واترکرافت

۸ نکته کپور گیری تابستانه

/8-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87
ماحصلی از تجارب سالها کپورگیری تیم کردا

19 نکته مهم بهاری

/19-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C
۱۹ نکته که بهار امسال باید امتحان کنید

ده نکته مهم کپورگیری در زمستان

/post-87
ده توصیه که می تواند کمکتان کند زمستان امسال صید بهتری داشته باشید

ده روش ساده برای بهبود بستریابی

/%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
ده نکته از ده کپورگیر بزرگ جهت بهبود مهارت بستریابی

در زمستان كجا بدنبال كپورها باشيم

/%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
قسمتهاى كليدى درياچه ها كه در زمستان احتمال يافتن كپورها در آن مناطق بيشتر است

رفتار كپورها در طول زمستان

/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
در زمستان و با افت دما دقيقا چه اتفاقاتى براى كپورها مى افتد؟

كپور گيرى پاييزه

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87
كسب بهترين نتيجه از كپورگيرى پاييزى!

صيد كپور در پاييز

/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
يكى پر بازديدترين مقالات كپورگيرى برگرفته از سايت دريم كارپ

كپور عاشق تابستان است

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
تابستان از راه رسيده ، براى جشن گرفتن ما به سراغ اعضاى ماهر تيم اويد كارپ رفته ايم تا به ليستى از ١٧ مورد قطعى از حقايق ، ويژگيها ، نكات و توصيه هاى مربوط به اين فصل بپردازيم

شناخت ترمولاينها

/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7
درك و شناخت لايه هاى مختلف آب كه داراى دماهاى متفاوتى هستند.