتر از هر زمان همه مى دانيم كه كپورها بازه هاى زمانى طولانى را در سطوح بالاى كف آب مى گذرانند. ريسه هاى زيگ روشى عالى براى زمستان هستند ، پس اگر خبرى از توك ماهى با طعمه هاى سينك نشد ، لايه هاى بالاتر آب را امتحان كنيد.
بويله هاى پاپ و يا فومهاى ريسه زيگ در عمق دو سوم آب نقطه شروعى عاليست ، و آماده باشيد تا به قسمتهاى نزديكتر به سطح هم برويد. حتى در شرايطى كه برايمان وحشت آور است ، كپورها به طرز شگفت آورى تنها در چند فوتى زير سطح آب مى مانند. اين تنها مربوط به طول روز و يا يك تاكتيك برای لحظات نا اميدى نيست ، بلكه تعداد زيادى از بهترين كپورگيران ، فوم مشكى و ريسه زيگ را به عنوان يك روش كارآمد زمستانى در طى شبانه روز استفاده مى كنند.
به طور منظم پرتاب كنيد

      پرتابهاى منظم يكى از المنتهاى اصلى كپورگيرى در زمستان است. در آبهايى كه داراى شمار زيادى كپور هستند معمولا روند مشخصى براى دريافت يك نوك سريع پس از پرتاب ، وجود دارد - مثلا يك نيم ساعت طلايى و يا يك ساعت پس از آنكه ريسه خوابيد ، بطوريكه شانس برداشته شدن طعمه توسط ماهى به بالاترين حد خود مى رسد.
حداقل يكى از هوكبيتهايتان را بطور منظم تغيير مكان دهيد ، و به نقاط مختلف جايگاه خود پرتاب بزنيد تا شايد بتوانيد طعمه خود را به نزدكيه يك كپور مشتاق برسانيد. اگر پس از نيم تا يك ساعت اتفاقى رخ نداد نخ را جمع كنيد و به نقطه ديگرى پرتاب كنيد.
آغشته كنيد و بگيريد

     هر چيزى كه عطر و طعم طعمه را به گونه اى تقويت كند كه ماهى ترغيب به جستجو و به دهان گرفتن طعمه شود ، مى تواند به صيد سريعتر و بيشتر كپور كمك كند. به يقين ديپها موردى ضرورى براى بيشينه ساختن جذابيت طعمه در اطراف آن هستند.
ديپهاى باكيفيت و غنى جذابيتى معادل با مقادير بالاى طعمه پاشى دارند ، كه اين تنها با آغشته كردن يك تورى كوچك پى وى اى و يا حتى يك طعمه تكى قبل از پرتاب ميسر مى شود. غوطه ورى طعمه بايد بخش ثابتى از عملكرد شما قبل از پرتاب در فصل زمستان باشد.
مراقب آب باشيد
   

     فقط ظاهر شدن يك كپوربر سطح اب كافيست تا شما را در جاى درستى براى صيد تعداد زيادى كپور زمستانى قرار دهد. در آب سرد ، جايى كه يك كپور را پيدا كرديد ، به احتمال قريب به يقين تعداد زيادى از آنها نيز در همان نزديكيها خواهند بود.
شايد زمستان هميشه زمان رضايت بخشى براى نشستن پشت چوبها و خيره شدن به سطح آب نباشد ، اما اگر داخل چادرى با زيپ بسته باشيد و يا مشغول آشپزى يا گپ زدن با دوستانتان باشيد بايد بدانيد كه لحظه به لحظه يكى از علامتهاى فوق العاده كپور را كه به نقطه تجمع اكثر آنها در  درياچه اشاره مى كند را از دست مى دهيد.

