جادوى ماه:

 بزرگترين راز نهفته در صيد ماهى هاى بزرگ تا به امروز!

 آيا بين ماه و صيد ماهى هاى بزرگ ارتباطى وجود دارد و يا اينكه اين تنها يك افسانه است؟ جان بارتلى طى يك دهه صيد ماهى هاى بزرگ را زير نظر گرفته و نتايج تحقيقات آن ممكن است نظر شما را تغيير دهد...

كپور برگفيلد 

صيد يك كپور عظيم و جثه توسط به نام برگفيلد در تاريخ دوازدهم آپريل ٢٠١٧ درست روز بعد از ماه كامل بود. زمانى كه نيگل شارپ در سال ٢٠٠٦ نيز در روز سيزدهم ماه مى در ساعت  ١١:٥٥ دقيقه موفق به صيد همين كپور شده بود دقيقا يك روز پس از ماه كامل بود. ما همچنين بايد موقعيت خورشيد را نيز در نظر بگيريم. در تمام ٨ مورد صيد خاطره انگيز كه در ادامه ذكر مى كنم ، كپورها درست
در بازه جابجا شدن خورشيد بودند كه اين امر نمى تواند اتفاقى باشد. همچنين جان يك صيد ديگر را ثبت كرد كه در درياچه كليساى كوين نش درست يك روز قبل از صيد ماهى اسكات يك كپور بزرگ به قلاب افتاد. اين ماهى نيز بيش از ٥٠ پوند وزن داشت و تا مدت دوسال دومين ركورد آن درياچه محسوب مى شد.

نيگل شارپ
تاريخ صيد : ١٣ مى ٢٠٠٦
فاز ماه: ١٠٠٪‏
بازه جابجايى خورشيد : ١٢:٥٦ ظهر


دارن دى
تاريخ صيد: ٥ مى ٢٠٠٨
فاز ماه : ٠٪‏
بازه جابجايى خورشيد: ١٢:٥٦ ظهر


ترى هرن
تاريخ صيد: ٤ جولاى ٢٠٠٩
فاز ماه : ٩٢٪‏
بازه جابجايى خورشيد: ١٣:٠٤ ظهر


جان هايكى
تاريخ صيد: ١٨ سپتامبر ٢٠١٠
فاز ماه : ٨٠ ٪‏
بازه جابجايى خورشيد: ١٢:٥٣ ظهر

اوز هولنس
تاريخ صيد : ١٧ اگوست ٢٠١٢
فاز ماه : ٠٪‏
بازه جابجايى خورشيد: ١٣:٠٣ ظهر

دِيو لين
تاريخ صيد : ٦ جولاى ٢٠١٤
فاز ماه : ٩٩٪‏
بازه جابجايى خورشيد: ١٣:٠٠ ظهر

اسكات لويد
تاريخ صيد: ١٢ آپريل ٢٠١٧
فاز ماه : ٩٩٪‏
بازه جابجايى خورشيد: ١٣:٠٠ ظهر


تام استوكس
تاريخ صيد : ٦ جولاى ٢٠١٨
فاز ماه : ٥٠٪‏
بازه جابجايى خورشيد: ١٣:٠٤ ظهر


مطالعات ديگر
در بهار سال گذشته كپور آينه اى بالاى ٤٠ پوند معروف به بچه سياه كه در درياچه بركشاير زندگى مى كند دقيقا در ٢٥ دقيقه ى آخر زمان اصلى صيد شد. در سال قبل يك باد شمالى در حال وزيدن بود و اين كپور در نقطه مقابل جاى قبلى صيد شد و اين بار هم در ميان دقيقه ١٦ زمان اصلى!  به نظر شما اين انطباق اتفاقى است؟ در آپريل ٢٠١٦ ماه كامل مصادف با روز بيست و دوم ماه بود و درياچه بركشاير جايى كه بچه سياه زندگى مى كند و تقريبا تعداد اندكى كپور دارد ، ١٧ مورد صيد دقيقا در ٥ روز اطراف ماه كامل انجام گرفت.  اين درياچه بزرگ  كلا داراى ٣٥ تا ٤٠ كپور مى باشد...ماه نو يا ماه كامل

طى يك دهه جمع آورى اطلاعات و آمار و تحقيقات مستمر ، جان دريافت كه انبوهى از موارد صيد كپورهاى بزرگ دقيقا در وسط و يا اطراف شبهاى ماه نو ( بدون ماه ) و ماه كامل اتفاق افتاده اند.وى همچنين متوجه راز بسيار جالبى شد؛ بازه هاى اصلى چرخش ماه  و قرار گيرى در راستاهاى كليدى آن نسبت به زمين ، كه باعث بوجود آمدن دو تايم اصلى خوراك ماهى و دو زمان فرعى خوراك كردن ماهى در طى ٢٤ ساعت مى شوند ،اما نكته جالب اينكه زمانهاى فرعى خوراك ماهى به طور رمز آلودى بيشتر مربوط به بازه جابجايى خورشيد هستند تا ماه و همانطور كه در نتايج بالا خوانديد صيد بزرگترين ماهيها مقارن با اين مواقع بوده است.

