كسب بهترين نتيجه در كپورگيرى پاييزى!


پاييز همانند بهار از فصلهاى محبوب كپورگيران براى حضور در لب آب است. اما چرا ؟ در فصل پاييز با آماده شدن ماهى براى گذران دوره سرما و كرختى زمستانه و در پى تغذيه بى وقفه ، همواره به چاك كشيدن چند كپور زيبا قابل پيش بينى است ، بعلاوه در اين موقع سال احتمال به دام افتادن كپورهاى درشت به نسبت كوچكترها بيشتر خواهد بود ، خلاصه اينكه پاييز فصلى است كه بدين آسانى نبايد از آن بگذريد.

ماهيگيرى من بيشتر معطوف به كمپينهاى مورد علاقه ام در فصل بهار و پاييز مى شود. اين تمركز فرصتى را ايجاد مى كند تا باطرى كپورگيرى من كه در سرماى زمستان و يا روزهاى گرم تابستان افت نيرو داشته دوباره شارژ شده و جان تازه اى بگيرد. من سعى مى كنم با آبهاى دشوارى كه بر روى آنها شناخت كافى دارم ، خود را محك بزنم. در عين حال اين ايده خوب كمك مى كند تا شما به شرايط و وقايع جارى در درياچه اشراف داشته باشيد.

مشابه تمام فصول اقداماتى هست كه مى توانيد انجام دهيد ، و گاهى يك تغيير كوچك مى تواند تفاوتهاى بزرگى در نتيجه كارتان بوجود آورد. آنچه كه در ادامه مى خوانيد مهمترين بخشى است كه من در برنامه هاى خود مد نظر قرار مى دهم و اميدوارم به شما نيز كمك كند تا جلسات كپورگيرى موفقى در فصل پاييز داشته باشيد.واتر كرافت

همچون تمام فصول ديگر در فصل پاييز نيز عامل اصلى موفقيت در صيد مبحث واتر كرافت و يا شناخت محيطى درياچه مى باشد و از آنجايى كه در اين فصل ماهى ها بصورت گله اى حركت مى كنند ،  توانايى مكان يابى ماهى ها اهميت مضاعفى مى يابد. از طرفى با پرورش تواناياييهاى خواندن آب و شناخت محيط مى توانيد زمانى را که ماهيها دهان به كف برده و شروع به تغذيه مى كنند را تشخيص دهيد كه مشخصا بهترين لحظه براى صيد آنها است!

من يكى از طرفداران اولين لحظه هاى روشن شدن هوا در فصل پاييز هستم. هميشه در اين لحظه شبانه روز از فعال و روشن بودن بازرهايم مطمعن مى شوم و به همين بهانه از رخت خواب خود بيرون زده و همانطور كه خورشيد مسير رو به بالاى خود را در افق مى پيمايد ، مشغول تماشاى درياچه مى شوم. در برخى از درياچه هايى كه در گذشته در آنها ماهيگيرى كرده ام ، اگر لحظه طلوع خورشيد را از دست بدهيد ، ديگر هيچ زمانى از روز نمى توانيد نشانى از حضور كپورها مشاهده كنيد ، تا بر اساس اين مشاهدات بتوانيد يك گمانه زنى قريب به يقين از محل حضور كپورها داشته باشيد.

اما از آنجايى كه خود من به دليل مشغله كارى يك ماهيگير آخر هفته اى هستم و بيشتر اوقات مشاهده لحظه طلوع خورشيد را از دست مى دهم ، سعى مى كنم تمركزم بر روى شرايط آب و هوا و تاثير آن بر محيط باشد. البته در طى برنامه كپورگيرى اين كار ديگر ضرورى نخواهد بود ، اما من سعى مى كنم همچنان يك چشم تيز بر روى شرايط آب و هواى جارى در درياچه داشته باشم تا بتوانم بهترين نتيجه را بدست آورم. شما نيز به دنبال تغييرات آب و هوا باشيد و توده هاى جديد هوا را دنبال كنيد بخصوص بعد از يك دوره نسبتا طولانى شرايط آب و هواي و فشار هواى آرام و يكسان!

