بستریابی و طعمه پاشی

روش درست استفاده از يك فلوت ماركر و يك اسپاد ، يك تواناييى بسيار مهم در كپورگيريست كه به محظ فراگيرى آن مى توانيد بر تعداد صيدتان بيافزاييد.

خواه در حال ماهيگيرى براى صيد كپور ، لاى ماهى و يا ماهى سيم باشيد ، يادگيرى روش صحيح استفاده از اين ابزار آلات مى تواند تفاوت قابل توجهى در نتيجه كار شما ايجاد كند ، قبل از اينكه به سراغ تك تك اين لوازم بروم و هريك را جدا گانه بررسى كنم ، مى خواهم به يكى از بزرگترين اشتباهاتى بپردازم كه مى بينم بسيارى از ماهيگيران در مورد استفاده از لوازم اسپاد و ماركر ، چوبها و چرخها انجام مى دهند.
عده زيادى از ماهيگيران را مى بينم كه به بازار رفته و مبالغ بسيار هنگفتى را جهت خريد چوب و چرخهاى گران قيمت كپورى صرف مى كنند كه شايد بيشتر مناسب ماهيگيرى در فواصل ١٥٠ مترى هستند ، و سپس بودجه اى براى  چوپ و چرخ اسپاد و ماركر در نظر مى گيرند كه مناسب پرتابهاى ٨٠ مترى هستند ، در اينجا يك نا هماهنگى بزرگ در لوازمتان بوجود مى آيد ، و اگر شما نتوانيد نقطه مورد هدفتان براى كپورگيرى را بدرستى بستريابى و طعمه پاشى كنيد ، استفاده از چوب و چرخ ماركر و اسپاد كارى بى فايده و اضافه کاری خواهد بود.پس قبل از جمع كردن ست كپورى مطمعن شويد كه هماهنگى لازم بين چوب و چرخهاى اصلى و لوازم ماركر و اسپادتان برقرار باشد.

چگونه از چوب فلوت ماركر استفاده كنيم

بياييد اول درباره چوب فلوت ماركر صحبت كنيم چرا كه اولين چوبى خواهد بود كه بايد از كيف چوبهاى ماهيگيريتان خارج كنيد.
وقتى قصد كمپ در يك درياچه جديد را جديد يا به محلى جديد براى كپورگيرى مى رويد ، خلاصه كارى كه فلوت ماركر برايتان انجام مى دهد ، مطلع ساختن شما از جزييات بستر آب است كه از ساحل قابل رويت نيستند.

مسلما از روى سطح آب مى توانيد مناطق خوبى مثل نيزارها و يا تپه ها را ببينيد اما اين كه در زير آب چه خبر است ، كدام قسمتها سنگى ،  شنى ، صاف و يا علفى است  قابل رويت نخواهد بود.

وقتى ست كپورى خود را انتخاب كرديد و يك چوب و چرخ هماهنگ فلوت ماركر تهيه نموديد ، حتما بايد چرخ ماركر خود را با نخ برايد پر كنيد و اين موضوع از اهميت بالايى برخوردار است.


