چگونه سیستم سرب مناسبى براى شرايطى كه در آن قلاب مى زنيم انتخاب كنيم

وقتى صحبت از انتخاب سرب نسبت به موقعيتتان مى شود در اتخاذ تصميمتان مطمعن نيستيد؟

در اينجا راهنمايى كامل و عالى را به شما ارئه مى كنيم.
نام سيستم : سرب اينلاين نیمه ثابت


پ.ن: در درنياى كپورگيرى مدرن امروز دیگر هيچ سيستم سرب ثابتی وجود ندارد ؛ به اين معنى كه يا سرب بر روى ليد كليپ قرار مى گيرد يا در سيستمهاى اينلاين به گونه اى فيكس مى شود كه با وارد شدن فشار زیاد دو راهى از سرب خارج شده و سرب آزاد شود ، به سيستمهايى كه سرب پس از آزاد شدن رها شده و می افتد دراپ آف يا سيستم رهاگر گفته مى شود ، اين قابليت علاوه بر تضمين كردن عدم توانايى ماهى براى استفاده از وزن سرب جهت رهايى يافتن از قلاب ، در صورت پاره شدن نخ اصلى ضامن گر سلامتى ماهى نيز مى باشد بطوريكه حتى اگر سرب بر روى نخ بماند ، باز هم حركت كرده و از نخ خارج مى شود و از تلف شدن كپور جلوگيرى مى كند ، به ياد داشته باشيد هيچ مانع ثابتى مثل دو راهى و يا مهرهاى غير قابل حركت نبايد مسير سرب را سد كند.بستر درياچه : اين سيستم براى بسترهاى سفت و محكم مثل درياچه هايى با كف سنگى يا گل رس مناسب است . همچنين اين سيستم براى استفاده در روش ساليد بگ عالى مى باشد.
پ.ن : در روش ساليد بگ سرب به همراه ريسه و مواد طعمه پاشى كه اكثرا پلتهايى با فروپاشى سريع هستند همه بصورت مرتب داخل يك كيسه پى وى اى جاى گرفته و بخوبى فشرده شده و قسمتهاى اضافى كيسه نيز گرفته مى شود.
فشار صيد : وقتى از روش ساليد بگ استفاده مى كنيد اين به آن معناست كه ديگر نيازى به شلوغ كارى با يك فلوت ماركر ، بستر يابى و پيدا كردن نقطه اى مناسب نداريد.
نوع هوكلينك : بار ديگر اگر در روش ساليد بگ مشغول قلاب زدن هستيد ، يك برايد نرم و كوتاه ، بهترين عملكرد را خواهد داشت. اين امر ريسه را در داخل فضاى كوچك كيسه به شكل مناسبى جاى مى دهد ، و پس از آب شدن كيسه قابليت حركت لازم جهت دستيابى به يك نشست مطمعن قلاب را ايجاد مى كند.پيشنهادات: براى دستيابى به يك سيستم سرب تاثير گذار ، نيمه ثابت و ضد پيچ بايد تا جايى كه مى توانيد همه اجزا را به صورت هماهنگ و يك دست انتخاب كنيد ، از ابزارهاى ضرورى جهت دست يابى به اين مهم يك تيل رابر  مناسب براى پشت سرب مى باشد ، كه از در زير آب و بر روى بستر از قرار گيرى سرب ها به شكل عمودى نيز جلو گيرى مى كند.


سيستم سرب : رانينگ اينلاين 
بستر درياچه : به صورت كلى همه سربهاى اينلاين براى بستر هاى محكم و سفت مثل سنگى و گلى مناسب هستند. اما اين سيستم بطور مشخص براى جاهايى كه فشار صيد زيادى بر روى ماهى هاست مناسب است ، مثل درياچه هاى كوچك كه جواز روزانه صيد ورزشى صادر مى كنند.
فشار صيد : اگر همه ماهيگيران در درياچه مشغول استفاده از سيستمهاى سرب اينلاين نيمه ثابت هستند ، پس استفاده از  سيستم رانينگ يك برترى بزرگ براى شما محسوب خواهد شد!
نوع هوكليك : اگر باز هم قصد داريد طعمه خود را داخل يك كيسه پى وى اى ارائه كنيد ، دوباره يك هوكلينك برايد كوتاه و نرم بهترين عملكرد را خواهد داشت. اگر بسترى كه بر روى آن قلاب مى زنيد خيلى سفت و محكم است بهتر از يك نخ ريسه سفت استفاده كنيد.

پيشنهادات : لوله داخلى سربهاى اينلاين را در آوريد ، سرب را به صورت مستقيم بر روى نختان قرار دهيد ، و در انتهاى نخ از يك انتى تنگل اسليو ( تيوب ضد تاب ) استفاده كنيد ، طبق معمول ريسه خود را وصل كنيد و آنتى تنگل ريسه را به روى هرزگرد بكشيد. همچنين قرار گيرى يك مهره لاستيك به صورت نيمه ثابت بر روى نخ اصلى يا ليدر شما سبب مى شود با وقفه ناگهانى كه در حركت ريسه ايجاد مى شود عمل نشست قلاب هم به بهترين نحو انجام پذيرد. 

