در طول زمستان كجا بدنبال كپورها باشيم

قسمتهاى كليدى درياچه ها كه احتمال يافتن كپورها در آن مناطق بيشتر است و يا جاهايى كه بهتر است از قلاب زدن در آنها پرهيز كنيد!!  با افت دما كپورها در مدت زمان كمترى از ٢٤ ساعت فعال هستند و بيشتر ترجيح مى دهند در يك منطقه خاص در نزديكى يكديگر جمع شوند. فاكتورهايى مثل دماى آب ، فشار هوا ، اكسيژن محلول در آب ، ميزان نور ، غذاهاى طبيعى در دسترس و مواردى ديگر دست به دست هم مى دهند تا موتور فعاليت كپور روشن شده و يا جنب و جوش كمترى داشته باشد.


در زمستان انتخاب جاى دقيق و درست از هر موقع سال اهميت بيشترى پيدا مى كند ، و ممكن است براى يك بازه زمانى طولانى بسيارى از قسمتهاى درياچه عارى از ماهى باشد. در بدترين شرايط ، كپورها قدرت باور نكردنى اى در يافتن مكانهايى با ثبات ، احاطه شده و محفوظ دارند كه ما فكرشم نمى توانيم بكنيم. تيمهاى مديريت با تجربه پرورش ماهى همگى در موارد بيشمارى به حقيقت شگفت آورى اعتراف نموده اند كه در فصل برداشت ماهى و پس از خشك نمودن درياچه حفره هايى را يافته اند كه توسط كپورها حفر شده و يا موارد مشابهى در ديواره هاى جزاير داخل آب كه ما تصور آن را هم نمى كنيم و با پناه گرفتن كپوردر آنها ،  كار پيدا كردنشان برايمان غير ممكن خواهد شد!


دقت زياد در انتخاب محل بهترين راهكاريست كه مى تواند به گرفتن كپور زمستانه ختم شود.حتى وقتى كپورها به طور كامل غير فعال مى شوند ، در بازه هاى زمانى نزديك به طلوع و غروب بر سطح آب خودى نشان مى دهند ، دقيقا شبيه عكس عمل ما آدمها زمانى كه پس از مدت طولانى بيحركت بودن به خود كش و قوسى مى دهيم تا خون در عضلاتمان جريان يابد.


در طى ماههاى زمستان اگر كپورى را بر سطح آب ديديد به احتمال قريب به يقين نمى تواند نشان دهنده حضور وى به تنهايى باشد. پرتاب به قسمتهايى كه شما آثارى از حضور كپور مشاهده نموده ايد قدم بزرگى در يك صيد زمستانه محسوب مى شود. اگر حتى يك طعمه به نزديكى يك كپور تنبل نيز برسد شانس زيادى در به دهان گرفته شدن طعمه در لحظاتى از روز يا شب و زمانى كه كپور شروع به فعاليت مى كند ، وجود دارد.   


فلات ها

سعى كنيد طعمه خود را در قسمتهايى ارائه دهيد كه حد المكان نزديك به محلى باشد كه عمق آب به يكباره تغيير زيادى مى كند ، مثل كناره فلاتها. كپورها به نسبت شرايط جوى عمقى كه در آن خوابيده اند را تغيير مى دهند.


لجنزارها

در روزهاى آرام و آفتابى به جستجوى بسترهاى لجنى باشيد تا طعمه خود را به آن قسمت برسانيد. لجن گرماى خورشيد را به خود جذب مى كند و هميشه حاوى غذاهاى طبيعى كپور است.


طول بلند

در درياچه هاى بزرگ كه ويژگيهاى خاصى ندارند و شما با يك پهنه وسيع آب روبرو هستيد ، كپورها بيشتر تمايل به استقرار در قسمتهايى به سمت بخش ميانى درياچه دارند و اغلب فواصل دور از ساحل را ترجيح مى دهند.


نى زارها

در طى زمستان نى زارها جزو مناطقى هستند كه احتمال پيدا كردن كپورها در آن قسمت بسيار  بالاست. نى ها سرپناهى امن ، گرما و غذاى طبيعى در اختيار كپور قرار مى دهند. اغلب بايد ريسه خود را به جايى درست چسبيده به نى ها برسانيد ، از اين رو استفاده از يك كيسه پى وى اى مى تواند تضمين كننده يك ارائه طعمه بى نقص باشد.


علفزارهاى مرده

بسترهاى پوشيده از علفزار هاى مرده گرما و غذاهاى طبيعى را براى مدت طولانى در خود حفظ مى كنند ، و مى توان حدس زد كه بسترهاى بزرگ پوشيده از علفهاى مرده مى توانند نقاط ايده آلى براى يافتن كپورها باشند اما نتايج تحقيقات نيگل شارپ در درياچه بزرگ انلاين درگد نشان داد كه بهتر است از قلاب زدن در اين مناطق دورى كنيد.


جهت باد

كپورها اغلب ترجيح مى دهند در قسمتهايى پشت به بادهاى سرد زمستانى تجمع كنند ، جايى كه آب در برخورد با باد خنك كمتر تغيير دما داده و خنك نمى شود.


موانع

در زمستان هر نوع مانع قابل توجهى چه در داخل آب و چه در بيرون آب كپورها را فرا مى خوانند. نواحى داراى مانع يا قسمتهايى از درياچه كه شاخه هاى درختان بر روى آب سايه انداخته اند و كف آب پوشيده از برگهاى پاييزى نيست ، محل هاى مورد علاقه كپورها هستند چرا كه كپور ها پس از حضور ، آن قسمتها را تميز مى كنند.


شقايق آبى مرده

ساقه هاى شقايق هاى آبى مرده خود به نوعى در حكم يك مانع هستند كه مى توانند سرپناهى براى كپورها باشند. اين قسمتها گرما را نيز در خود حفظ مى كنند و اگر درياچه اى را سراغ داريد كه در تابستان قسمتهايى پوشيده از اين گياهان دارد در زمستان آن مناطق مى توانند محل تجمع كپورها باشند.


خليج ها

بخش اعظمى از جمعيت كپورهاى يك درياچه ممكن است در خليج ها و كنجهاى كوچك درياچه جمع شوند ، بخصوص اگر اين قسمتها داراى ويژگيهايى چون سايه درختان بوده و از وزش بادهاى شمالى و شرقى در امان باشند.برگرفته از:

ترجمه : حسین وفا