وقتى در حال استفاده از فلوت ماركر با نخ برايد هستيد تمام لرزشهاى ريز نخ كه از حركت سرب بر روى زمين به نخ منتقل مى شوند با جزييات كامل قابل در طول نخ برايد حركت كرده و به دستهايتان انتقال مى يابد. بدون نخ برايد حس كردن آنها بسيار دشوار مى شود ، چرا كه نخهاى معمول ماهيگيرى مثل مونو فيلامنت ها داراى مقدارى كسشانى هستند كه باعث خنثى شدن لرزش ها مى شود. از اين رو استفاده از نخ برايد براى فلوت ماركر بسيار پر اهميت است.با ملاحظه ماركر ، مى بينيد كه من مواردى را انتخاب كرده ام كه رنگشان از دور به راحتى قابل ديد باشد . شما بايد بتوانيد آنها را براحتى از فواصل دور رويت كنيد ، من دوست دارم ماركرى انتخاب كنم كه داراى يك سرى مشكى و يك سرى نارنجى باشد تا به نسبت شرايط نور محيط يكى را انتخاب كنم. وقتى ميزان نور بالا باشد و انعكاس نور در آب چشم را آزار دهد ، شما فلوت ماركر مشكى را بهتر از رنگ زرد و نارنجى مشاهده خواهيد كرد ، اما در شرايطى كه هوا ابرى است و يا نور خورشيد ضعيف است ، ماركر زرد يا نارنجى مفيد تر ماركر مشكى خواهد بود.
مدلهاى بسيار متنوعى از فلوت ماركر در بازار موجود است ، يك مورد با كيفيت و خوب را انتخاب كنيد ، همان را استفاده كنيد تا خوب به آن عادت كنيد.
حالا كارى كه قرار است با ماركر انجام دهيد دقيقا مشابه چيزيست كه گفتم ، كه سعى كنيد نقاط مختلف و متفاوت درياچه را شناسايى كنيد ، شما مجبور خواهيد بود به كرات ماركر را به نقاط مختلف آب پرتاب كنيد كه متاسفانه كمى سر و صداى نيز توليد خواهد كرد ، اما به محظ آنكه كار انجام شد ، مى توانيد براى مراجعت هاى بعدى  اطلاعات  بدست آمده را در يك دفتر ياداشت نوت بردارى كنيد ، و يا بر روى پرينت نقشه گوگل مپ علامت گذارى كنيد ، بدين ترتيب دفعه بعدى كه به همان درياچه برويد بسيار سريعتر بستر مناسبتان را پيدا مى كنيد.چگونه از يك فلوت ماركر استفاده كنيم ؟
مجموعه فلوت ماركر را پرتاب كنيد ، وقتى فلوت ماركر و سرب به كف درياچه خورد ، شما قادر خواهيد بود به كمك فلوت ماركر عمق آب را اندازه بگيريد. اولين كارى كه براى اندازه گيرى عمق توسط فلوت ماركر بايد انجام دهيد اين است كه از بسته بودن كلاج چرخ مطمعن شويد ، پرتاب بزنيد و صبر كنيد تا برخورد سرب با كف را حس كنيد.
كمى دسته چرخ را بچرخانيد تا مطمعن شويد فلوت ماركر در كف درياچه و چسبيده به سرب قرار گرفته است ، در غير اينصورت عمق بدست آمده از محاسبه شما دقيق نخواهد بود. حالا كلاج را شل كنيد تا بتوانيد نخ را آزاد كنيد ، شروع به كشيدن نخ كرده تا با آزاد شدن آن فلوت ماركر به سمت سطح آب حركت كند. براى اندازه گيرى عمق آب بر واحد متر بهتر است كه هر بار نيم متر نخ را آزاد كنيد ،براى مثال اگر بعد از شش بار آزاد كردن نخ فلوت ماركر بر روى سطح آب ظاهر شد عمق آن قسمت ٣ متر مى باشد.
گاهى ممكن است سرب شما در ميان قسمتهاى علفى فرود آيد و ماركر گير كند ، كه باعث گمراهى شما در اندازه گيرى عمق خواهد شد پس حتما اول از حركت آزادانه ماركر مطمعن شويد.

به محظ انكه عمق آن نقطه را مشخص كرديد ، با تكرار همين پروسه نقاط مختلف ديگر را نيز عمق سنجى كنيد تا به يك نقشه حدودى از وضعيت كف آب برسيد.


يكى ديگر از راههاى اندازه گيرى عمق استفاده از يك فيش فايندر ديپر پرو پلاس مى باشد ، كه بدون نياز به عملياتى كه در مورد فلوت ماركر ذكر شد و بدون ترساندن ماهى ها عمق آب مشخص مى شود ، اين روشى ساده تر در پيدا كردن عمق آب است اما دقت آن از فلوت ماركر كمتر است.


تشخيص آنكه چه چيزى بر روى بستر آب قرار دارد،
٤ نوع سطح مختلف وجود دارد كه شما با استفاده از فلوت ماركر آنها را شناسايى خواهيد كرد. عده زيادى از ماهيگيران بسترهاى سنگى را براى ماهيگيرى مى پسندند ، همچنين ممكن است بستر علفى ، لجنى و گلى باشد. در واقع اينها سطوح اساسى اى هستند كه شما بايد به جستجويشان بپردازيد. اصولا ما از ماهيگيرى در قسمتهاى علفى پرهيز مى كنيم ، اما اگر در نزديك محوطه علفى بسترى لجنى ، سنگى و يا گلى پيدا كنيد يك نقطه عالى براى خواباندن ريسه است.

