كپور چگونه از مواد ريز تغذیه می کند؟

صاحب مزرعه پروش ماهى و يكی از كپورگيران برجسته ، جيمز اندرسون حقايقى را افشا مى كند كه نشان مى دهد نحوه تغذيه كپور بسته به چيزهاييست كه ما در طعمه پاشى خود استفاده مى كنيم و در اينجا در مورد مواد ريز مثل غلات پخته شده صحبت مى كند.

سازگارى بالا

كپورها موجوداتى بسيار سازگار پذير هستند و مى توانند روش تغذيه خود را به نسبت لايه اى كه بر روى آن تغذيه مى كنند و نيز نوع چيزهايى كه مى خورند ، تغيير داده و هماهنگ سازند. در اينجا قصد داريم نگاهى به نحوه تغذيه كپورها از مواد ريز بياندازيم. اين روزها غلات پخته به شكل گسترده اى در كپورگيرى استفاده مى شوند كه شامل طيف وسيعى از طعمه هاى  مختلف مثل شاهدانه ، ذرت ، پلت و موارد متنوعى از دانه هاى ديگر مى باشد.


مواد غير قابل خوردن ارگانیک و غيرارگانیک

غلات به دسته هاى طعمه هاى ريز دسته بندى مى شوند ، مواردى كه اندازه آنها  زير ١٠ ميليمتر باشد ، باعث مى شوند كه كپور به سختى مشغول خوردن ذرات ريز  شود ، و همين امر سبب خواهد شد آنها براى مدت طولانى در آن منطقه مشغول تغذيه بمانند. وقتى كپورسرگرم خوردن اين آيتمهاى غذايى ريز مى شود ، به ناچار بسيار از محتويات ارگانيك و غير ارگانيك مثل برگها ، دانه هاى شن و سنگريزهاى موجود در بستر را پمپ كرده و به داخل دهان خود مى مكد. كپور بايد همه اين چيزها را غربال كرده ، موارد غير قابل خوردن را بيرون انداخته و چيزهاى خوردنى را ببلعد ، از اين رو درگير پروسه پيچيده اى مى شود كه به لطف سيستم پيشرفته اى كه در دهان خود از آن بهره مى گيرد این امر میسرمى شود.
مرحله نخست

وقتى كپور از مواد ريز تغذيه مى كند ، ابتدا دهان بزرگ خودرا كامل باز مى كند به طوريكه لبهاى ماهى در تماس با سطح بستر قرار گيرد ، سپس غلاتى را كه در اولويت سيستم دقيق تغذيه او مى باشد را به اعماق دهان خود مى مكد ، و در همين حين موارد بزرگ و غير قابل خوردن را از دهان به بيرون مى دمد.دندانهای حلقی کپور

مرحله دوم

سپس مواد ريز خوراكى به قسمت انتهايى حفره دهان ماهى هدايت مى شوند ، جايى كه مرحله دقيقتر غربالگرى به كمك يك عضو دهانى انجام مى شود. اين عضو كامى يك ناحيه عضلانى بر روى سق دهان ماهى است كه سطح آن با سلولهاى گيرنده طعم پوشيده شده. زمانى كه اين عضو كامى طعم يك غذاى خوراكى را تشخيص دهد آن را نگه داشته و هم زمان چيزهاى غير قابل خوردن از طريق آبششهاى باز شده به بيرون مى اندازد. سپس مواد خوردنى به سمت دندانهاى حلقى هدايت گشته و در آنجا خورد شده و آماده هضم مى شوند.

مرحله سوم

اين پروسه به شكل مستمر ادامه مى يابد و ماهى مشغول چريدن بر روى سطح پوشيده از مواد طعمه پاشى مى ماند ، به حركت بر فراز منطقه طعمه پاشى شده ادامه مى دهد ، و طعمه هايى كه به دهان فرو مى برد را تصفيه مى كند. اين غربالگرى و تصفيه كردن زمان بر است به همين دليل كپوربر فراز مناطقى كه با مواد ريز طعمه پاشى شده باشند بيشتر از مناطق طعمه پاشى شده با موارد بزرگ مثل بويله ، مى ماند.و اگر هر كپور زمان بيشترى مشغول تغذيه شود ، شما تعداد بيشترى از آنها را صيد خواهيد كرد!


پ.ن : ممكن است بين مقاله هاى مختلف متوجه تناقضاتى شده باشيد ، دليل اصلى اين امر اين است كه نويسندگان مقالات هر يك ماهيگيرى صاحب سبك خود بوده و نظرات و تئورى هاى خود را دارند ، شما تنها زمانى مى توانيد روش و استراتژى درستى را اتخاذ كنيد كه با حضور مكرر در لب آب به آن روش ايمان بياوريد.


در ادمه نگاهى مى اندازيم به قسمت كوتاهي از مجموعه فيلمهاى اندرواتر شماره ٥ كه آنچه كه خوانديد را به وضوح مى توانيد در رفتار كپورها در حين تغذيه مشاهده كنيد ، در ضمن قسمت كامل شماره ٨ اين مجموعه به دليل شرايط قرنطينه در دسترس عموم قرار گرفته كه آن نيز ضميمه مقاله مى شود.(با وى پى ان ببينيد)


نسخه کامل فیلم اندر واتر 8


برگرفته از:


ترجمه : حسین وفا