آيا اين ٥ ريسه بهترين هاى تاريخ كپورگيرى هستند؟
در اينجا به ٥ ريسه كه بالاترين نرخ صيد را داشته اند مى پردازيم كه موفق شده اند بزرگترين كپورها را به چاك بکشند.١-ريسه مفصلى

طراحى و ساخته شده مشترك ترى هرن و نيگل شارپ در اوايل دهه نود ، يكى از بهترين ريسه ها براى شكار كپور هاى بزرگ بر فراز بسترهايى است كه تنها توسط بويله طعمه پاشى شده اند.

روش بستن ریسه در سایت کردا :٢- ريسه چود

يكى از  شاخصه هاى اين ريسه نياز ماهيگير به لوازم بيشترى جهت بستن ريسه مى باشد. با ظهور ريسه هاى چود موضوع بستريابى به چالش كشيده شد ، چرا كه با استفاده از اين ريسه ديگر نيازى به اين كار نبود.


روش بستن ریسه در سایت کردا :


٣-ساليد بگ

بيشتر مى توان از  ساليد بگ به عنوان يك تاكتيك ياد كرد تا يك ريسه ، اما اين شما تنها با استفاده از اين روش مى توانيد از اينكه ريسه برايد نرم تان بدون انكه پيچ خورده باشد در موقعيت مناسبى بر روى كف قرار گرفته ، صد در صد اطمينان داشته باشيد. تركيبى مرگ آفرين!


روش بستن ریسه در سایت کردا :

پ.ن: در روش سالید بگ هر ریسه ای را می توانید استفاده کنید ، پیشنهاد ما یک ریسه ساده کوتاه ( ترجیحا همراه حلقه  ) با نخ براید نرم بدون استفاده از روکش آنتی تنگل می باشد.

٤-ريسه كى دى

اگر طرفدار ارايه طعمه هايى هستيد كه به دقت متعادلسازى شده باشند به طورى كه تنها با وزن وارده از طرف قلاب در آب فرو بروند ، پس ريسه كى دى مى تواند بهترين گزينه برايتان باشد. ظاهرى بسيار مهاجم كه در عمل نيز نشست قلاب بسيار پايدارى را به همراه دارد.


روش بستن ریسه در سایت کردا :


٥-ريسه بلو بك

هزار و يك حقيقت در پشت استفاده از حلقه ، تيوب سليكونى و يا حتى يك گره ساده نخ به دور ساق قلاب وجود دارد كه با چسباندن قسمت موى ريسه به ساق قلاب باعث چرخش و عملكرد بهتر اين ريسه مى شود. و اين همان دليلى است كه عامل محبوبيت بالاى اين ريسه هاست. و اگر شما طرفدار استفاده از بويله هاى دوبل يا روش آدم برفى هستيد اين ريسه بهترين گزينه براى شما خواهد بود.


روش بستن ریسه در سایت کردا :


برگرفته از :
ترجمه : حسین وفا