هر چيزى كه بايد در مورد ماه بدانيد
شرايط بسيارى بر روند كپورگيرى تاثير دارد ، اما آيا موضوع فاز ماه مى تواند يكى از موارد مهم باشد؟


يقينا مسائل بسيارى وجود دارد كه كپورهايى كه ما به دنبالشان هستيم را تحت تاثير قرار مى دهد. نه تنها فاكتورهايى مثل فشار صيد ، مقدار طعمه بلكه شرايط طبيعى محيط درياچه مثل دماى هوا ، فشار جو و جهت وزش باد تاثير بسيار زيادى بر رفتارهاى ماهى دارند كه از نظر علمى به اثبات رسيده است. اينها موارد اصلى هستند كه همه كپورگيران قبل هر برنامه آنها را بررسى مى كنند ، اما چه تعداد از ماهيگيران در مورد فازى كه ماه در آن قرار  مى گيرد نیز تحقيق مى كنند.

ماه نيز مى تواند بر رفتار كپورها تاثير گذارد باشد كه در برخى جاها موثر و احتمالا در شمارى از درياچه ها بى تاثير است. خوب شما بايد به دنبال چه باشيد ، و بهترين زمان براى ماهيگيرى چه زمانى است؟ سرنخهايى كه حرفه اى هاى اين رشته در در مورد فاز ماه  به شما ارائه مى كنند را بشنويد ...


لویس رید از اعضای اصلی تیم گاردنر


لويس ريد

"  فاكتورهاى محيطى بسيارى وجود دارد كه بصورت بالقوه كپور گيرى را تحت تاثير قرار مى دهند : فشار هوا ، رطوبت و دماى هواى مربوطه ، ميزان روشنايى و مواردى مشابه. در كنار اين موارد هميشه مشاجره اى بر سر تاثير فاز ماه نيز بين ماهيگيران جريان داشته است ، اما چرا و چطور؟ آيا واقعا ماهيهايى كه در آبهاى مصنوعى كوچكى كه ما در آنها ماهيگيرى مى كنيم تحت تاثير اثرات جزر و مد آب قرار مى گيرند؟ حتى اگر منظور شما از  ماه ، ساكنان آب هاى بسيار بزرگ كه شامل تاثيرات جزر و مد مى شوند (مثل دريا) ، باشد ، باز هم من شك دارم كه اين پيوند به طور جدى ارتباطى با جزر و مد داشته باشد ، اما اطلاعاتى كه من مناسب با اين موضوع مى دانم حاكى از آن است كه به نوعى اين ارتباط وجود دارد.
تئورى شخصى من اين است كه ماهى ها به خروج لارو حشرات از تخم عكس العمل نشان مى دهند - يك پديده طبيعى كه مرتبط با فاز ماه مى باشد و سبب مى شود گاهى كپورها با در دسترس قرار گرفتن ناگهانى چنين منبع غذايى غنى از بى مهرگان مغذى ، به شدت مشغول تغذيه شوند. اين دقيقا مشابه تغذيه ماهى قزل الا به هنگام خروج لارو پشه ها از تخم است - آنها احتياط و ترس را كنار گذاشته و با انفجار ناگهانى يك منبع غذايى طبيعى بى پروا مشغول پرخورى از منبع غذايى در دسترساشان مى شوند.
سال گذشته من اكثر روزهاى تعطيلى كارم را مشغول تحقيق بر روى تاثير فازهاى جديد ماه بودم و اغلب شاهد تغييرات فراوانى در فعاليت ماهيها بودم. اما امسال همان فازهاى ماه نتوانستند باعث عكس العملهاى مشابه ماهى ها شوند. به احتمال زياد دليل اصلى اين خلف قاعده ، زياد شدن حجم علفهاى درياچه در سال جارى مى باشد ، اما اين باعث نمى شود كه من اين موضوع را در نظر نگیرم. "
الیوت گری از اعضای تیم کردا که به شکار بزرگترین کپورهای دریاچه ها شهرت دارد

اليوت گرى

"فاز ماه نقش مهمى در كپورگيرى من بازى مى كند ، مخصوصا فازهاى جديد و ماه كامل ، هر دوى اين شرايط بر روند ماهيگيرى تاثير گذار هستند. در هر دو مورد ورود ماه به فازهاى مته نو و كامل شدن ماه ، باعث تغييرات محسوس در شرايط آب و هوا مى شوند ، آتها تاثيرات اتمسفريك بر كره زمين مى گذارند. دقيقا مشابه تاثيرى كه اين فازهاى ماه بر جزر و مد درياها دارند ،  آب و هوا را نيز تحت تاثير قرار مى دهند ، و اغلب باعث سرد شدن هوا مى شوند.

