رفتار كپورها در طول زمستان

در طى زمستان و با افت دما دقيقا چه اتفاقاتى براى كپورها مى افتد؟ ما از حرفه اييها و افراد با تجربه درمورد اين سوال پرسيده ايم ...  

بياييد با موارد كلى شروع كنيم

بن گريتويك : اول از همه دماى بدن آنها مطابق دماى آب افت مى كند ، و متعاقبا متابوليسم آنها نيز كند مى شود تا آماده عبور از دوره هاى شديد سرما شوند به طوريكه حتى ممكن است در هواى بسيار سرد وارد نوعى كرختى شبيه خواب زمستانى شوند كه در اين حالت بدون حركت در كف درياچه مى نشينند. بر طبق نتايج تحقيقات سيستم گوارش آنها نيز بسيار كند مى شود كه از همين جهت احتياج كمترى به غذا دارند.در مورد وضعيت تغذيه نمودن آنها چه مى توان گفت؟

شاون هريسون : گفته مى شود فارغ از وضعيت آب و هوا يك كپور در يك ٢٤ ساعت حداقل يك بار غذا مى خورد. برخلاف آنچه كه بسيارى از شما فكر مى كنيد ، كپورها در طى ١٢ ماه سال تغذيه مى كنند و در كل طول سال تنها روزهاى انگشت شمارى پيش مى آيد كه كپورها اصلا خوراك نمى كنند. از آنجايى كه كپورها خونسرد مى باشند ، كل متابوليسم بدن آنها تحت تاثير افت دما قرار مى گيرد ، و به نظر من با كمتر شدن دما از ٤ درجه خوراك ماهى متوقف مى شود.چرا گرفتن آنها در فصل زمستان دشوار مى شود؟

از نظر شان هريسون همه چيز تنها به محل مورد انتخاب شما بر نمى گردد وى چنين ادامه مى دهد : خوشبختانه كپورها موجدات بسيار تطبيق پذيرى هستند ، و به محظ آنكه شما بتوانيد پنجره مسلم خوراك كردن آنها را بيابيد كه به طور كلى كوتاه تر از يك ساعت است ولى معمولا دوبار در روز اتفاق مى افتد ، مى توانيد نتايج كارتان را تغيير دهيد ، سعى كنيد در موعد خوراك نمودن آنها سبب ترسشان نشويد و در اين بازه زمانى با رعايت سكوت از پرتابهاى بى جهت خود دارى كنيد.


زمانى كه هوا بشدت سرد مى شود كپورها كجا مى روند؟

كپورها به جايى مى روند كه بيشترين احساس راحتى را در آنجا حس كنند ، اين مكان مى تواند در نزديكى يك مانع بزرگ در آب ، بسترى از علفزارهاى مرده ، يا قسمتهاى گرمتر آب مثل نزديكى چشمه هاى آب باشد ، كه عموما هميشه شامل عميق ترين قسمتهاى درياچه نمى شود ، و در اغلب موارد بيشترمحلى نزديك به منابع غذايى زمستانى است. براى مثال محوطه اى با بستر لجنى سر شار از غذاهاى طبيعى و يا قسمتى كه داراى پوشش گياهى است. در اين موقع سال ماهى با سراغ داشتن يك منبع غذايى مستمر و مناسب در همان منطقه مى ماند كه همين امر راز موفقيت در بسيارى از برنامه هاى پيوسته زمستانى است.

آيا آنها براى يافتن مناطق راحتتر مسيرهاى بلندى را كوچ مى كنند؟
بن اينگونه پاسخ مى دهد : اگر يك برنامه مستمر طعمه پاشى اجرا شود ماهى در همان نزديكى ها مى ماند ، اما با حركت نمودن ماهى متابوليسم بدن آنها فعال شده و در نايجه با مصرف نمودن انرژى نياز به خوراك نمودن خواهد داشت.
در اينجا توپوگرافى درياچه تاثير عظيمى بر ميزان مسيرى كه كپور طى مى نمايد دارد. درياچه هاى كم عمق بيشتر تحت تاثيرات آب و هوا هستند. براى مثال گرم كردن مقدار كمى آب بسيار سريع تر و آسان تر از گرم كردن حجم زيادى از آب خواهد بود.

برگرفته از:

ترجمه: حسین وفا