در  كپورگيرى نیز مانند بسيارى از رشته هاى ورزشى ديگر  تكنيك حرف اول را مى زند. در اينجا به روش صحيح يك پرتاب بلند و دقيق مى پردازيم.


يك اصطلاح معروف اغلب در مورد فوتباليستها  بكار مى رود : آن بازيكان حركات ساده را خوب انجام مى دهد!
ممكن است يك بازيكن قسمت ميانى زمين به خاطر پاس هاى پنج مترى تشويق نشود ، اما به محض آنكه كمى در جهت دادن پاس اشتباه كند شما به اهميت پست او پى مى بريد.مشابه همين امر در مورد پرتاب زدن كپورگيران بنام نيز مصداق دارد ، اگر روزى در لب آب يكى از  كپورگيران برجسته را  ديديد ، به مهارت هاى ساده آنها دقت كنيد ، يك ماهيگير خوب در نظر اول پرتابهاى ساده اى مى زند اما آنچه كه با كمى توجه بيشتر متوجه خواهيد شد استعداد آنها در دقت پرتاب و مهار نمودن سرب است.

مايك ويلسون يكى از اعضاى تيم نش نمونه اى از آن دسته كپورگيران است و نكاتى كه وى در زدن پرتاب مى گويد بسيار ارزشمند است.

در درياچه زيباى چيگبرو اسكس ، مايك توضيح مى دهد : "اصل پرتاب وابسته به تعادل و احساس است ، در گذشته من وقت خود را براى زدن يك پرتاب تلف مى كردم ، و قبل از زدن پرتاب مكس طولانى داشتم.  اما در حقيقت به محض آنكه شما آموختيد بايد چه كار كنيد ، بهترين كار اين است كه سربتان را به عقب تاب داده و پرتابتان را بزنيد ، زياد سخت نگيريد و اگر بيش از حد مكس كنيد ممكن است مرتكب اشتباه شويد.

همانند اصول تكنيكى تمام ورزشها ، تكرار مداوم و تمرين عملكردتان را بهبود مى بخشد.

مايك اينگونه ادامه مى دهد: تمرين كنيد ، به يك محوطه باز برويد و اگر در اطرافتان كسى بود يك توپ كوچك را پرتاب كنيد تا خطرى نداشته باشد.

يا اگر در يك برنامه كپورگيرى خبرى از ماهى نيست ، كمى زودتر لوازم خود را جمع كنيد و با دوستان خود مسابقه پرتاب بگذاريد ، مسلما مراقب هستيد كه براى ماهيگيران اطراف مزاحمتى ايجاد نشود."

پرتاب اورهد
تقريبا تمام پرتابهاى كپورى از بالاى سر انجام مى شود ، اما از نحوه درست قرار گيرى بازوان دست نبايد غافل شد.

مايك مى گويد : " همه چيز بستگى به تعادل و هماهنگى شما دارد ، با تمرين شما دقيقا احساس مى كنيد كه بهترين لحظه براى رها كردن نخ كدام است ، عجله نكنيد"پاها را در وضعيت مناسب قرار دهيد

اين عكس بطور كلى نحوه قرار گيرى پاهايتان ، براى بدست آوردن ايستايى لازم جهت يك پرتاب قدرتمند را نشان مى دهد.
پاى جلويى خود را به سمت مسيرى كه مى خواهيد سربتان طى كند قرار دهيد و پاى عقبى خود را در زوايه  مناسبى قرار دهيد تا به حداكثر ايستايى دست يابيد. قدرت پرتاب شما از انتقال وزن بدنتان از پاى عقبى به پاى جلويى تامين مى شود. در طى زدن يك پرتاب بلند شما بايد ابتدا وزن خود را به طور كامل بر روى پاى پشتى خود قرار دهيد و سپس با كوبيدن پاى جلويى نخ را رها كنيد.

اگر در تصوير بالا دقت كنيد مايك با ساييدن زمين جهت و جاى پاى جلويى خود را مشخص نموده به اين ترتيب قادر خواهد بود هر بار دقيقا به همان نقطه قبلى پرتاب كند.

از بازوانتان به شكل اهرم استفاده كنيد

روش غلط

روش صحيح

چوبهاى كپورى به دليل خاصى داراى دسته هاى بلند هستند. درسهاى دوران مدرسه را به ياد بياوريد ، اگر خاطرتان باشد هر چه دسته يك اهرم بلندتر باشد فشار بيشترى به ان سر اهرم در طرف ديگر نقطه تكيه گاه وارد مى شود.

اگر همانطور كه در عكس ملاحظه مى فرماييد ، دست پايينى دقيقا قسمت انتهايى چوب را بگيرد ، شما قدرت بيشترى در زدن پرتاب ، توليد مى كنيد.

قسمت انتهاى چوب را بگيريد و در حين پرتاب آن را به سمت پايين بكشيد.

نكته كليدى براى يك پرتاب صاف و قدرتمند عملكرد هر دو دست شما بصورت هماهنگ و منظم است ، بطوريكه يكى شروع به كشيدن كرده و ديگرى همزمان شروع به فشار آوردن مى نمايد.

مانند تكنيكهاى تمام وزشها ، تمرين بيشتر پرتابتان را عالى  مى كند ، پس به پرتابهايى كه در يك برنامه ماهيگيرى مى زنيد بسنده نكنيد.

گرفتن نخ
روش غلطروش صحيح

نكته كليدى در نحوه دست گرفتن چوب و چرخ ، نقطه محورى است ، پس بسيار پر اهميت است كه نحوه قرار گيرى دست راحت و مطمعن باشد.