بر حسب برخى موقعيتها من به سراغ درياچه هايى مى روم كه پس از وزش يك باد تازه به هنگام شب و يا در روز بعد آرام شده و با كاهش فشار روبرو مى شوند ، و حتى ممكن است محلى را انتخاب كنم كه بطور موقت عارى از ماهى است ، اما مى دانم تا باز كردن چوبها و برقرار نمودن كمپ موتور خوراك نمودن آنها در آن محدوده نيز روشن خواهد شد. اين شرايط در چندين موقعيت براى من بسيار مفيد بوده كه شما نيز مى توانيد اين موارد را به كوله بار تجربه هايتان بيافزاييد.

اصلى ترين چيزى كه شما را قادر به جهت يابى حركت ماهى مى كند يك پكيج كامل اطلاعات درباره درياچه و ماهى هاى آنجاست. هر درياچه اى يك اقليم منحصر به فرد و متفاوت است كه دلايل بيشمارى سبب اين موضوع مى شوند كه حتى گاهى از حيطه دانش ما خارج هستند. تنها راهى كه به طور قطعى بتوانيد حدس درستى از رفتار ماهى در پى يك شرايط خاص داشته باشيد ، سوابق رفتار ماهى هاى آنجا در موقعيتهاى مشابه سالهاى گذشته است.

ماهيگيرى شخص من معمولا به گرد يك منطقه مشخص از ساحل مى چرخد. من دريافته ام اين امر كمكم مى كند تا بتوانم نبض آن قسمت را بگيرم و در موقع مناسب در جايى باشم كه ماهيها نيز  همانجا حضور دارند. من هميشه از وقايعى كه در هر برنامه كپورگيرى اتفاق مى افتد با ثبت تاريخ و جزييات شرايط نت بردارى مى كنم تا در موقعيتهاى مشابه آتى به اين اطلاعات رجوع كنم.

در طى سالهاى اخير دريافته ام كه در اين فصل سال ماهيها در خلال شب فعاليت بيشترى نسبت به طول روز دارند. آخرين پاييزى كه تجربه كردم نيز بر همين روال بود و معمولا منتظر لحظات تاريكى هوا مى ماندم تا ماهى ها را مكان يابى كرده و لوازم خود را نزديك آنها باز كنم. اين وضعيت مى تواند كار را دشوار كند ، اما من ترجيح مى دهم به جاى حدس و گمان ، از جايى كه مى نشينم مطمعن باشم. گاهى نتيجه اين كار صيد فورى چند كپور بوده است كه ثابت مى كند ،يقينا تلاشى ارزشمند بوده است. اگر بدون مكانيابى ماهى محلى در ميانه درياچه را انتخاب كنم و پس از پرتاب به رخت خواب بروم مطمعنا هيچ گاه صداى جهش ماهى در قسمتهاى كنارى درياچه را نخواهم شنيد و به احتمال زياد جلسه كپورگيرى من با چاكى خشك به پايان مى رسد.

يكى از چيزهايى كه مرا در يافتن محل ماهيها يارى مى نمود ، شناختى بود كه از نقاط مختلف درياچه داشتم. در سراسر سال من از نقاطى كه صيد موفقى در آنها داشتم نقشه اى براى خود ترسيم مى كنم. هميشه يك دفتر يادداشت در كوله پشتى خود بهمراه دارم كه براى من در حكم كتابى مقدس است. وقتى در محل حضور ماهى ها قصد باز كردن لوازمم را دارم ، سعى مى كنم اين كار را با حداقل صدا و ايجاد مزاحمت براى ماهى ها انجام دهم ، چرا كه مى خواهم ريسه خود را به جايى برسانم كه ماهى ها همچنان در حال تغذيه باشند. به محض اينكه من با يكى  از چوبهاى خود ماهى مى زنم ، بلافاصله آن نقطه را در دفتر خود يادداشت مى كنم و اغلب اوقات اين كار در صيد دومين كپور در همان نقطه موثر است.

نقاط كليدى يا به زبان خودمان چاله ماهى طى بهار تا تابستان تغيير مى كنند چرا كه رشد علفها در اين فصول برخى از قسمتها را غير قابل ماهى گيرى مى كند ، از همين رو هميشه ارزش آن را دارد كه با يك سرب خالى بستر آب را بررسى كنيد. اگر به پايان تابستان نزديك شديد و بستر مورد نظر همچنان عارى از علف بود ، مى توانيد اطمينان داشته باشيد كه اين بستردر طول پاييز و زمستان نيز پاك و مناسب خواهد بود.

