چه زمانى بايد با نخ سفت شده كپورگيرى كنيم؟
و آيا نخمان در بالاى كف آب مى ايستد؟

وقتى با يك نخ سفت شده ماهيگيرى مى كنيم ، آيا نخ در نزديكى ريسه روى كف آب قرار مى گيرد يا در بالاى كف مى ايستد؟ راب هيوج در اين زمينه تحقيق نموده است ...


وقتى با يك نخ سفت شده ماهيگيرى مى كنيم ، آيا نخ در نزديكى ريسه روى كف آب قرار مى گيرد يا در بالاى كف مى ايستد؟ و همچنين نحوه قرارگيرى ليدكور و ليدرهاى بدون سرب در كف آب چگونه است؟ بسيارى از كپورگيران معتقدند كه ليدكورها بصورت صاف بر روى كف قرار مى گيرند ، آيا اين امر صحت دارد؟

در مواقعى كه با نخ سفت شده ماهيگيرى مى كنيم ، چندين موضوع در نحوه خوابيدن نخ بر روى بستر تاثير مى گذارد ، دو مورد اصلى يكى عمق آب و ديگرى فاصله پرتاب مى باشد ،  اگر به دليل خاصى تصميم گرفته ايد كه نخهايتان را سفت كنيد ، و به فاصله دورى پرتاب زده ايد ، نزديك ترين قسمت نخ به ريسه به احتمال زياد يا بر روى كف قرار گرفته يا در فاصله مناسبى قرار دارد ، بلعكس اگر عمق آب زياد باشد و شما در فاصله كوتاه قلاب مى زنيد احتمال قرار گرفتن نخ در بالاى كف و در وضعيت نامناسب افزايش مى يابد. براى تصور نحوه قرار گيرى نخ مى توانيد يك مثلث را در ذهن خود در نظر بگيريد كه ضلع بالايى آن نختان مى باشد. هر چه عمق آب بيشتر و فاصله پرتاب شما كمتر باشد نخ بالاتر از كف آب قرار خواهد گرفت. اگر از يك ليدر مرئى مثل يك ليدكور و يا يكى از ليدرهاى جديد نرم بدون سرب ، آن ليدر به شكل زه كمان در بالاى كف بستر مى ايستد ، چراكه به نسبت فاصله و عمقى كه در آن قلاب مى زنيد ،  فشارى كه از طرف كشش نخ سفت شده وارد مى شود بيشتر از ميزان فشارى خواهد بود كه از طرف وزن جرم ليدر به سمت پايين وارد مى شود. اين امر در فواصل دور و عمق كمتر آنچنان تاثير گذار نخواهد بود ، اما در پايان كار و در نتيجه كلى صید بسيار موثر خواهد بود. فشار آب و قابليت ديد رنگها هم در نتيجه كار تاثير گذار خواهند بود ، اگر نخ براى مدت زمان طولانى در آب بماند ، براى مثال بيش از ١٢ ساعت ، بتدريج به سمت كف ته نشين شده و بر روى بستر قرار مى گيرد يا حداقل وارد وضعيت بهترى نسبت به لحظه اوليه پرتاب مى شود.
به عنوان يك قانون كلى ، اگر من از ليد كور يا ليدرهاى بدون سرب استفاده كنم ، نخهايم را در وضعيت نيمه سفت قرار مى دهم و از يك لاين دنسر سبك استفاده مى كنم ، من در ابتدا نخ را سفت كرده و سپس كمى شل مى كنم تا مطمعن شوم ليدر بر روى كف خوابيده ، اما فقط در صورتى اين كار را انجام مى دهم كه مطمعن باشم هيچ مانعى بين چوبها تا سربم وجود ندارد. ولى اگر موانعى در سر راه نخ باشد ، من نخ را كاملا سفت مى كنم به جاى ليدرهاى قابل رويت  به سراغ ليدرى از جنس فلرو كربن رفته و يا ريسه را به روش نيكد بصورت مستقيم بر روى نخ اصلى سوار مى كنم ، تا ميزان تاثير منفى قرار گيرى نخ در مسيرى از بالاى كف آب به سرب مى رسد ، به حداقل برسد.

سیستم نیکد چود

برگرفته از :

ترجمه : حسین وفا