مقاله درک فاز ماه

اما هنوز ادامه دارد : ربع اول بازه هاى ماه و نيز آخرين ربع كه در مقاله مربوط به فاز ماه بطور مشروح به آنها پرداختيم ، مى توانند بسيار پر ثمر باشند. براى مثال كپور معروف به كريسچرچ در مجموعه لينچ هيل در ربع آخر فاز ماه سر خود را به باد داد و صيد شد. بنطر من تفاوتهايى مثل اين موارد بايد مربوط به دسترسى ماهى ها به غذا واينكه چگونه تغييرات فاز ماه بر روند خوراك كردن ماهى تاثير مى گذارد ، مى باشد. اين احتمال منطقى است ... براى مثال صدفهاى دو كفه اى و صدف اويستر در شبهايى كه ماه كامل هستند صيد و جمع آورى مى شوند ، پس اگر ماه مى تواند كار جمع كردن صدفها را راحتتر كند ، آيا نمى تواند يك كپور بزرگ را تشويق به جستجوى چنين منابع غذايى كند؟


رابطه ماه و آب و هوا

يكى از مسائلى كه در تاثير ماه در صيد بسيار مورد توجه قرار گرفته ،رابطه تغييرات آب و هوا با فاز ماه مى باشد. اغلب ماه نو كاهش فشار هوا و وزش بادهاى شديد از سمت جنوب يا غرب را به دنبال دارد. يك نكته جالب : از يك عكاس حرفه اى سوال كنيد كه عكس گرفتن در آسمانى كاملا آبى و آرام و آفتابى ( كه علامت فشار زياد هواست ) چه روزهايى را انتخاب مى كنند و خواهيد ديد كه تاريخ هايى كه آنها به شما مى گويند همه حول و حوش ماه كامل خواهد بود.


جادوى ماه در چيست؟
نظريه هاى بسيارى درباره اين موضوع وجود دارد ، مثل : تاثير ماه بر جاذبه زمين و وزن اجسام و ايجاد جاذبه و كششى كه مسبب جزر و مد اقيانوسها است و دليل قاطعى بر اين حقيقت است كه ما با يك پديده قدرتمند طبيعى روبرو هستيم ، كه مى توان از آن به عنوان قدرتمند ترين پديده ياد كرد. هنوز حقايق زيادى كشف نشده و يا به اثبات نرسيده اما شواهد و روايات اجتناب ناپذيرى در مورد تاثيرات ماه بر روى رفتار موجودات وجود دارد. اگر بخش حوادث اخبار را دنبال مى كنيد با دقت به تاريخ وقوع جرمها متوجه خواهيد شد نرخ افزايش اين گونه اتفاقات رابطه مستقيمى با ماه كامل دارد ، و حتى شيطنت كودكان در شبهايى كه ماه كامل است ،بيشتر مى شود.گويا جنون زمين ما ريشه در قمر همجوار آن دارد. شكارچى هاى غير قانونى زندگى خود را بر اساس ماه برنامه ريزى مى كنند و ماه كامل را با دو لقب 'ماه ديوانه' يا 'ماه جنگجو' صدا مى كنند. حتى دوره عادت ماهانه بانوان نيز بطرز باورنكردنى رابطه مستقيمى با وضعيت ماه دارد و تمام اينها نمى توانند تصادفى باشند!نظر ترى هرن اسطوره كپورگيرى درباره فازهاى ماه...
آيا وضعيت ماه در روند كپورگيرى من تاثير داشته ؟ صد در صد بله بخصوص در صيد كپورهاى بسيار درشت. اما آيا زمان سفرهاى ماهيگيرى خود را با ماه تنظيم مى كنم؟ تا بخشى آرى ولى من هميشه يك چشمم بر وضعيت كلى آب و هواست. اگر پيش بينى يك هواى معتدل و كم فشار همراه بارش پراكنده و وزش بادهاى شديد را ببينم پس زمانى خواهد بود كه حتى در وسط زمستان و بدون در نظر گرفتن فاز ماه به ماهيگيرى خواهم رفت.

اگر شما تنها يك يا دوشب و هر چند وقت يكبار به ماهيگيرى مى رويد و شرايط تان به گونه ايست كه مى توانيد زمان برنامه خودر را آزادنه تعيين كنيد ، پس بله ، حتما به شما پيشنهاد مى كنم كه روزهايى مطابق با فازهاى اصلى ماه ارزش امتحان كردن را دارند اما باز هم توصيه من اين است كه حواستان به شرايط جوى باشد. و در بطور كلى جلساتى كه در شبهاى معمولى برگزار مى شوند شما را از آنچه كه بايد انجام دهيد آگاه مى كنند تا در شب موعود كه فاز ماه در حالت اصلى است در مكان درستى حضور داشته باشيد.


برگرفته از:

ترجمه: حسین وفا