کپور

19 نکته مهم بهاری

/post-88
۱۹ نکته که بهار امسال باید امتحان کنید

رفتار كپورها در طول زمستان

/post-84
در زمستان و با افت دما دقيقا چه اتفاقاتى براى كپورها مى افتد؟

آب وهواى پاييز و تاثیر آن بر خلق و خوى كپور

/post-80
تغییرات آب و هوا در فصل پاييز چه تاثيرى بر رفتار كپورها دارد؟

بهترين طعمه هاى تابستانى كپور

/post-75
بهترین طعمه ها و راهکارهای صید کپور در تابستان کدامند؟

شناخت ترمولاينها

/post-73
درك و شناخت لايه هاى مختلف آب كه داراى دماهاى متفاوتى هستند.

محل هاى عبور و تغذيه كپورها

/post-72
چگونه مسير عبور كپورها را بخوانيم و محلهاى تغذيه آنها  را پيدا كنيم؟

كپور چگونه از مواد ريز تغذیه می کند؟

/post-65
كپورها چگونه بر روى قستمهايى كه با غلات و دانه هاى پخته شده طعمه پاشى شده اند تغذيه مى كنند؟

تخم ریزی كپور

/post-63
به هنگام تخم ريزى كپور چه اتفاقى مى افتد؟

كپورها چگونه در بسترهاى علفى تغذيه مى كنند؟

/post-62
نحوه خوراك كردن ماهى در يكى از بهترين ويژگيهاى بستر: بستر علفى

كپور چگونه طعمها را حس می کند؟

/post-61
در ادامه شناخت مكانيسم هاى زيستى كپور ،به سراغ حس چشايى اين ماهى مى رويم.