ريسه پاپ مارك پيتچر
اگر به دنبال به كار گيرى يك ريسه مفصلى متفاوت هستيد ، پس بد نيست نسخه بسيار موفق مارك پيتچر را امتحان كنيد...


اگر به دنبال به كار گيرى يك ريسه مفصلى متفاوت هستيد ، پس بد نيست نسخه بسيار موفق مارك پيتچر را امتحان كنيد. با آن كه قسمت بوم اين ريسه معموليست ، اما قسمت انتهايى آن چيزى كاملا متفاوت است. قسمت قلاب اين ريسه توسط نخ ريجيتى از برند فاكس با تست ٣٠ پوند كه به صورت دو لايه بسته مى شود كه از اين رو به سفتى و نقطه شكست  يك نخ ٦٠ پوند دست مى يابد. در مقايسه با هوكلينكهاى متداول در انگليس با نقطه شكست ٢٠ پوند ، اين قدرت استقامت بينظير ، خلاص شدن از آن را براى كپور كارى بسيار دشوار مى كند ، در اينجا نگاهى به روش بستن آن توسط مارك مى اندازيم ...

آنچه كه نياز خواهيد داشت:
نخ تست ٣٠ پوند بسيار خشك مثل ريجيتى از برند فاكس
قلاب سايز ٤ چودى
هرزگرد طعمه ميكرو
هرزگرد حلقه دار سايز ١١
برايد روكش دار تست ٢٥ پوند نرم مثل مدل كموتكس سافت


مارك پيتچر اينگونه توضيح مى دهد :

در طى پنج سال گذشته از اين ريسه استفاده كرده ام ، و چيزى كه باعث شد بطور كامل از ريسه هاى مفصلى قبلى به اين ريسه روى بياورم ، قسمت انتهايى آن است كه نخ به صورت دو لايه قرار مى گيرد و همانطور كه ملاحظه مى كنيد خشكى و قدرت تحمل آن دو برابر مى شود! ايده اصلى پشت طراحى اين ريسه دست يابى به عملكردى همتاى قلابهاى بلند و خموده اى كه در دهه نود رواج يافت بود ، اما با اين تفاوت كه در اين ريسه خبرى از آسيبى كه آن قلابها به لب ماهى وارد مى كردند ، وجود ندارد. من متوجه شدم خشكى بيش از حد نخ در قسمت قلاب اين ريسه باعث مى شود كه ماهى به اين سادگى نتواند خود را از آن رها كند ، و همچنين دريافتم قابليت چرخش ريسه به هنگام مكش طعمه توسط کپور تا حد چشمگيرى افزايش مى يابد.

مارك قبل از آنكه صحبتهاى خود را تمام كند ، يك نكته مهم در بستن اين ريسه اضافه مى كند :
قسمت دو لايه نخ بايد دقيقا به شكلى بايستد كه اگر نخ يك رشته بود قرار مى گرفت. و به ياد داشته باشيد ، از آن جايى كه نخ دو لايه بسيار خشك مى شود يك گره خونى با يك دور پيچ براى دست يابى به يك نگهدارى عالى كافى خواهد بود!


برگرفته از سایت :

ترجمه : حسین وفا