چوب و چرخ

      ورزش كپورگيرى ذاتا يك فعاليت لوكس و پرهزينه مى باشد ، كپورگيران حرفه اى چندين ست كپورگيرى براى شرايط مختلف دارند كه هر ست شامل دو الى چهار چوب و چرخ  يكسان مى باشد بعلاوه بحث طعمه پاشى هم خود نيازمند يك چوب و چرخ مخصوص اسپاد است. اما طبق قولى كه به شما داده بودم قصد دارم به شما كمك كنم تا با حداقل امكانات ، طعم شيرين اين فعاليت را بچشيد و سپس به نسبت بودجه اى كه مى توانيد اختصاص دهيد براى جمع آورى يك ست كپورى اقدام كنيد.
چوب كپورى

       متاسفانه باور غلطى در ميان ماهيگيران شكل گرفته كه براى صيد ماهى هاى سنگين و بزرگ نياز به چوبهاى آنچنانى است ، اما اين موضوع به هيچ وجه صحت ندارد ، اولين و مهمترین وظيفه چوب پرتاب چيزى است كه شما به نخ خود متصل مى كنيد و همين امر تعيين كننده فشاريست كه قرار است چوب شما تحمل كند ، تمام خصوصى سازى چوبها در رشته هاى مختلف ماهيگيرى مربوط به بهينه سازى پرتاب و سهولت استفادهآن مى باشد . قرار نيست شما چيزى را با چوب بلند كنيد و حتى اگر نخ شما به يك قايق موتورى گير كند فشار وارده به هر چوبى تنها باعث آزاد شدن بيشتر نخ و در نهايت پاره شدن آن مى شود. پرتابهاى بلند علاوه بر قدرت تحمل فشار نياز به طولى ايده ال هم دارند كه در بحث كپور گيرى قدرت تحمل و يا اكشن مناسب بين ٢/٧٥ تا ٣/٥ پوند و طولى نزديك به ٣٦٠ سانتيمتر است.
در طول مدت زمان ماهيگيرى خود حتما چوبهايى براى پرتاب هاى بلند و روشهاى انتظارى خريدارى كرده ايد از ميان آنها دو يا سه چوب كه نزديكترين طول و اكشن ، به موارد ذكر شده را دارند ، انتخاب كنيد.

چرخ كپورگيری      

      اگر بحث كلاج چرخ را در نظر نگيريد ، در مورد چرخ ماهيگيرى هم جثه آن هيچ ربطى به تواناييش براى صيد ندارد ، در واقع وظيفه چرخها هم فقط آزاد نمودن و جمع كردن نخ مى باشد ، شما هيچ گاه با چرخاندن دسته چرخ ، کپور را به ساحل نمى آوريد بلكه اين كار با كشيدن چوب به عقب انجام مى دهيد و وظيه چرختان تنها جمع كردن نخيست كه با حركت چوب به جلو آزاد مى شود. اما در طراحى اختصاصى چرخهاى كپورگيرى نكاتى رعايت شده كه مى توان به اسبولهايى بزرگ اشاره کرد که در جهت  افزایش سرعت جمع کردن نخ و سهولت آزاد شدن ان در حین پرتاب طراحی شده بعلاوه همگی دارای ظرفیت بالاى نخ گيرى هستند و از كلاجهايى سريع با قدرت تحمل وزن بالا بهره می برند.

در ميان چرخهاى خود به دنبال مواردى باشيد كه داراى قابليتهاى فوق باشند ، از آنجايى كه كپورگيرى ذاتا يك روش انتظاريست سعى كنيد قرقره چرخهايتان داراى حداقل ٣٠٠  متر نخ باشند.حسین وفا