در فصل بهار چگونه مكان كپورها را پيدا كنيم؟

مكانيابى كپور طى ماههاى بهار١-موانع
در هر درياچه اى ، موانع يكى از بارزترين محلهاى خوب براى ماهيگيرى است ، اما در فصل بهار اين نقاط داراى اهميت دو چندانى هستند. پرتاب به لبه بوته هاى خميده بر روى آب  و مواردى مشابه مى تواند توك ماهى را برايتان به ارمغان آورد.

نكته مهم

وقتى در لبه موانع ماهيگيرى مى كنيد با سفت كردن كلاج خود مطمعنم شويد كه ماهى نمى تواند به ميان موانع برود. اين عمل از پناه گرفتن آنها در ميان معبد گاه امن شان جلوگيرى مى كند.٢-گوشه ها

همچنين در طى سال گوشه ها نيز مى توانند تاثيرى مثبتى مشابه محلهاى نزديك موانع داشته باشد ، شما مى توانيد حجم عظيمى از آب را پوشش دهيد و اين امر در طى بهار و زمستان بسيار پر اهميت است. اين به شما اجازه مى دهد كه چوبهايتان را به خوبى با فاصله پخش كنيد ، كه اغلب همين امر سبب رهگيرى چند ماهى مى شود. همچنين اين قسمتها يك زاويه ديد مناسب ، جهت ديدبانى كپورها ، در اختيارتان قرار مى دهند.

نكته مهم

چوبهايتان را در فواصل مناسبى پرتاب بزنيد و ببينيد آيا مى توانيد ريسه خود را بر سر راهشان برسانيد. اگر متوجه يك ماهى در مقابل خود شديد يك طعمه اصلى تكى (سينگل هوكبيت ) را به همان سمت پرتاب كنيد.


٣-علفزارها

جاى ديگرى كه كپورها بيشتر اوقات خود را دو طى بهار در آن مى گذرانند علفزارهاى تازه رشد كرده در آب است. نه تنها اين قسمتها براى كپور در حكم يك معبد و پناهگاه هستند ، بلكه داراى منابع غنى غذاهاى محبوب كپورها هم هستند.

نكته مهم

اطمينان حاصل كنيد كه ابزار مورد استفاده تان مناسب بسترهاى علفى است. از يك نخ قوى ١٥ پوندى و يا مقاومتر استفاده كنيد كه بتواند با موفقيت از عهده بيرون كشيدن كوپه هاى بزرگ علف ، برآيد.٤-جاده هايى كه به زير آب رفته اند

زمانى كه سطح آب درياچه هاى وسيع پايين مى باشد ، جاده ها و مسير هايى كه ماشين آلات در آنها تردد داشته اند ، اغلب به قسمتهايى كه كپورها براى خوراك نمودن و گشت زدن از آنها استفاده مى كنند ، تبديل مى شوند ، از اين رو خواباندن يك ریسه در اين قسمتها اقدامى عالى است.

نكته مهم

با سرب خميرى تمام ريسه هاى خود را به كف بچسبانيد ، چرا كه اين كار سبب مى شود ريسه شما به طريقى قرار گیرد كه باعث وحشت و فرار كپور نشود.
٥-لبه هاى آب

مهم نيست درياچه هدف شما چقدر بزرگ يا كوچك باشد ، يكى از بهترين محلهاى عبور و تجمع ماهى ها كناره هاى آب است ، و مشخصا زمانى كه آب سرد تازه شروع به افزايش دما مى كند ، اهميت لبه هاى آب دو چندان مى شود. از نكات كليدى كه در كناره هاى آب مى توانيد به آن توجه كنيد وجود نيزارها ، نیلوفر هاى آبى ، درختان خميده بر روى آب و تپه هاى سنگى است. در بهار امسال از اين نقاط به هيچ وجه غافل نشويد!

نكته مهم

مقدار كمى طعمه را به چند نقطه كنارى آب بپاشيد ، و آنها را در طول ماهيگيرى خود به آهستگى چك كنيد ، تا ببينيد آيا كپورى در آن نقاط مشغول تغذيه مى شود.٦-قسمتهاى كم عمق

اينها اولين نقاطى هستند كه به محض انكه آب شروع به افزايش دما نمود ، كپور به سمتشان مى روند. دماى آب در اين قسمتها با سرعت بيشترى نسبت بخشهاى عميق درياچه افزايش مى يابد ، از اين رو كپورها هميشه راهى مناطق كم عمق آب ، در طى روز مى شوند.

نكته مهم

حتما نخ خود را تا جاى ممكن شل كنيد ، نخ سفت باعث فرار كردن آنها از اين مناطق خواهد شد.٧-تپه ها

تپه هاى سنگى به شكل گنبدهاى عظيمى هستند كه محتويات لابلاى سنگها را استخراج مى كنند. و از همين جهت به عنوان شاهراههاى اصلى عبور و مرور و تغذيه كپورها به شمار مى روند و در اوقاتى كه آب رو به گرم شدن مى باشد ، از آنجايى كه كم عمق ترين قسمتهاى درياچه مى باشند ، داراى مطلوب ترين آب و هوا براى كپورها هستند.

نكته مهم

در اين مناطق حتما از بوم و يا ليدكور استفاده كنيد تا كپوربا سايش نختان به سنگهاى نوك موفق به پاره كردن آن نشود.٨-خليجها

خليجها يكى از محبوبترين مكانهاى كپورها در فصل بهار هستند- مخصوصا اگر داراى عمق كمى باشند. زمانى كه با حضور مجدد ماهيگيران ، بدنه اصلى درياچه ها شلوغ مى شود ، خليجها هنوز جايى آرام و خوش آب و هوا براى كپورها هستند ، كه به اين كنجهاى خلوت رفته و از فشار قلاب هاى ماهيگيران پناه مى گيرند. چشم تان بر روى خليج هايى باشد كه بادهاى گرم جنوبى به آن قسمتها ختم مى شوند ، چونكه اغلب مى توانيد گله كپورها را در آن نقاط پيدا كنيد!

نكته مهم

در ابتدا با دقت به خليجها چشم بدوزيد چون همانطور كه احتمال دارد پر از كپور باشند ، ممكن است هيچ خبرى در آنها نباشد. اگر حضور يك ماهى را در آنها حس كرديد سپس به سراغشان برويد.

برگرفته از :

ترجمه : حسین وفا