من سعى مى كنم جزيياتى كه در برخورد با هر كدام از اين بسترها حس خواهيد كرد را براى كسانى كه قبلا از فلوت ماركر استفاده نكرده اند توضيح دهم ، اگر سرب فلوت ماركر شما بر روى بسترى سنگى حركت كند شما لرزشهاى و ضربات منظمى را در نوك چوب حس مى كنيد كه نشان دهنده بسترى حاوى سنگريزه است ، احساس بستر گلى و لجنى تقريبا مشابه هم هستند بدين صورت كه انگار شما در حال حركت دادن سرب بروى يك سطح صاف هستيد ، اگر حركت سرب يكنواخت و بدون وقفه باشد من حدس مى زنم كه سطحى گلى يا لجنى است -زمانى كه مجموعه سرب و فلوت ماركر به طور كامل جمع و از آب خارج شد با موادى كه به سطح سرب و ماركر چسبيده مى توانيد با احتمال قوى ترى گلى يا لجنى بودن بستر را حدس بزنيد ، اما هيچگاه به طور يقين نمى توانيد از نظريه خود مطمعن شويد.


تنها راه اطمينان از چگونگى كف آب در يك نقطه اين است كه نخ را در همان جا كليپس كنيد و با پرتاب يك فيش اسپاى  آرايش كف را با چشم خود مشاهده كنيد ، در واقع اين دقيق ترين راه براى مطمعن شدن از محتويات كف آب است.اگر پس از پرتاب سرب گير كرد و در هنگام جمع كردن  ،به طور مرتب نخ درگير موانع بود شما به يك بستر علفى برخورده ايد.

تمام اين بسترها قابل ماهيگيرى كردن هستند ، تنها بايد ريسه خود را با آنچه كه كشف كرده ايد تطبيق دهيد ، پس فلوت ماركر به شما مى گويد كه قرار است بر فراز چه چيزى  ، و در چه عمقى از آب ماهيگيرى كنيد.


اصولا من براى دقت بيشتر يك نقطه مشخص در آن سوى درياچه را نشانى براى تعيين جهت پرتاب خود در نظر مى گيرم ، چيزى كه حتى در تاريكى شب نيز قابل مشاهده باشد ، مثل يك درخت واقع در جزيره اى در آب و يا چيزى در ساحل روبرو ، مثل يك درخت و يا حفره اى در ميان درختان ، من حتى به انجام اين روش معروف هستم كه از يكى از دوستانم مى خواهم و كه در حاشيه آب حركت كرده و يك پايه چراغ دار را روبروى نقطه مورد نظر من مستقر كند ، بدين ترتيب وقتى هوا تاريك شد من جهت درستى براى پرتاب زدن خواهم داشت.


وقتى عمق درياچه را اندازه گيرى بكنيد مى توانيد قسمتهاى تپه هاى سنگى را شناسايى كنيد ، چرا كه عمق درياچه بر روى تپه ها كمتر خواهد بود ، و در نقطه مقابل كانالهاى موجود در كف بستر را شناسايى مى كنيد چراكه داخل آنها داراى عمق بيشترى از ساير نقاط است.

خوب اين تفكر پشت ابزار ماركر است ، به شما كمك مى كند كه از جزييات نقاطى در كف آب با خبر شويد كه فكرشان را هم نمى توانستيد بكنيد، من بشخصه اين كار را انجام مى دهم شما نيز با صرف كمى زمان و در صورتى كه مزاحم ماهيگيران سكوهاى اطراف نشويد مى توانيد تصويرى ذهنى از شكل بسترى كه در آن قلاب مى زنيد ، داشته باشيد ، اميدوارم حتما اطلاعات بدست آمده را يادداشت كنيد و يا بروى يك نقشه گوگل ثبت كنيد و براى حضور مجددتان در آن درياچه نگاه داريد.


استفاده از پايه هاى ديستنس براى پرتابهاى دقيق

به محض اينكه نقطه مورد نظر خود در بستر درياچه را مشخص كرديد بايد به سراغ پايه هاى ديستنس رفته و نختان را به دور آنها بپيچيد ،  شما بايد فاصله تا هر نقطه را بدانيد ، و براى اين امر بايد نخ چوب ماركر خود را كليپس كرده باشيد ، و سپس نخ چوبهاى ماهيگيرى خود را در همان فاصله كليپس كنيد. پايه هاى ديستنس جهت انجام اين پروسه طراحى شده اند. در ابتدا به محظ آنكه نقطه مورد نظرتان را مشخص شد نخ را كليپس كنيد، حالا شروع به تابيدن نخ به دور دو پايه ديستنس كنيد و تعداد دفعات پيچاندن نخ را يادداشت كنيد.
حالا فاصله شما تا نقطه مورد نظرتان بدست آمده است ، و نشانه اى هم براى جهت پرتاب در آن سوى درياچه در نظر گرفته ايد ، اين بدين معنى است كه هر بار كه لب آب حضور داشته باشيد ، بدون تكرار اين عمليات و ايجاد سر و صدا مى توانيد دوباره همان نقطه را پيدا كنيد.