پس از ذكر اين موارد نوبت به نوع بسترى مى رسد كه در فصل پاييز من به جستجوى آن مى پردازم. تجارب سال گذشته من بهترين مثال براى هدف گيرى بسترى بود كه ماهى بر روى آن مشغول تغذيه باشد. درياچه اى كه در آن قلاب مى زدم از هر گونه پوشش گياهى تهى بود ، و همين كار را براى تصميم محل معرفى طعمه بغرنج مى كند. بستر درياچه داراى سطوح متفاوتى بود اما آنچه كه من به دنبال آن بودم قسمتهاى لجنى كف آب بود.

در اين وقت سال ماهى به جستجوى منابع طبيعى غذاست و بسترهاى نرم لجنى دقيقا جاييست كه كپور مى تواند لقمه هاى كوچك خود را از دل آن بيرون بكشد. تقريبا هميشه ماهيگيرى بر فراز چنين بسترهايى نتايج خوبى دارد ، اما اولويت اصلى من در يافتن بستر قسمتهايى سفت است كه داراى لايه نازكى از لجن باشند و اين كار را با پرتاب يك سرب سنگين بستر يابى و تلاش براى حس كردن ضربه محكمتر سرب با كف ، انجام مى دهم. بطور كلى هدف من يافتن بسترهاى لجنى سفت تر مى باشد ، چرا كه اين محلها توسط ماهى و در پى خوراك نمودن مكرر آنها تميز شده اند.

به دو دليل اصلى من به دنبال چنين بستر هايى مى گردم ، اول اينكه محل هايى هستند كپور در آنها تغذيه نموده و مرتبا به آنها سر مى زند ، و دليل دوم اينكه مى توانم ١٠٠ درصد مطمعن باشم كه ريسه ام به جاى فرو رفتن در لجن در وضعيت مناسبى بر روى بستر قرار خواهد گرفت.

اشتباه برداشت نكنيد بسترهاى سنگى نيز مى توانند مناسب صيد كپور باشند ، اما من ترجيح مى دهم ريسه ام در جايى بخوابد كه احتمال تغذيه ماهى بيشتر باشد. وقتى صحبت از بستر هاى سفت سنگى مى شود براى من تداعى كننده محلى است كه كپورها آنجا را درو كرده اند و به سراغ قسمتهاى ديگر بستر رفته اند.

همچنين هميشه چشمهايتان را تيز كنيد و به دنبال نشانه هاى حضور ماهى در قسمتى مشخص باشيد. در برخى از درياچه ها ماهى ها ممكن است به دلايل خاصى به بخشهاى مشخصى از درياچه علاقه نشان دهند. يقينا در اين مواقع هدف قرار دادن اين نقاط ارزش امتحان نمودن دارد. پس يك ريسه به آن منطقه برسانيد و نت بردارى را فراموش نكنيد تا بتوانيد دفعات ديگر نيز آنجا را بسادگى پيدا كنيد. هماهنگ تمام طول سال سعى كنيد آماده جابجا شدن باشيد و هرگاه كه امكان داشت ، خود را به محل حضور ماهى ها برسانيد. نزديك يا در ميان ماهيها بودن مى تواند شانس شما را در دريافت توك افزايش دهد. پس تلاش كنيد تا حد ممكن قابليت جابجا شدن داشته باشيد و خود را به محل حضور ماهيها برسانيد. يك ضرب المثل ملكه ذهن من است كه تلاش برابر است با پاداش!

اقداماتى كه شما در ماهيگيرى خود دخيل مى كنيد همواره در نتيجه كارتان تاثير مستقيم دارد. هميشه كپورگيرانى هستند كه با تلاش بيشتر و طى مسافتهاى طولانى نتايج خيره كننده اى مى گيرند در حالى كه عده اى با كم كارى نتيجه كار را به يارى نكردن شانس نسبت مى دهند در حالى كه اين عده همان چيزى كه به نسبت تلاششان مستحق هستند را بدست آورده اند. خواه چنين تلاشى طى مسافتهاى طولانى در تاريكى شب و يا زير رگبار باران ( و شايد هر دو ) باشد ، تلاش بيشتر اغلب به كسب نتايج سزاوار ختم خواهد شد.


طعمه و معرفى آن

همه ما مى دانيم كه پاييز زمانى بسيار عالى براى بيرون زدن است ، چرا كه ماهى ها بشدت در جستجوى غذا هستند. از دلايل مزيد بر علت طى تابستانى گرم و پروسه يك تخم كامل است. ماهى از پنجره پاييزى به سراغ ذخيره وزن مى رود تا خود را براى سپرى نمودن فصل سرد زمستان آماده سازد ، كه اين امر بدان معنا خواهد بود كه هميشه بلاخره در اوقاتى از جلسه كپورگيرتان شانس حضور ماهى و تغذيه در نزديكى محل ماهيگرى شما وجود خواهد داشت.

