چه كسى بهتر از جوليان كانديف مى تواند الهام بخش شما براى فراگيرى نكات كپورگيرى در بهار باشد ؟ در اينجا جولز نكات فصلى برجسته كپورگيرى كه طى سالهاى  سال كسب تجربه در لب آب  اندوخته را با شما به اشتراك مى گذارد.


با طلوع خورشيد ، و همانطور كه كپورها در اكثر آبها اين خلق و قوى خود را اثبات نموده اند ، به سادگى مى توان حدس زد كه شما در اين موقع از روز صيدى موفق خواهيد داشت ، به شرطى كه اين قانون درست باشد!!

وقتی صحبت از الگوها باشد ، شرايط پر فشار آب و هوا ، آسمان صاف و آبى در طى روز و شبهاى پرستاره به اين معنى است كه ماهيگيرى در جايگاه اصلى خود ندارد.

خوب در اينجا به چندين نكته كپورگيرى در فصل بهار اشاره مى كنم كه طى تجربه سى سال كپورگيرى بدست آورده ام ، تا به شما كمك كند در فصل بهار امسال كپورهاى بيشترى را داخل چاك كنيد.
سپيده دم ، غروب

دو زمان كليدى براى مشاهده كپورها لحظه طلوع و غروب خورشيد مى باشد ، در اين اوقات آبهايى که بنظر عارى از حيات بودند ، جانى دوباره مى گيرند ، دقيقادر طول يك ساعت قبل از روشن شدن هوا در صبح و يك ساعت در خلال تاريك شدن هوا هنگام غروب.

آلارم ساعتتان را بر روى ٥ صبح تنظيم كنيد و مطمعن شويد در آن زمان در حال نظاره آب هستيد.

آنها خودشان را نشان خواهند داد ، به شما قول مى دهم ، و اگر نشانه اى از آنها نديديد بايد جا به جا شويد ، و يا اگر هنوز لوازمتان را پهن نكرده ايد پس جاى درستى را انتخاب كنيد.نيزارها و قسمتهاى كم عمق

اينها مكانهايى هستند كه مى توانيد كپورها را در آنجا پيدا كنيد ، بعد از خواندن اين نكته ها هميشه اين موضوع را در ذهن داشته باشيد.        

اگر به واسطه تابش خورشيد گرمايى به آب منتقل شود پس كپورها به قسمتهاى كم عمق مى روند چرا كه اولين جاييست كه گرماى خورشيد در آن اثر خواهد كرد.

و همچنين غذاهاى طبيعى كپور اول در اين نقاط ظاهر مى شوند.

اگر عمق آب تنها به اندازه اى باشد كه بتواند پشت آنها را بپوشاند ، براى آنها كافى خواهد بود تا به آن قسمتها بروند.

اگر در اطراف درياچه نيزارهايى رشد كرده باشد ، آنها بقينا در آن مناطق نيز حضور خواهند داشت ، تا خود را بخارانند و از منابع غذايى كه در لابلا و بر روى نى ها يافت مى شود تغذيه كنند.

حواستان به حركت نى ها باشد ، مطعمن باشيد آنها آنجا هستند.قانون تكى...


در اين موقع از سال مى توانيد انتظار صيد هاى متعدد داشته باشيد،  بدين منظور طعمه پاشى به مقدار زياد را فراموش كنيد ، و بروى استفاده از طعمه هاى پاپ تکی به همراه ريسه هايى مثل مولتى ريگ متمركز شويد.

دو رنگ بسيار عالى براى اين فصل سفيد و زرد است ( و احتمالا صورتى ).

همچنين در بهار من دريافته ام كه موضوع رنگ از فليور مهمتر است ، پس بجاى اتركتورهاى مختلف رنگى مناسب انتخاب كنيد.

همچنين رنگهاى مورد استفاده خود را تغيير دهيد ، اگر سفيد كار نكرد ، از زرد استفاده كنيد ، و زرد جواب نداد به سراغ صورتى برويد.هدف قرار دادن كپورها در سطح آب تاكتيكى عالى براى اوايل تابستان است.

رو به بالا...

كپورگيرى رو آبى فقط مربوط به تابستان نيست و در فصل بهار نيز به همان اندازه موثر است ، حتى گاهى از تابستان هم بهتر ، البته به شرطى كه ماهيگيران در حال چكش كارى سطح آب نباشند.

دو مورد از طعمه هايى كه مورد علاقه من هستند ، پلتهاى شناور کپور و غذاى گربه ميكسر مى باشد. تركيب اين دو به نسبت استفاده هر يك به تنهايى ، تاثيرى قوى تر در تحريك ماهى براى آمدن به سطح آب دارد.

از يك مخلوط به نسبت ٥٠/٥٠ از پلت كپورى شناور و غذاى گربه استفاده كنيد و در هنگام غروب ، با استفاده از تيركمان طعمه پاشى و يا اسپاد آنها را به سطح آب برسانيد ،همچنين قبل از طعمه پاشى مى توانيد پلتها را با ليكوييد اسكوييد اسكوپكس خيس كنيد و سپس نگاه كنيد تا اثربخشى فوق العاده اين تركيب را ببينيد.


و در آخر ...

دو مورد از مهمترين قوانين موفقيت در كپور گيرى ، رفتن به ماهيگيرى و ادامه رفتن به ماهيگيريست!

هر كسى مى تواند دستورالعمل خوبى را به شما در شبكه هاى اجتماعى ارائه كند ، اما در اين فضاى مجازى هيچ چيز صيد نخواهيد كرد ، تقويم را بر داريد ، تاريخ برنامه خود را مشخص كنيد ، بيرون بزنيد و به برنامه خود بچسبيد.

هيچ عذر و بهانه اى قابل قبول نيست ، كنار گذشتن كپورگيرى ممنوع است ... به لب آب برويد و به اين رفتن ادامه دهيد.

به اميد ديدار لب آب

جوليان

برگرفته از سایت:

نوشته : جولیان کاندیف

ترجمه:حسین وفا