به دقت تماشا كنيد ، هر چه روند صيد كندتر باشد ، با اطمينان بيشترى به نقطه اى كه يك كپور را ديديد بچسبيد.اين يكى از نكات كليدى كپورگيرى من است.
كشف محل كپورها  
      

    جايى كه كپورها در طول زمستان گذران زمان مى كنند ، در هر درياچه اى متفاوت خواهد بود. قسمتهاى داراى پوششى از موانع ، كه كپورها بتوانند در امن و امان پهلو بگيرند نخستين اولويت جهت بررسى هستند. ممكن است تعداد زيادى كپور در زير چند شاخه درخت ، خموده بر روى آب ، جمع شوند.
تمام قسمتهاى درياچه كه ممكن است كپورها در آنجا مخفى شده باشند را جستجو كنيد - و سعى كنيد زياد درگير قسمتهاى كم عمق نشويد. كپورها هميشه براى مخفى شدن و حفاظت از خود قسمتهاى عميق را ترجيح مى دهند. يك روش سريع پيدا كردن بسترهاى تميزيست كه فاقد شاخه برگ باشند و يا قسمتهاييست كه ريسه شما به همراه برگهاى پوسيده و لجن سياه بو دار از آب بيرون نمى آيد. كپورها دوست دارند مناطقى كه بيشتر در آن حضور دارند را تميز نگاه دارند.
طعمه پاشى كم و مستمر

     اگر قسمتى كه در آن قلاب مى زنيد به سهولت در دسترستان بود و اين كار شدنى بود ، يك طعمه پاشى كم و مستمر مى تواند ساده ترين مسير براى دستيابى به يك موفقيت زمستانى باشد. كپورها پاسخ به غذايى مستمر و در دسترس را ادامه خواهند داد ، و اگر شما بتوانيد به جاى حجم بالاى طعمه پاشى در يك روز هفته ، مقادير كمتر طعمه را به صورت هر چند روز يكبار به نقطه مورد نظر بپاشيد ، مطمعن باشيد كپورها حتى در شرايط وخيم به منطقه مورد نظر شما آمده و تغذيه مى كنند.
هر چه كپور ها در منطقه اى ، بدون قلاب ، بيشتر تغذيه كنند و صيد نشوند در روزى كه ريسه خود را وارد آب كرديد سريعتر و آسانتر به دام خواهند افتاد. حتى زمانى كه شما در خانه مشغول تماشاى تلوزيون هستيد ، منطقه طعمه پاشى شده شما مشغول كار براى جلب اعتماد كپورهاست. معركست!

مراقب ماهى های حوض باشيد

      ممكن است چند ماهى قرمز ، كوى و يا حتى چند كپور كوچك معمولى يا آينه اى ، در حوض حياط خانه و يا بركه اى در نزديكيتان سراغ داشته باشيد ،  بسيارى از كپورگيران خود صاحب يك بركه كوچك هستند و يا جايى را سراغ دارند. درست است كه محيط يك حوض كوچك كاملا با درياچه ها متفاوت است ، اما مى توانيد مطمعن باشيد كه اگر كپورهاى داخل يك بركه كوچك ، مشغول جنب و جوش و فعاليت باشند و بنظر خوشحال برسند ، فرصتى عالى براى صيد چند كپور كه تجربه مشابهى در درياچه اى نزديك را تجربه مى كنند ، بدستآمده است.
طعمه تان را كوچك كنيد

    در آب و هواى سرد طعمه هاى كوچكتر ، اثر بخشى بيشترى نسبت به بويله هاى بزرگ دارند ، و بدين ترتيب استفاده از سايز ١٠ - ١٢ ميليمترى به جاى سايز ١٨ - ٢٠، توكهاى بيشترى را در پى خواهد داشت.
يكى از زيباييهاى استفاده از طعمه هاى كوچك اين است كه به شما اجازه اندكى طعمه پاشى را مى دهد ، بدون آنكه نگران بيش از حد شدن آن باشيد. بويله هاى پاپ كوچكتر هم عملكرد بهترى در فصل زمستان دارند ، و يك بويله پاپ ١٠ - ١٤ ميليمترى پر ثمر تر از يك طعمه ٢٠ ميليمترى خواهد بود.پس به جاى طعمه هاى دهن پر كن به فكر گرفتن لقمه هاى كوچك براى كپور باشيد.

برگرفته از سايت انگلر ميل

مترجم: حسين وفا