تغییرات آب وهواى پاييز و تاثیر آن بر خلق و خوى كپور
تغييرات آب و هوا در فصل پاييز چه تاثيرى بر رفتار كپورها دارد؟استاد دانشگاه و سرمربى كپورگيرى ، جيمز اندرسون به آناليز چگونگى تاثير تغييرات آب و هواى پاييزى بر خلق و خوى كپورها مى پردازد و شما را در پيدا كردن محل آنها يارى مى كند.

اگر از هر كپورگير برجسته اى در مورد مهمترين فاكتور كپورگيرى بپرسيد در پاسخ به شما خواهد گفت : محل ماهيگيرى. اما بسيارى از اوقات كه مشغول مربيگرى هستم و يا براى خود ماهيگيرى مى كنم مى بینم كه بسيارى از ماهيگيران در انتخاب جاى درست اشتباه مى كنند. اين كه بدانيد دنبال چه نشانه هايى باشيد و مقدارى از وقت خود را صرف پيدا كردن كپورها كنيد ، برايتان از هر ريسه ويژه اى بيشتر كپورخواهد گرفت.

بخش اعظم ماهيگيرى من بر پايه يافتن محل ماهيهاى در حال تغذيه مى باشد ، و سپس ارائه يك طعمه با كيفيت بر روى يك ريسه ساده در همان جايى كه آنها با آرامش مشغول خوارك نمودن هستند. اگر شما بتوانيد ريسه خود را به محلى كه ماهيها فعال و در حال تغذيه هستند برسانيد ، قدم بسيار بزرگى در دريافت توك برداشته ايد ، و در چنين مواقعى صيد كپور كار چندان دشوارى نخواهد بود. همانطور كه از مطالبى كه گفتم مى توان فهميد ، شما هيچ وقت نمى توانيد چيزى كه در محل مورد انتخابتان وجود ندارد را بگيريد از همين رو رساندن خودتان به محل ماهيها امرى حياتى و بسيار مهم است!

در اين موقع سال با نزديك شدن پاييز دماى هوا شروع به كاهش مى كند ، و كپورها بشدت شروع به تغذيه مى كنند تا آنچه كه براى يك زمستان احتمالا سرد و طولانى مورد نياز بدنشان است را ذخيره كنند. همين امر يكى از فاكتورهاى كليدى مكانيابى آنها در فصل پاييز است و اگر شما بتوانيد جايى كه آنها به طور طبيعى در آنجا تغذيه مى كنند را پيدا كنيد در طول زمستان نيز در همان حوالى خواهند بود.

با افت دما ماهى در عمق متفاوتى نسبت به تابستان مى ماند و به قسمتهاى عميقتر به جستجوى آب گرمتر مى رود. در پى کاهش دماى هوا درياچه ها از قسمت سطح شروع به خنك شدن به سمت پايين مى كنند ، و اين بدين معناست كه قسمت هاى عميقتر آب نيازمند زمان طولانى ترى براى خنك شدن در فصول سرد هستند. اين خنك شدن آب از قسمت سطح ادامه پيدا مى كند تا زمانى كه كل قسمتهاى آب به دمايى يك دست برسند ، كه اين پروسه در درياچه هاى عميق ممكن است ماهها به طول انجامد.
-قسمتهاى كم عمق اولين جايى هستند كه در طول پاييز سرد مى شوند. دما در اين قسمتها ممكن است به ٥ تا ٦ درجه برسد، اما اين ميزان در طول ٢٤ ساعت متغير خواهد بود.

-در عمق ميانى حدود ٢/٥ متر و در فواصل كوتاه دما مى تواند به سرعت تغيير كند. متغير بودن دما تا ٥ الى ٦ درجه تنها بین لايه هاى ٣٠ سانتيمترى آب اتفاق معمولى است.

-طعمه هايى كه در سراشيبى قسمتهاى كنارى آب فرود آيند به احتمال زياد به قسمتهاى عميقتر شسته مى شوند.

-دماى آب در قسمتهاى عميقتر تا حدود ٥ متر از ثبات بيشترى بر خوردار هستند ، و دمايى كه در طول فصلهاى گرم جذب نموده اند را حفظ مى كنند. كپور بطور مرتب به جستجوى غذا در اين بخشها مى پردازد چرا كه احساس آرامش و راحتى بيشترى در اين مناطق مى كند. علی رقم سرد شدن هوا دماى آب در اين قسمتها هنوز در حدود ١٠ تا ١٢ درجه باقى مى ماند.