من دريافته ام كه ماه جديد زمانى ايده آل براى صيد كپورهاى بزرگ است ، روزهايى كه به اين پديده منتهى مى شوند و نيز مدت كوتاهى پس از آن مى توانند زمان بسيار مناسبى براى يك كمپ كپورى باشند. از ديدگاه من ماه كامل به دلايل عجيب و نامعلومى تاثير شگرفى در صيد كپورهاى معمولى غول آسا دارد.  من به شخصه اين اتفاقات را تجربه كرده ام و در گفتگو با ديگر ماهيگران نيز از صحت آنها شنيده ام ، اين موضوعى است كه من حقيقتا به آن ايمان دارم و هميشه سعى مى كنم اگر قصد صيد يك كپور غول آسا را دارم در روزهاى كامل شدن ماه لب باشم.

افراد زيادى هستند كه در اين مورد بحث و جدل مى كنند ، ادعا مى كنند كه اين تنها يك فرضيه غلط است ،  من بشخصه مخالف هستم ، شما نمى توانيد در مورد مداركى كه صحت و سقم آنها به اثبات رسيده بحث كنيد و هر روى سكه طرح خاص خود را دارد!

در موارد اساسى زندگى شما هيچ نكته اى كه تحت تاثير مستقيم فازهاى ماه باشد وجود ندارد ، ولى قطعا هيچ ضررى برايتان نخواهد داشت كه در مواقعى كه امكان داشت فاز ماه را نيز در تعيين تاريخ برنامه كپورگيرى خود ، در نظر بگيريد."گری بیز از اعضای تیم نش 

گرى بيز

" من مطمعن هستم كه فاز ماه در موضوع تغذيه كپورها تاثير دارد ولى متاسفانه من فقط زمانهايى وقت آزاد داشته باشم مى توانم به ماهيگيرى بروم ، نه مواقعى كه بهتر است. در برنامه كپورگيرى بدون ماهى ديشب من به يك ماه نقره اى  درخشان كه سطح قسمتهايى از آن با ابر پوشيده شده بود ، نگاه مى كردم ، در حاليكه چندين هفته پيش در وضعيتى كه ماه كاملتر بود صيد خوبى داشتم.

موضوع اين است كه در جلسه اى كه چند هفته پيش داشتم ، هوا بسيار سرد بود ، من جايى در قسمت عميق آب گله ماهيها را پيدا كرده بودم ، و آنها در فاصله دورى قرار داشتند كه موضوع ترسيدن و فرارآنها را منتفى مى كرد. ديشب هوا بسيار معتدل بود ولى ماهيها در محوطه بزرگى پخش شده بودند و من نتوانستم به نقطه مناسبى جهت دريافت توك دست يابم ، كه اگر چنين مى شد با اطمينان مى گويم مى توانستم لااقل يك كپور صيد كنم.

اگر مى توانسم هر زمان كه دوست دارم به ماهيگيرى بروم ، قطعا همه شرايط را در نظر مى گرفتم : جهت وزش باد ، دماى آب و هوا ، زمانهاى خوراك ماهى ، فاز ماه و موارد مشابه. همه آنها در نتيجه صيد موثر هستند. در هر جلسه كپورگيرى همه اينها در ذهن من هستند اما در حقيقت همه آنچه كه من به دنبال آن هستم ، پيدا كردن تعدادى ماهى و رساندن ريسه ام به آنهاست"سایمن کراو عضو تیم اوید کارپ و دی ان ای بیت

سايمون كرو

"فاز ماه به هيچ وجه تاثيرى بر تصمیم من برای رفتن به یک برنامه كپور گيرى  ، ندارد. من به سادگى هر زمان كه امكانش وجود داشته باشد يا بخواهم به ماهيگيرى مى روم. در طى چند سال گذشته صحبتهاى زيادى از طرف ماهيگيران معروف درباره اين موضوع مى شود ، اما با خواندن چيزهايى كه نوشته اند هنوز  به هيچ وجه نتوانسته اند كه مرا متقاعد سازند كه هيچ رابطه اى در این ميان وجود دارد. همچنين همه آنها گفته اند : هر كسى كه فاز ماه را ناديده بگيريد ، نادان است! خوب همين براى من مدركى است كه طرح اين موضوع مرتبط با جوانهاى تازه كار است! به سراغ مطالب علمى برويد و به جاى نشان دادن عكس يك ماهى با توضيحى در زير آن كه اين ماهى در هنگام ماه كامل صيد شده ، مدرك موثقى به من ارائه كنيد. من معروف به كسى هستم كه با اين موضوع سر ستیز دارم ، اما اينطور نيست. بلکه تنها مى خواهم نتيجه تحقيقاتى طولانى مدت بر روى اين تئورى را ببينم ، و تا به امروز تنها كسى كه به طور جدى اين كار را انجام داده است بن والز از مجله كارپ تاك مى باشد كه تمام گزارشات يك سال را بر اساس تاريخ و فاز ماه بررسى كرده و به هيچ رابطه اى نرسيده است.