اصلى ترين روش طعمه پاشى من براى فصل پاييز ، بويله پاشى است. بى شك بويله ها زمانى كه ماهى بدنبال يك پكيج كامل غذايى است ، بهترين طعمه هستند. در طول برنامه ماهيگيرى من سعى مى كنم به اندازه اى بويله پاشى كنم ، تا ماهى بويله را به عنوان منبع غنى غذايى بپذيرد. بدين طريق ديگر مجبور نخواهم بود بر فراز مقدار زيادى طعمه كه احتمال دويافت توك ماهى وا كاهش مى دهد ، قلاب بزنم.

در يك موقعيت ماهيگيرى من هميشه تلاش مى كنم به مقدار  مناسبى محدود طعمه پاشى كنم. چرا كه هدف اصلى من دريافت سريع و با درصد بالاى توك ماهى در تمام برنامه هايم است. ماهيگيرى بر فراز بسترهايى كه بشدت طعمه پاشى شده اند دريافت توك ماهى را به تعويق مى اندازند كه البته جزييات اين موضوع در درياچه هاى مختلف  ، متفاوت است. من به جستجوى درياچه هايى كه پر از كپور هستند نمى روم ، اما اگر در جايى قلاب بزنم كه به نسبت وسعت آب پر از كپور باشد ، در شروع كار با مقدار زيادى طعمه پاشى سعى مى كنم ماهى ها را به سمت محل خود بكشانم و سپس با وارد نمودن مقادير كم ولى مستمر طعمه آنها را در آنجا نگه دارم تا بدين ترتيب يك برنامه موفق كپورگيرى ادامه يابد.


طعمه پاشى و معرفى بويله من از هر درياچه به درياچه ديگر متفاوت است، كه اين تفاوت رابطه مستقيم با ويژه گى هاى درياچه مورد هدف ، دارد. پاييز سال گذشته من درياچاى اى وسيع با بسترى لجنى را انتخاب كرده بودم. در چنين موقعيتى تصميم قطعى من پخش نمودن بويله ها در يك محدوده وسيع توسط بويله شوتر و سپس قلاب زدن در ميانه آنجاست. من دريافته ام پخش نمودن اين چنينى بويله در درياچه هاى داراى بستر لجنى باعث جلب توجه ماهى ها شده و آنها را براى مدت طولانى مشغول گشت زنى در آن محدوده در جستجوى بويله مى كند. همچنين اين روش باعث نوع تغذيه برداشتن طعمه و سپس حركت نمودن ماهى مى شود ، چرا كه ماهى مجبور به چرخيدن و پيدا كردن بويله ها مى شود تا اينكه بصورت متمركز در يك نقطه شروع به چريدن كند.

اگر هدف من درياچه اى با پوشش سنگين علفى باشى به صورت متمركز در يك نقطه كار مى كنم ، و اين همان زمانى است كه سعى خواهم كرد در پرتاب خود بر روى طعمه پاشى دقت بيشترى داشته باشم. استفاده از بويله شوتر و پرتاب بويله ها نيز موثر خواهد بود ، اما تجربه به من ثابت نموده بيرون آوردن چوب اسپاد و زدن طعمه ها به نقطه مورد نظر تاثير گذارى بسيار بهترى دارد. اما باز هم من قانون ماهى گيرى نكردن بر فراز مقادير زياد طعمه پاشى را رعايت مى كنم ، به علاوه با حركت دادن اسپاد پس از برخورد كردن به آب سعى مى كنم طعمه ها را بخوبى در آن محدوده پخش كنم ، اين كار سبب مى شود در اين روش هم باز خبرى از كپه هاى انباشت شده طعمه بر روى بستر نباشد و ماهى براى يافتن غذا وادار به جستجو و متعاقبا حركت شود.

اگر علفهاى بستر كم پشت باشد ، باز هم انتخاب من بويله شوتر و پخش كردن بويله ها مى باشد. اگر شما بتوانيد ماهى ها را مشغول به تغذيه در داخل و يا اطراف علفها بنماييد ، آنها با اعتماد به نفس بيشترى شروع به تغذيه خواهند نمود چرا كه در اين محلها احساس امنيت بيشترى مى كنند.

