چرا كپورها از آب بیرون می جهند و اين رفتار نشانه چيست؟

اسطوره كپورگيرى ، شان هريسون توضيح مى دهد كه كپورها چرا پشتك مى زنند ، و حركات مختلف آنها چه معنى مى دهد....

جهش كامل

دليل :
" به اعتقاد من اين عملى در جهت تميز كردن است. ممكن است آنها در حال تميز كردن آبششهاى خود از لجنهاى كف آب و موارد مشابه باشند ، و احتمال ديگر تلاش آنها براى راحت شدن از شر انگلهاييست كه به طور معمول به جان كپورها مى افتند.

اقدام شما ... :
در صورت مشاهده اين رفتار كپورها اقدام به پرتاب يك ريسه به آن سمت ارزش امتحان كردن دارد ، چراكه اگر فرضيه پاك كردن آبششها در آن موقعيت مصداق داشته باشد ، پس ممكن است كپورهاى ديگرى مشغول خوراك نمودن در آن منطقه باشند ، مى توانيد در پايان برنامه كپورگيرى خود با پرتاب يك ماركر به بررسى عمق و نوع بستر بپردازيد تا شايد سرنخهايى از دليل اين رفتار كپورها در آن نقطه پيدا كنيد،"


خارج كردن سر و شانه ها

دليل : " خارج كردن سر و شانه كپورها از آب ، محبوبترين نشانه براى من است ، چرا كه در اغلب اوقات نشان دهنده كپورهاى در حال تغذيه است. البته ممكن است اين علامت از طرف كپورهاى بزرگ ( و چاق ) تلاشى ناكام براى بيرون جهيدن آنها باشد ، كه در حال تلاش براى خلاص شدن از شر انگلها هستند.

اقدام شما ... : من هميشه سعى مى كنم يك ريسه را به محلى كه كپورها نشانه خارج كردن سر و شانه ها را نشان داده اند برسانم. اگر امكان داشته باشد ، پرتابم را به محلى پشت نقطه اى كه آن كپور را ديده ام مى زنم و سپس با سرعت نخ را جمع مى كنم تا قبل از رسيدن به كف ، و با ايجاد كمترين سر و صدا به آنجا برسد."


شيرجه زدن

دليل : بر اساس طريقه حركتى كه در عكس مى بينيد به نظر من در اين حالت ماهى ها در حال شنا و تغيير مكان هستند.

اقدام شما ... : با دقت نگاه كنيد اگر كپورهاى ديگرى را در حال رفتار مشابهى ديديد سعى كنيد جهت شيرجه آنها را تشخيص بدهيد تا بفهميد به كدام سو نقل مكان مى كنند ، و سعى كنيد سريعا در جايى كه احتمال مى دهيد مقصدشان باشد ريسه اى بخوابانيد ، و اين كار را با عكس العملى سريع انجام دهيد تا قبل از رسيدن آنها ريسه شما در آن نقطه قرار گرفته باشد. من سالهاى سال به اين نكته دقت كرده ام و اين روش را بكار گرفته ام كه در نتايج صيدم بسيار موثر بوده است."ضربه سر به سطح آب

دليل : " تقريبا هميشه نشانه كپورهاى در حال تغذيه مى باشد ، وقتى در روى بستر در حال تغذيه هستند به سطح آب مى آيند تا با ضربه زدن سر خود به سطح آب آبششهاى خود را از مواد زائد پاك كنند و دوباره به سمت كف آب برگردند.

اقدام شما ... :
" طعمه خود را در كمترين زمان ممكن به ميان آنها برسانيد ، و آن زمان مشخص از روز و محل مشاهده آن علامت را به خاطر بسپاريد. اين گونه رفتارهاى كپور تكرار خواهند شد چرا كه اثبات شده كپورها موجوداتى هستند كه به شدت رفتارهايى از سر عادت نشان مى دهند. به خاطر داشته باشيد در پايان كار حتما بستر و عمق آن نقطه را نيز با ماركر بررسى كنيد."

برگرفته از :

ترجمه: حسین وفا