در شرايط سردتر قسمتهاى عميقتر آب وارد جايگاه اصلى خود مى شوند. از آنجايى كه كپور جاندارى خونسرد است به جستجوى قسمتهايى كه آب گرمتر است مى رود تا آرامش بيشترى داشته باشد.

اين قسمتهاى عميق غالبا آكنده از لجن مى باشند ، چراكه  مواد شناور در آب و پسمانده اكوسيستمهاى مرده پس از تجزيه توسط جريان آب شسته شده و در اين قسمتها ته نشين مى شوند.

يكى از بهترين سرنخهاى پيدا كردن كپورها در اين موقع سال حبابهاييست كه به سطح آب مى آيند ، كه مى توانند در پى تغذيه ماهى در بستر لجنى آزاد شده باشند. اگر در پاييز قسمتى لجنى را پيدا كنيد كه بصورت مرتب حباب به روى آب آيد پس در واقع محلى را يافته ايد كه كپورها با آسودگى در آنجا مشغول تغذيه هستند.

يك شروع خوب در جستجوى قسمتهاى عميق آب كف صاف لبه قسمتهاى شيب دار كنارى است. هر طعمه اى كه بر روى شيب باشد ، سرازير شده و راه خود را به اين بخشها پيدا  كرده و در لجنها آرام مى گيرد كه همين امر باعث بوجود آمدن يك منطقه طبيعى براى خوراك نمودن ماهى خواهد بود.

در اين وقت سال كپوربايد به شدت تغذيه كند پس طعمه پاشى سنگين در قسمتهاى عميق مى تواند نتايج خوبى به بار آورد. همچنين كپورها به صورت گله اى به جستجوى غذا مى روند از اين رو برج ٧ مى تواند براى ماهيگيرانى كه جاى درستى را انتخاب كرده و تلاش مى كنند ، خاطرات فوق العاده اى را رقم زند. بويله هايى با كيفيت و ارزش غذايى بالا مى توانند در اين شرايط خيلى خوب كار كنند ،  و اگر بتوانيد يك يا دو كيلو بويله را در يك محوطه به ماهى معرفى كنيد ، كپورها با شادمانى به خوردن آنها مشغول مى شوند ، و با شور اشتياق در تغذيه پاسخ شما را مى دهند.


حبابهاى سطح آب مى توانند سر نخ بسيار خوبى باشند


همچنين در فصل پاييز قسمتهايى كه با اسپاد طعمه پاشى شده اند ، مى توانند بسيار حاصل خيز باشند و شمار زيادى توك ماهى به ارمغان آورند ، يك مخلوط طعمه پاشى با اسپاد حاوى شاهدانه پخته ، جو نرم ، ذرت شيرين ، پلتهاى ماهى فزل آلا و بويله هميشه وقتى كپورها در آب و هواى مطلوب و پاييزى مشغول تغذيه شده اند ، نتايج بسيار خوبى به همراه داشته است.

وقتى جاى مناسبى را يافتيد كه سر ماهيها به سمت كف و به جستجوى غذا گرم است ، نيازى به ريسه هاى پيچيده و آنچنانى نخواهيد داشت. من هميشه يك ريسه ساده با يك برايد روكش دار را به روش 'لاين الاينر' و ليدكليپس به خدمت مى گيرم. طعمه هاى اصلى شما مى توانند متنوع باشند ، اما اگر در بخشهاى لجنى قلاب مى زنيد پس يك بويله كه با طعمه اى پاپ يا فوم بالانس شده باشد بخوبى كار خواهد كرد ، چرا كه طعمه شناور و يا فوم از فرو رفتن طعمه به داخل لجنها جلوگيرى مى كند و همچنين يك نوع جذب ديدارى بوجود مى آورد كه در بسترى پوشيده از طعمه  ماهى را به سمت ريسه شما فرا مى خواند. و اگر در  روش بويله پاشى تنها از بويله جهت طعمه پاشى استفاده كرده ايد يك بويله پاپ كرك بال مى تواند تضمين دهد كه طعمه شما بخوبى در ميدان ديد ماهى قرار بگيرد.

برايتان آرزوى موفقيتى مضاعف در پاييز امسال دارم ، سعى كنيد حتما خود را به آنها برسانيد!

برگرفته از :
نوشته : جيمز اندرسون  
ترجمه : حسين وفا