ریسه

رونی دی ریگ

/post-99
کیکرهای دی ریگ در ریسه رونی

نوک مستقیم در مقابل نوک خمیده

/post-96
بررسی قلابهای نوک صاف و خمیده

مثل بکهام پیچ و تابش بده

/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-89
تحقیقات جان جونز در مورد ریسه قدیمی بنت هوک

19 نکته مهم بهاری

/19-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C
۱۹ نکته که بهار امسال باید امتحان کنید

بهترين ريسه ها

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
آيا اين ٥ ريسه بهترين هاى تاريخ كپورگيرى هستند؟

سيستم سرب

/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8
چگونه سیستم سرب مناسبى براى شرايطى كه در آن قلاب مى زنيم انتخاب كنيم

٣٨ راه ساده براى بهتر كردن طعمه تان

/38-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87
مجموعه نكاتى ضرورى كه در عين سادگى ، آمار تعداد صيدتان را به طرز قابل توجهى افزايش خواهند داد!

متعادلسازى هوكبيت

/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%88%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%AA
متعادلسازى دقيق يا به صورت مستقيم از بسته به ريسه؟

ادوات انتهایی

/terminal-tackle
مرحله چهارم آموزش ، آشنایی با تجهزیات انتهایی یا ترمینال تکل