ده روش ساده برای بهبود بستریابی

در هر برنامه کپورگیری می توانید با برداشتن یک قدم کوچک در جهت پیشرفت مهارتهایتان بردارید تا خیلی زود به هدفهای بزرگ و ترسناک دست یابید.


 آنچه که خواهید خواند ده نکته ساده اما ظریف از زبان بزرگان این رشته برای بهبود بخشیدن به مهارت بسیار مهم بستریابی است:مارتین لوک : 

برده چوب فلوت مارکر خود نباشید. اگر نشانه های قطعی حضور کپورها را در منطقه خاصی مشاهده کردید به جای استفاده از مارکر یک ریسه به همراه طعمه را به آن محدوده پرتاب کنید و سعی کنید روش خواندم نحوه برخورد سرب به بستر را بیاموزید تا از آنچه بر فراز آن قلاب می زنید آگاه شوید و بدین طریق با سر و صدای مارکر زدن آبی پر ز ماهی را تبدیل به فومی تو خالی نکنید.شاون هریسون: 

افزودن یک شوک لیدر نامرئی فلرو کربن به انتهای نخ براید اصل چرختان از پیچ و تاب برداشتن قسمت انتهایی نخ و ایجاد خلل در بالا آمدن مارکر جلو گیری می کند. به علاوه اگر قصد دارید مارکر را مدتی در آب نگاه دارید ، کمتر در دید ماهی ها خواهد بود. 


یان پول :

 در قسمتهایی که جریان‌های قوی در زیر لایه سطحی آب جاریست استفاده از مارکر خطا داشته و عمق آب را بیش از آنچه هست به شما نشان می دهد. در این مواقع به جای نخ دادن و شمردن برای بالا آمدن مارکر و دستیابی به عمق ، بهتر است ابتدا اجازه دهید که مارکر به سطح آب بیاید سپس از مقدار نخی که با چرخش دسته جمع می کنید تا فلوت مارکر به سرب برسد ، عمق آب را مشاهده کنید.ایان مک میلان : 

به نظر من بستر یابی بیشتر باعث فراری دادن کپورهای بزرگ می شه و در این روزها من به جای تمرکز بر روی بستر پیدا کردن بیشتر روی قابل حرکت بودن خودم کار می کنم و به محظ اینکه احساس نیاز کنم محل ماهیگیری خود را تغییر می دم.


 مایلس گسکوین :

یک برگ نقشه گوگل ارت محل مورد نظرتون پرینت بگیرید و همه ویژگیها رو با اندازه زدن فواصل مربوطه یادداشت کنید. در سفر بعدی خواهید دید که این اطلاعات چقدر می توانند برایتان مفید باشند.


یان راسل :

اگر شرایطی دارید که بدون بر هم زدن آرامش آب می توانید این کار را انجام دهید مشکلی نیست ، اما بشخصه اکثر بستریابی هایی که انجام می دهم در طی سفرهایی است که در آنها ماهیگیری نمی کنم و تنها یک چوب مارکر به همراه یک چرخ اسلول بزرگ که با نخ براید تست ۳۰ پوند پر شده به همراه می برم.


راب هیوجز :

زمان بیشتری صرف کنید! بسیاری از ویژگیهای بستر به دلیل تعجیل ماهیگیران و با سرعت جمع نمودن سرب بستر یابی از قلم می افتد. تا جایی که می تواند هنگام بستریابی سرعت خود را کاهش دهید تا به واسطه این مهم هیچ کدام از ویژگی های بستر را از دست ندهید.


هری شارینگتون :

به وقت بستر یابی به جای اینکه چوب خود را به پهلو یا صاف بگیرید ، نوک چوب را به طور مستقیم به سمت سرب بگیرید ، سپس نخ را میان انگشتان خود گرفته و به سمت عقب شروع به قدم زدن کنید ، با این روش می توانید جزییات بیشتری از کف دریاچه را احساس کنید.
تیم چایلدز :

نشانه هایی که در آن سوی آب می تواند جهت دقیق شما را مشخص کند مانند دکل برق یا موارد مشابه را با دقت یادداشت کنید و از فواصل محل ویژگیهای مختلف گزارشی دقیق تهیه کنید. حتما خودتان تجربه کرده اید که حتی در دریاچه هایی که پر از ماهی هستند هم محل خواباندن ریسه بسیار اهمیت دارد.


جان جونز :

اگر قرار است آرامش آب را به واسطه مارکر زدن بر هم زنید پس بهتر است وقت گذاشته و کل دریاچه را بررسی کنید. به تنها چند مرتبه پرتاب فلوت مارکر بسنده نکنید یا با پیدا کردن اولین ویژگی بلافاصله آپارتمان را در آن مکان پهن نکنید.برگرفته از :

ترجمه : حسین وفا