بيشتر از هر زمان در اين موقع سال ، يكى از تاكتيكهايى كه مى تواند بسيار موثر واقع شود طعمه پاشى هاى مرتب و مكرر قبل از برگزارى جلسه ماهيگيريست. اين كار مى تواند به شيوه هاى مختلفى انجام پذيرد ، به عقيده من بهترين روش انجام اين اقدام حضور مداوم و مرتب در درياچه طبق يك برنامه مشخص و طعمه پاشى مقادير كم طعمه مى باشد. از آنجايى كه درياچه مورد نظر من فاصله زيادى با محل زندگى من دارد ، طعمه پاشى من به اين طريق محدود به پاشيدن مقادير در خور بويله در پايان جلسه كپورگيريم مى شود. من معمولا اين كار را با در نظر گرفتن وضعيت آب و هوا انجام مى دهم ، و سعى مى كنم بويله ها را جايى بپاشم كه بر اساس گزارش آب و هوا همان جايى باشد كه ماهى ها ترجيح داده و حضور خواهند يافت.

جورى كه من به اين تاكتيك نگاه مى كنم ، ادامه اقدامات ماهيگيرى در زمانى است كه من چوبى در آب ندارم و براى لحظه برگشتم به لب آب شرايط را براى يك صيد موفق محيا مى سازد. همچنين با بكار گرفتن اين روش ممكن است توكهاى سريعى بلافاصله پس از پرتاب داشته باشيد ، چوا كه اعتماد به نفس ماهيها در خوردن آزادانه طعمه هاى بيخطر تا حد بسيارى بالا رفته است.

يكى از چيزهايى كه هنوز هم با جديت انجام مى دهم اين است كه اگر فكر كنم در جاى ديگرى شانس بهترى خواهم داشت ، در ترك محلى كه از قبل طعمه پاشى نموده ام ترديد نخواهم كرد. گاهى طعمه پاشى مقادير بالاى بويله باعث گره خوردن شما به قسمت مشخصى از ساحل مى شود ( ترك چنين قسمتى كار دشوارى خواهد بود! ). اما اگر ديديد ماهى در جايى ديگر شتك مى زنند و شما اثرى از ماهى در نزديكى خود نمى بينيد ، يقينا وقت بيرون كشيدن نخهايتان و حركت به سوى محل آنهاست! هيچ چيز در كپورگيرى بهتر از اطمينان داشتن از حضور كپورها در محلى كه براى ماهيگيرى انتخاب كرده ايد نيست.

يكى ديگر از موضوعاتى كه من تاكيد ويژه اى بر آن دارم ، مبحث اخلاقى طعمه پاشى مى باشد ، يك مثل قديمى هست كه مى گويد : با ديگران همان رفتارى را كن كه از آنها انتظار دارى ، پس قبل طعمه پاشى حتما بررسى مى كنم كه اين اقدام من در كار ماهيگيران ديگر خلل ايجاد نكند ، چرا كه قطعا طعمه پاشى محلهايى نزديك به جايگاه ماهيگيران ديگر نتايج كار آنها را تضعيف خواهد نمود ولى اگر فاصله سكوها زياد باشد آنچنان تاثيرى نخواهد داشت.

زمان اصلى كه من جهت يك طعمه پاشى قبل از برنامه انتخاب مى كنم در انتهاى برنامه و وقتى است كه درياچه خالى از ماهيگير است. در اين فرصت من مقدارى طعمه وارد آب مى كنم. در ٩٠ درصد موارد وقتى در محل طعمه پاشى شده مشغول ماهيگيرى مى شوم سعى مى كنم طعمه اصلى من نسخه اى رنگ پريده و يا روشنتر از همان بويله اى باشد كه در طعمه پاشى استفاده شده است. من در كل سال از بويله هاى سفيد نتايج خوبى گرفته ام و پاييز نيز از اين قاعده مستثنى نيست. به عقيده من استفاده از طعمه اصلى روشن هيچ ضررى ندارد كما اينكه صادقانه بر اين باور استوار هستم كه اگر ماهى طعمه را ببيند احتمال برداشتن آن از مواقعى كه فقط بوى آن را حس مى كند بسيار بيشتر خواهد بود ، مخصوصا زمانى كه عطر طعمه در يك محدوده پخش شده است.