من نمى گويم كه فاز ماه تاثيرى بر ماهيگيرى رفتن من دارد ، چرا كه من داراى يك شغل تمام وقت هستم ، و مانند همه هر زمان كه بتوانم فرصتی براى رفتن به ماهيگيرى بیابم انرا از دست نخواهم داد. من به اين نتيجه رسيده ام كه شواهد زيادى براى در نظر نگرفتن فاز ماه وجود دارد. براى مثال ، گفته مى شود ماه كامل مشخصا براى گرفتن كپورهاى معمولى زمان بسيار خوبيست و اگر من به دنبال صيد يك كپور معمولى مشخص در حدود اين دوره زمانى باشم ، اعتماد به نفس من افزايش مى يابد ، و همچنين بسيارى معتقدند كه چند روز قبل و بعد از يك ماه جديد زمانى ايده آل براى صيد بزرگترين كپورهاى يك درياچه است. همچنين اكثر اوقات در روزهاى دوره فاز ماه جديد شرايط جوى و آب و هوا بسيار مناسب تر است ، كه بار ديگر اين موضوع هم باعث افزايش اعتماد به نفس من مى شود. خوب حتما دلايلى براى بوجود آمدن چنين ويژگيهايى وجود دارد ، و اگر به نحوى بتواند سطح اعتماد به نفس من را بالا ببرد ، پس اذعان مى كنم كه براى من هم كار خواهد كرد!"پیته کسل از معروف ترین چهره های کپور گیری انگلستان

پيته كسل

" ماه بخشى از دنياييست كه ما در آن زندگى مى كنيم و بر بسيارى از چيزها تاثير مستقيم مى گذارد ، مثل ميزان نور ، جاذبه زمين و جزر و مد اقيانوسها ( حتى پسر ده ساله من هم مى داند دليل جزر و مد چيست) ، اما اينكه تا چه حد بر روى كپورگيرى تاثير مى گذارد ، محاسبه بسيار دشواريست. به نظر من اگر شما آنقدر وقت آزاد داريد كه بتوانيد به برنامه هاى طولانى مدت برويد پس دور از لطف نخواهد بود كه همه شرايط را براى انتخاب زمان جلسه كپورگيرى در نظر گرفته و سبك سنگين كنيد ، ولى براى بسيارى از ما كه مشغله هاى كارى محدودمان كرده است ، هر زمان كه بشود لب آب رفت زمان مناسب لب آب رفتن است ، خواه ماه در فاز ماه نو ، ماه پير ويا ماه كامل باشد.  

چيزهاى بسيارى در نتيجه يك صيد موفق و يا نگرفتن ماهى تاثيرگذار است : طعمه ، فشار صيد ، نخها ، سر و صدا ، كار و درگيرى هاى خانواده و موارد مشابه ديگر. و در اين بين تاثير ماه امرى بسيار جزيى است.در هر موقعى از سال من ترجيح مى دهم تحت شرايط آب و هوايى كه همراه با وزش يك باد ملايم گرم از جنوب شرقى قلاب بزنم با ماه اى ابر گفته ، كه اصلا برايم مهم نيست در چه فازى قرار دارد، و بجاى اينكه برنامه خود را با فاز ماه تنظيم كنم بيشتر به انتخاب يك طعمه درست و نشستن در جايى كه بدانم ماهى ها در آن اطراف هستند ، تمركز مى كنم. اينكه ما فازهاى ماه را بشناسيم امرى بسيار مفيد است ، اما تاثيرى در اينكه من بتوانم به ماهيگيرى بروم يا نه ، نخواهد داشت. و به عقيده من حقيقت اين است كه تاثير خورشيد بسيار قدرتمندتر از ماه است."


برگرفته از:

ترجمه : حسین وفا