صيد بزرگترين كپور در سدها


طعمه پاشى وسيع و سنگين روزانه ، در حقيقت ماهيهاى سدها هميشه به دنبال حداكثر تغذيه هستند تا بتوانند اندازه و شرايط جسمى خود را ارتقا دهند. هنوز ، بزرگترين ماهى هاى صيد شما كوچك هستند ، اما دليل اين امر چيست؟ اين مقاله به نكاتى اشاره خواهد كرد تا چگونه بتوانيد در اين درياچه ها بزرگترين كپورها را صيد كنيد.هدف قرار دادن بزرگترين كپورها به اين معنى است كه شما بايد برنامه ريزى متفاوتى داشته باشيد. اينكه بتوانيد ماهى هدف خود را به تغذيه وادار كنيد نيازمند صرف وقت زياد و تلاشى مضاعف خواهد بود. اول از همه بايد تحقيق كنيد و دريابيد كه بزرگترين كپور آن سد در كدام قسمت درياچه صيد شده است. و حتى اگر توانستيد اطلاعاتى از طعمه اى كه مورد استفاده قرار گرفته شده بدست آوريد تا بتوانيد تصميم  مناسبى در چگونگى  طعمه پاشى بگيريد. در هر منطقه طعمه هاى مشخصى جذابيت بيشترى براى كپورهاى بزرگ دارند ، و اين وظيفه شماست كه آنها را كشف كنيد. اگر نتوانستيد چنين اطلاعاتى را در پرس و جو از ساير كپورگيران بدست آوريد ، پس چرا به سراغ بويله ها و طعمه هاى اصلى نرويد ، تا با انتخاب دسته اى از محبوب ترين موارد كپور ، منطقه اى را جهت جذب و تغذيه كپور هاى بزرگ طعمه پاشى كنيد.


كليد اصلى موفقيت در سدها ، اين است كه بتوانيد به ماهى هدف خود القا كنيد كه طعمه شما بيخطر است. يك كيلو و يا بيشتر از بويله مورد نظرتان را به كناره هاى آب بپاشيد ، نزديك يك جاى مشخص مثل يك درخت  ، نيزار ويا هر جايى كه بتوانيد در طول هفته چندين بار اين كار را تكرار كنيد و از خورده شدن آنها مطمعن شويد. ( مى دانم كه همه شما خواهيد گفت اين كار چگونه در سد هاى بزرگ امكان دارد؟ من مى گويم در صورت امكان چك كنيد كه بويله ها خورده شده باشند ، بعضى اوقات اين كار غير ممكن است ، پس شما بايد با طعمه پاشى مكرر چاله ماهى مختص به خود را شكل دهيد ، و از آنجايى كه در معرفى بويله خود در اين نقطه زحمت كشيده ايد به آن اعتماد داشته باشيد.) يكى از ايده هاى خوب در راه انجام اين مهم اين است كه اندازه بويله طعمه پاشى خود را تا جايى كه مى توانيد بزرگ بگيريد اين مار باعث مى شود قبل از آنكه ماهى هاى كوچك و مزاحم بويله را تمام كنند ، كپور ها به سراغ آنها بيايند. ممكن است در برخى از روزهاى طعمه پاشى كپورهايى را ببينيد كه بويله را بر مى دارند ، و اگر سايز آنها رو به افزايش بود پس شما در مسير درستى حركت كرده ايد.


نكته ديگر اينكه سعى كنيد هميشه به سراغ جاهايى كه براى ماهيگران محبوب ترين قسمتهاى سد است ، نرويد. فشار صيد و وارد شدن نخهاى متعدد در آب به شدت كپورها را حساس مى كند ، بسيارى اوقات كپورهاى بزرگ اين نقاط را مى شناسند و مى دانند كه در آن مناطق مى توانند غذا پيدا كنند ، اما در عين حال آگاه هستند كه خطرى بزرگ در كمين آنهاست و در مجموع از حضور در آن قسمتها خود دارى مى كنند. اين همان دليلى است كه اگر تحقيق كنيد مى بينيد بزرگترين كپورهاى صيد شده در يك سد در نقاطى به دام افتاده اند كه به ندرت در آنجا ماهيگيرى شده است. اين مناطق ضعيف ممكن است نياز به انتظار طولانى ترى داشته باشند ولى وقتى كه يك كپوربالاى بيست كيلو را در آنجا صيد كرديد متوجه مى شويد ، اين انتظار ارزش داشته است.


سعى كنيد با دقت كارهايى كه ديگر ماهيگران انجام مى دهند را زير نظر بگيريد. براى مثال اگر از بيت بوت ، و يا از يك قايق كوچك براى طعمه پاشى استفاده مى كنند ، نشان دهنده آن است كه حجم بالايى از مواد طعمه پاشى را وارد آب مى كنند. پس براى سوپرايز كردن كپور به دنبال چيز تازه اى باشيد. موقعيتى مشابه اين زمان بسيار مناسبى براى استفاده يك طعمه تكى خاص ( روش سينگل بيت ) ، همراه شوت كردن تعداد كمى بويله و يا همراه كردن آنها با ريسه بر روى نخ پى وى اى مى باشد. وقتى به فكر صيد بزرگترين كپور در سدها هستيد هميشه به قسمتهاى كنارى مناطق طعمه پاشى شده فكر كنيد.


براى به دام انداختن بزرگترين كپور ، بايد خود را براى روند آهسته و كند ماهيگيرى آماده كرده و صبر و بردبارى بيشترى داشته باشيد.به ندرت پيش مى آيد كه ماهيگران سدها به سرعت كپور سايزى صيد كنند. آنها اغلب طى يك برنامه ريزى مشخص و طولانى مدت به هدف خود مى رسند. تحقيقات در مورد انتخاب جاى درست ، و طعمه اى كه جواب داده ، و تشخيص مسيرى كه گله كپورها در جستجوى غذا طى مى كنند ، مى توانند مهمترين مواردى باشند كه شما را در هدف قرار دادن بزرگترين كپور در يك سد يارى كنند.

اينها تعدادى ايده و پشنهاد خوب بود و مثل هميشه مواردى كه بتوان با قطعيت به عنوان يك قانون كلى گفت ، نيستند. اما اميدوارم برايتان مفيد باشند.

با آرزوى سلامتى

برگرفته از سایت: 


نوشته: ديك جونز

ترجمه: حسین وفا