ريسه ها
در كل طول سال من تنها چند مدل ريسه را استفاده مى كنم ، و تغييرات ريسه كن تنها مربوط به نوع بسترى كه در آن قلاب مى زنم و روشيست كه در طعمه پاشى بكار بسته ام. همانطور كه در بالا گفتم در اين وقت سال طعمه پاشى من بيشتر به صورت بويله هاى پخش شده در يك محوطه بزرگ مى باشد ، و متعاقب اين طريق طعمه پاشى برخى ريسه پاپ كارايى بالايى براى من داشته اند. و انتخاب اصلى من ريسه مولتى ريگ است كه براى اين گزينش دلايل بسيارى دارم ولى به اصلى ترين آنها اشاره مى كنم.

١) اين ريسه در عين پاپ بودن در فاصله كمى از بستر قرار مى گيرد ، در واقع ظاهر اين ريسه مشابه يك طعمه سينك به نظر مى رسد و در عين حال از تمام فوايد يك ريسه پاپ نيز سود مى برد ، كه از مهمترين آنها مى توان به نشست بهتر قلاب و فاصله گيرى نوك قلاب از محتويات بستر ، اشاره كرد.

٢)اين ريسه غالبا نشست خوبى دارد. و زمانى كه به همراه نخ ريسه روكش دار نيمه سفت و روكش ضد تاب ( آنتى تنگل اسليو ) بكار گرفته شود ، مى توانم با جرأت بگويم كه احتمال پيچ خوردن ريسه به صفر مى رسد.

٣) با بينشى كه من به طرز عملكرد اين ريسه دارم تمام شك و شبهه ها از نحوه قرار گيرى آن در زير آب ، در ذهن من برطرف شده و از همين حيث اعتماد به نفس خاصى در مورد عملكرد خود پيدا مى كنم.

مهمترين نصحيت من به شما ، در مورد ريسه اين است كه به سراغ چيزى برويد كه آن را مى شناسيد و به آن اعتماد داريد! ريسه هايى كه در گذشته و شرايط مشابه برايتان ماهى بيرون آورده اند و شما حس خوبى به آنها داريد همچنان در اين فصل سال نيز برايتان كار مى كنند. برخى در زمستان مقياس لوازم ريسه خود را كم مى كنند اما من همچنان به استفاده لوازم قبلى ادامه مى دهم. با تقليل مقياس لوازمى چون نخ و قلاب ، احتمال از دست دادن ماهى در صورت گير كردن به موانع داخل آب افزايش مى يابد. زمانى كه ماهيگيرى مى كنم ، دوست دارم هر آنچه به قلاب مى افتد را به چاك هدايت كنم ، با استفاده از لوازم ترمينال تكل با كيفيت و پرقدرت ، با اعتماد به نفس با ماهى مبارزه مى كنم و مى دانم كه از جانب آنها نا اميد نخواهم شد!

يكى از مهمترين اجزا تمام ريسه هاى من يك قلاب بسيار تيز است. من هميشه توجه خاصى به نوك قلابهايم مى كنم كه بسيار تيز باشند و به محض اينكه احساس كنم قلاب كمى كند شده است ، آنها تيز كرده و در صورت نياز تعويض مى كنم. من بشدت بر اين باور استوار هستم كه هر چه قلاب تيز تر باشد احتمال به دام افتادن ماهى نيز بيشتر خواهد شد. يكى ديگر از مزاياى ريسه مولتى ريگ اين است كه شما به ساده گى و به سرعت مى توانيد قلاب آن را تعويض نماييد.

رفاه در لب آب

يكى از مهمترين مباحثى كه شايد قادر به بيان درست اهميت آن نباشم ، بحث رفاه در لب آب در خلال ماههاى سرد سال است. هيچ چيز بدتر از آن نيست كه در شبهاى سرد پاييزى در كنار آب در حال لرزيدن باشيد. احساس راحتى ، گرم نگه داشتن خود در طول شبهاى سرد و تغذيه مناسب رابطه مستقيمى با نتيجه صيدتان خواهند داشت.

اگر نتوانيد خود را در لب آب گرم نگه داريد ، به اين معنى خواهد بود كه  از جلسه كپورگيرى خود لذت نمى بريد و بيشتر به فكر جمع كردن لوازم هستيد! و يك جمله معروف  درباره كپورگيرى هست كه مى گويد : هيچ وقت نمى توانيد آنها را در خانه بگيريد!

برگرفته از :

نوشته : جيمز سالمون
ترجمه : حسين وفا