سيستم سرب : رانينگ آويز
بستر درياچه : سيستم رانيگ به همراه سربهاى هرزگرد دار كه به صورت آويزان بر روى نخ قرار مى گيرد ، مى توانند در بسترهاى نوع سنگى سخت  و قسمتهاى لجنى نرم مورد استفاده قرار گيرند ، اما دقت كنيد اين روش به هيچ عنوان مناسب قسمتهاى علفى نمى باشد چون سرب به سرعت در ميان علفها گير كرده و قابليت رها شدن نيز نخواهد داشت.


فشار صيد : اين سيستم سرب به ندرت استفاده مى شود ، پس زمانى كه ديگر ماهيگيران حاضر در درياچه از سيستمهاى ديگر سرب استفاده مى كنند ، بكار گيرى يك سيستم رانينگ آويزى مى تواند خود يك برترى محسوب شود.
نوع هوكلينك : نوع هوكينكى كه در اين سيستم استفاده مى شود به نسبت بستر درياچه متنوع است ، اگر بروى بستر سفت ماهيگيرى مى كنيد ، به سراغ هوكلينكهاى خشك برويد ، و در جاهايى كه با يك كف لجنى روبرو هستيد از هوكلينكهاى برايد استفاده كنيد.
پيشنهادات : نكته كليدى در افزايش حداكثرى تاثير  گذارى اين سيستم رانينگ ، درست نمودن حلقه اييست كه نخ اصلى با حداقل اصطكاك ممكن از داخل آن حركت كند. مهره هاى ضد تاب مخصوص اين ريسه از برند نش عالى هستند ، و همچنين مى توانيد از ابزار مخصوص اينكار از برند كردا به نام ران رينگ رابر استفاده كنيد.


 سيستم سرب : نيمه ثابت آويز (مثل انواع ليد كليپ )

بستر درياچه : روش نيمه ثابت آويزى مى تواند در بسترهاى سنگى ، لجنى و در قسمتهاى علفى استفاده شود ، چرا كه در اين سيستم سرب از قابليت رها شدن برخوردار مى باشد. 

فشار صيد : براى اقدامى موثر بر عليه فشار صيد در مواقع استفاده از اين روش ، به آنچه كه ديگر ماهيگيران حاضر در درياچه استفاده مى كنند نگاه كنيد ، و شما كار متفاوتى انجام دهيد. براى مثال اگر همه مشغول استفاده از سربهاى سنگين هستند پس شما از يك سرب سبك استفاده كنيد.نوع هوكلينك : در اين سيستم هم نوع هوكلينك شما بستگى به بسترى كه بر فراز آن قلاب مى زنيد دارد ، بسترهاى سخت تر هوكلينهاى خشك تر را مى طلبد ، كه نخهاى بسيار مناسبى براى قسمت ريسه هستند. 
پيشنهادات : كمپانى هاى بسيارى طيف متنوعى از ليد كليپها را توليد مى كنند ، تفاوت اصلى در كيفيت آنهاست ، كه در قابليت اين ابزار را از رها كردن سرب گرفته تا سهولت استفاده آنها موثر است. سيستم سرب : هليكوپترى

بستر درياچه : بطور كلى در بسترهاى نرم مورد استفاده قرار مى گيرد ، مثل لجن نرم كه سطح آن پوشيده از موانعيست كه مى تواند باعث اختلال در عملكرد ساير سيستمهاى سرب شوند.
فشار صيد : بسيارى از ماهيگيران ريسه هاى چود را به همراه سيستم سرب هلى كوپترى بر فراز بسترهاى لجنى و پرمانع استفاده مى كنند. در اين مواقع شما به سراغ طعمه هاى سينك برويد.
نوع هوكلينك : هوكلينك هاى نرم براى استفاده به همراه اين سيستم مناسب هستند ، چرا كه نرمى آنها باعث مى شود پس از نشستن بر روى بستر شكل پستى بلندى هاى كف آب را به خود بگيرند. 


پ.ن: در صورتى كه قصد استفاده از ريسه هاى سينك را داريد بهتر است از نخهاى روكش دار و يا ريسه هاى بوم دار مثل ريسه لوپ اند بوم استفاده كنيد ، چرا كه احتمال پيچ خوردن يك ريسه نرم و بلند در اين سيستم به مراتب بيشتر است ، و در نقطه مقابل احتمال پيچ خوردن ريسه هاى سفت و كوتاه مثل چود نزديك به صفر است ، و شما با اطمينان مى توانيد بدون نگرانى به دورترين نقطه آن را پرتاب كنيد.


پيشنهادات : اگر از چگونه بستن يك سيستم هليكوپترى مناسب مطمعن نيستيد ، بهتر است با ريسه هاى آماده شروع كنيد ، مثل ليدر هاى آماده ليدكور کردا.برگرفته از :

ترجمه : حسین وفا