همانطور كه در عكسهاى بالا ملاحظه مى فرماييد ، دستيابى به يك تعادل خوب لازمه كار است.

همان طور كه انگشت شصتتان را بر روى پشت قسمت بالايى ريل سيت ( جايگاه چرخ ) مستقر مى كنيد، هر دو از عدد انگشتان خود را در يك طرف دسته چرخ قرار دهيد.

تنها از يك انگشت خود براى كشيدن و نگاه داشتن نخ استفاده كنيد ، لازم نيست نخ را سفت و محكم بگيريد. اين به شما كنترل بهترى بر روى نخ ، در لحظه رها كردن نخ طى پرتاب ، مى دهد.به سمت هدف خود در يك خط قرار بگيريد

سواحل هر درياچه داراى ويژگيهايى است كه مى توانيد در تعيين جهت پرتاب و ايستادن به روى يك خط به سمت آن نشانه ، از آنها استفاده كنيد. به ياد داشته باشيد علامت و نشانه اى را انتخاب كنيد كه براحتى قابل ديدن باشد تا در تاريكى هوا نيز بتوانيد آن را تشخيص دهيد. هيچ چيز بهتر از يك درخت بلند در تاريكى براى نشانه روى به عنوان هدفى سياه نيست. حتى مى توانيد به طور موقت از يك تكه زرورق براى نشانه گذارى بر روى درختان آن سوى درياچه استفاده كنيد.پرتابتان را درست بزنيد

١-وقتى چوب را به سمت عقب گرفتيد و آماده پرتاب شديد ، لحظه اى تامل كنيد و منطقه مورد نظر براى فرود آمدن سرب خود را نگاه كنيد و به قدرتى كه پرتاب شما براى رساندن ريسه به آن نقطه دارد ، فكر كنيد.


وقتی از اينكه همه چيز در سر جاى خود قرار دارد مطمعن شديد ، اقدام به پرتاب كنيد. درست است كه پيچ خوردن و يا تركيدن نخ ممكن است اتفاقاتى خجالت آور باشند ، اما وقتى در مورد بدترين سناريو كه شلاق زدن چوب در هواست ، فكر مى كنيد ، ساير اتفاقات محدود به حوادث نا خواسته مى شوند. ريلكس باشيد و با آرامش پرتاب بزنيد.

٢-وقتى سربتان در حال پرواز است ، آرام باشيد و تا حد ممكن حركت نكنيد. حركت ريسه در آسمان را دنبال كنيد و مراقب اتفاقات محتملى مثل تابيدن ريسه در اثر باد و يا پيچ خوردن آن باشيد. اگر در مورد اين موارد عكس العملى سريع نشان دهيد ، با كمى وارد كردن فشار و به اصطلاح ترمز بر روى نخ ، مى توانيد از تركيدن نخ و پيچيدن آن جلوگيرى كنيد.

نكته ديگر اين است كه هيچ وقت به نقطه درجه دو راضى نشويد و   اگر پرتاب اول شما نزديك به نقطه مورد نظرتان فرود آمد ، نخ را جمع كنيد و براى دقيق زدن هدف دوباره پرتاب كنيد ، اين تلاش مجدد كپورگيران خوب را از افراد ناشى متمايز مى كند.

٣- اگر از كليپس چرخ خود جهت زدن يك پرتاب دقيق استفاده مى كنيد ( از طرفى يكى ديگر از محاسن استفاده از كليپس چرخ اين است كه در لحظه برخورد نخ با كليپس ريسه شما صاف شده و سطح آب را برش مى دهد ) ، در لحظات آخر پرتاب از انگشت خود استفاده كنيد تا با تماس نخ در حال باز شدن از روى اسپول سرعت آن را قبل از برخورد به حايل كليپس بگيريد.در رابطه با همين موضوع حتما دقت كنيد كه نوك چوبتان را به سمت بالا بگيريد و در لحظه رسيدن نخ به كليپس با حركت دادن مجدد چوب به سمت مقابل فشار وارده را خنثى كنيد ، اگر نخ به شدت با كليپس برخورد كند ، حالت كشسناى نخ باعث مى شود ، كه ريسه به سمت عقب بپرد.

به اندازه كافى نخ را براى پرتاب باز كنيد
مقدار نخى كه قبل  از زدن پرتاب از نوك چوب تا نقطه قرار گيرى سرب باز مى شود اصطاحا به نام 'دراپ' شناخته مى شود.بار ديگر همه چيز به علم فيزيك و موضوع اهرم و گشتاور بر مى گردد ، اما بر طبق يك قانون كلى مى توان در بلند ترين حالت نخ را تا زیر نقطه اتصال دو تکه چوب باز کنید ، البته واضح است كه اين طول نخ  در صورت دو تكه بودن چوب كار خواهد كرد.
مراقب پيچ خوردن نخ باشيد

اين امر ممكن است يك موضوع كم اهميت جلوه كند ولى همه ما ديده ايم يا براى خودمان اتفاق افتاده است زمانى كه يك كپورگير قصد زدن يك پرتاب بلند را دارد ، در لحظه رها نمودن ، نخ به دور نوك چوب پيچ خورده و چند لحظه بعد صداى تركيدن نخ بلند شده و يك ريسه رها شده به داخل آب روانه گشته است. عادت كنيد هميشه قبل از زدن پرتاب حلقه انتهايى چوب را چك كنيد تا نخ بدور آن نپيچيده باشد. و حتى چند بار چك كردن آن هيچ زمانى نمى برد.


برگرفته از سایت:

نوشته: مایک ویلسون

ترجمه : حسین وفا