طعمه پاشى توسط اسپاد


حالا كه مى دانيد نقطه هدفتان كجاست به سراغ چوب اسپاد خود برويد تا كمى آن نواحى را طعمه پاشى كرده و با گستردن دام خود چندكپور صيد كنيد. پس شروع كنيد و نخ چوب اسپاد خود را به دور پايه هاى ديستنس بپيچيد ، و دقيقا در همان فاصله اسپاد نختان را كليپس كنيد.

  حالا با ايستادن در همان جاى قبلى و پرتاب زدن به سمت علامتى كه در آن سوى درياچه براى خود در نظر گرفته بوديد ، اسپاد دقيقا در همان محل ماركر فرود خواهد آمد ، چراكه طول هر دو نخ توسط ابزار ديستنس به يك اندازه تنظيم و كليپس شد.از يك شوك ليدر استفاده كنيد

همانطور كه گفتم شما بايد براى چوب اسپاد از نخ برايد استفاده كنيد ، كه قدرت آن كمى از نخ چوب ماركرتان بيشتر باشد ، چرا كه تفاوتهاى كوچكى در مورد چوب اسپاد وجود دارد ، قرار است وزن سنگينى را به دفعات پرتاب كنيد ، پس براى اينكه رويداد اتفاق هايى كه احتمالا منجر به پاره شدن مى شود جلوگيرى كنيم ، من از يك برايد ديگر به عنوان شوك ليدر در قسمت انتهايى نخ برايد چرخ استفاده مى كنم ، كه مى تواند يك برايد شوك ليدر با تحمل وزن ٤٠ الى ٤٥ پوند باشد ، اين كار فشار سنگينى كه در حين پرتاب به نخ وارد مى شود را خنثى مى كند و ديگر لازم نيست نگران اشتباهات اتفاقى باشيد.فراموش نكنيد حتما از يك دستكش انگشتى استفاده كنيد

وقتى با نخ برايد پرتاب مى زنيد براى محافظت از انگشت دستتان بايد حتما يك دستكش مخصوص پرتاب بپوشيد ، پرتابهاى مكرر با نخ برايد مى تواند باعث بريده شدن انگشتتان شود ، اگر اين اتفاق دردناك را تا به حال تجربه نكرده ايد بدانيد كه دستكش پرتاب اهميت فراوانى دارد.
 كدام اسپاد يا اسبمب را انتخاب كنيم


از آنجايى كه طراحى لوازم مخصوص اسپاد زدن به روز تغيير مى كند ، انواع مختلفى از اين وسيله در بازار موجود مى باشد ، مورد اصلى همان اسپاد سمتى است كه سالها سال مورد استفاده قرار گرفته است ، مدل اسپمب هم وجود دارد كه مى توان گفت در حال حاضر محبوب ترين نوع اسپاد در بين كپورگيران مى باشد و همچنين مدلهاى ايمپكت اسپاد نيز در دسترس شما هستند كه چيزى بين دو مدل ديگر هستند. بار ديگر ببينيد با كدام وسيله راحتتر هستيد و تنها همان را به كار بگيريد ، تا به خوبى به طرز استفاده آن عادت كنيد. به محظ اينكه با آن احساس راحتى كرديد ، نسبت به ساير موارد برترى مى يابد. به كمك اسپاد تقريبا همه چيز را مى توانيد به نقطه مورد نظرتان برسانيد ، پس تنها كافيست به مقدارى كه به نظرتان مناسب خواهد بود و سپس آماده شروع جلسه كپورى خود هستيد.

به محض اينكه نوع اسپاد مورد علاقه خود را انتخاب كرديد بهتر است كه چندين سايز مختلف آن را خريدارى كنيد ، گاهى اوقات مجبور مى شويد مقدار زيادى طعمه را به سرعت وارد آب كنيد ، ولى گاهى ممكن است قصد داشته باشيد كه تنها مقدار كمى طعمه را به همان نقطه قبلى اضافه كنيد ، موارد كوچك اسپاد براى اضافه نمودن مقادير كم طعمه به همان محدوده ، مناسب هستند.

نقطه مورد نظرتان را انتخاب كرديد ، طعمه پاشى كرديد و از اين قسمت كار به بعد سرنوشتتان در دست خداى ماهيگيران است ، و به اميد خدا ماهى هاى خوبى صيد مى كنيد.

اگر تا به حال روشهاى ذكر شده را امتحان نكرده ايد ، لوازم درستى بخريد ، نكات مهمى كه بيان شد را يادداشت كنيد ، به آن آب برويد و مشغول اين ورزش مفرح بشويد.

برگرفته از:

ترجمه: حسین وفا