به هنگام تخم ريزى كپور چه اتفاقى مى افتد؟

جدا از آن چيزهايى كه در ظاهر مى بینیم ، وقتى كپورها مست جفت گيرى هستند دقيقا چه اتفاقى رخ مى دهد؟


در اواسط تابستان روند ماهيگيرى كند مى شود ، اما هيچ مشكلى نيست و شما مى توانيد بر روى صندلى خود لم دهيد و از يك حمام آفتاب لذت ببريد ، كه به يكباره صداى شلپ شلپ آب را از سمت چپ خود در كناره آب مى شنويد ، بله اين همان موقع از سال است : كپورهاى درياچه شما مشغول جفت گيرى ساليانه خود هستند. اما دقيقا چه اتفاقى در حال رخ دادن است؟ به درياچه هاى  ديگرليكز  در  دوون رفتيم تا صاحب اين مجموعه بِن گرتويك توضيحات كاملى به ما بدهد...

پ.ن:فصل تخم ریزی در مناطق مختلف فرق دارد و در بیشتر نواحی ایران از اواسط بهار آغاز می شود.

در چه دمايى از آب كپورها شروع به تخم ريزى مى كنند؟

دماى ١٨ درجه و بالاتر آب براى ادامه يك تخم ريزى موفقيت آميز كپور ضرورى است ، اما اگر به محض آنكه كپور شروع به تخم ريزى كرد دماى هوا به صورت ناگهانى افت كند ماهى به روند تخم ريزى را ادامه مى دهد.


آيا كپورها بيش از يك بار در سال تخم ريزى مى كنند؟

يك كپور ماده به صورت بالقوه مى تواند سه تا چهار بار تخم ريزى كند اما اين در صورتى است كه آنقدر خوش شانس باشد كه دماى هوا اين فرصت را به او بدهد. و يك كپورماده بالغ ، سالم و جوان ، بر اساس يك حساب سر انگشتى ، به ازاى هر كيلو از وزنش صد هزار تخم مى گذارد.
وقتى كپور شروع به تخم ريزى مى كند دقيقا چه اتفاقى مى افتد؟

تخم ريزى ماهى دقيقا زمانى اتفاق مى افتد كه تمام شرايط لازم براى اين منظور فراهم شود ، كه مجموع آنها باعث آبگيرى و رسيدن تخم مى شود. وقتى يك كپور ماده با حضور يك ماهى نر تحريك مى شود ، شروع به آزاد كردن تخمهايش بر روى علفها كرده و ماهى نر با حركت در فاصله نزديكى پشت كپورماده شروع به آزاد كردن اسپرم (ميلت) مى كند ، كه آنها را پوشانده و بارور مى كند.
اين پروسه چقدر طول مى كشد؟

براى ماده ماهى ها فرآيند تخم ريزى مى تواند مدتها به طول انجامد ، اما مدت دقيق آن را شرايط مختلفى تعيين مى كنند : اندازه ماهى ، سن ماهى ، فرم بدن ، دماى آب و بسيارى موارد ديگر.آيا كپورها تخمهاى خود را مى خورند؟

بله ، به طور يقين. بعد از گذر از يك تخم ريزى سنگين بدن ماهى به شدت نياز به جايگزينى پروتيين از دست داده دارد ، كه تخمها منبعى براى تامين آن بشمار مى روند. حتى گاهى ماهيهاى كوچكتر كپورهايى كه در حال تخم ريزى هستند را تعقيب مى كنند ، و بلافاصله بعد از رها شدن تخم آنها را مى خورند - يك ضيافت تمام عيار!
چه تعداد از تخمها جان سالم به در مى برند؟

در اكثر درياچه و تالاب هاى انگلستان (و همچنین ایران ) صفر عدد. در برخى از درياچه ها كه شرايط همه جوره بر وفق مراد آنهاست ، به دنيا آمدن بچه ها ماهى ها مى تواند از نرخ خوبى برخوردار باشد ، اما اين امر به ندرت پيش مى آيد.

آيا كارى هست كه ما با انجام آن بتوانيم به كپورهاى در حال تخم ريزى كمك كنيم؟

بله ، چوب و چرخ خود را جمع كنيد و آنها را راحت بگذاريد. ماهيگيرى در فصل تخم ريزى كارى اشتباه است و به هيچ وجه عادلانه نيست.


در فیلم زیر می توانید رفتار ماهیها در حین تخم ریزی مشاهده کنید (با وی پی ان) :برگرفته از :

ترجمه : حسین وفا