مقالات

صيد كپور در پاييز

/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
يكى پر بازديدترين مقالات كپورگيرى برگرفته از سايت دريم كارپ

طعمه های پاییزی

/%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C
بهترين مواد جذب كننده طعمه براى فصل پاييز كدامند؟

راهنماى جامع بسترهاى علفى

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C
چگونه در بسترهای علفی به موثرترین نحو قلاب بزنیم؟

وزن سرب

/%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8
كى از يك سرب سنگين و يا سبك استفاده مى كنيد؟

٥ راز موفقيت دنى فيبراس در تابستان

/5-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
چگونه در اين تابستان بهترين نتايج در صيد كپور را دريافت كنيم؟

بهترين طعمه هاى تابستانى كپور

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
بهترین طعمه ها و راهکارهای صید کپور در تابستان کدامند؟

كپور عاشق تابستان است

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
تابستان از راه رسيده ، براى جشن گرفتن ما به سراغ اعضاى ماهر تيم اويد كارپ رفته ايم تا به ليستى از ١٧ مورد قطعى از حقايق ، ويژگيها ، نكات و توصيه هاى مربوط به اين فصل بپردازيم

شناخت ترمولاينها

/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7
درك و شناخت لايه هاى مختلف آب كه داراى دماهاى متفاوتى هستند.

محل هاى عبور و تغذيه كپورها

/%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
چگونه مسير عبور كپورها را بخوانيم و محلهاى تغذيه آنها  را پيدا كنيم؟

مهمترین مهارت کپورگیری

/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
آيا اين بزرگترين و مهمترین توانايى در كپورگيريست؟