چه طولى براى قسمت موى ريسه مناسب تر است.
وقتى یك ريسه مويى مى بنديد طول موى ريسه را بر چه اساس مشخص مى كنيد؟


گراهام مبى مى گويد: 

" به نظر من اين موضوع كاملا بستگى به هوكبيت (طعمه اصلى) ، نحوه طعمه پاشى و موادى كه شما در طعمه پاشى بكار مى گيريد دارد. اگر من از يك بويله پاپ استفاده كنم ترجيح مى دهم موى ريسه  كوتاه باشد تا جايى كه بويله در ميانه ساق قلاب در مقابل نوك قلاب قرار گيرد. براى همين من از يك قسمت موى كوتاه استفاده مى كنم بطوريكه يك فضاى خالى ٢ ميليمترى بين قلاب و طعمه وجود داشته باشد.
الگوى مورد علاقه من خم مدل استادارد موگا از برند گاردنر است ، چون حالت خميده گى قلاب به شكلى است كه به يك چرخش سريع و رسیدن به حالتی تهاجمى به سمت پايين، حتى بدون استفاده از شرينك  كمك مى كند.من زمانى كه احساس كنم كپورها در حال پمپ كردن محتويات كف آب هستند ، از این روش استفاده مى كنم. ولى در مواقعى كه حس كنم كپورها از طعمه اى به سراغ طعمه ديگر مى روند تعيير روش مى دهم. بيشتر زمانى كپورها مشغول پمپ كردن كف مى شوند كه شما در طعمه پاشى خود از موادى ريزى مثل غلات پخته استفاده و يا پلتهاى كوچك كنيد ، اگر من تنها بويله پاشى كرده باشم ، ريسه بلندترى در حدود ٢٠ تا ٢٥ سانت بلند تر گرفته و قسمت موى ريسه را هم تا حدى بلند مى كنم كه بويله به بالاى قسمت خم قلاب برسد و يك فضاى خالى در حدود يك سانتيمتر بين بويله و خم قلاب ايجاد شود. من از قلاب موگاى لانگ شنك براى ريسه هاى سينك خود استفاده مى كنم.

سعى كنيد نحوه تغذيه ماهى را تشخيص دهيد و طول موى ريسه را بر اساس آن تنظيم كنيد ، همچنين از كسب تجارب جديد نترسيد. اگر ماهى را از دست داديد ، سعى كنيد قسمت موى قلاب را بلندتر كرده و ايراد كار را بگيريد. ماهيها در روزهاى مختلف به طرق متفاوت تغذيه مى كنند پس سعى كنيد كشف كنيد كه در روز برنامه تان كدام ريسه بهتر كار مى كند.

برگرفته از :

ترجمه : حسین وفا