لوازم کپورگیری

رونی دی ریگ

/post-99
کیکرهای دی ریگ در ریسه رونی

۲۵ نکته طعمه پاشی موفق

/post-97
۲۵ مور‌د جهت اجرای یک طعمه پاشی درست

نوک مستقیم در مقابل نوک خمیده

/post-96
بررسی قلابهای نوک صاف و خمیده

فلیورها: افسانه یا جادو؟

/%D9%81%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
 جان بیکر با حقایقی دلفریب در مورد فلیورها

ده روش ساده برای بهبود بستریابی

/%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
ده نکته از ده کپورگیر بزرگ جهت بهبود مهارت بستریابی

بهترين طعمه هاى تابستانى كپور

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
بهترین طعمه ها و راهکارهای صید کپور در تابستان کدامند؟

دستور ساخت بويله آجيلى

/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C
دستور ساخت بويله هاى خانگى آجيلى براى صيد بزرگترين كپورها!

بهترین بویله های خانگی

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
دستور ساخت بويله خانگى ارزان براى موفقيت در زمستان و بهار!

فيدر يا كيسه پى وى اى

/%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C
در یک مقایسه اجمالی دو روش ساید بگ و متد فیدر را بررسی می کنیم

بهترين ريسه ها

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
آيا اين ٥ ريسه بهترين هاى تاريخ كپورگيرى هستند؟