كپورها چگونه در بسترهاى علفى تغذيه مى كنند؟

متخصص ماهيگيرى جيمز اندرسون ، حقايق جالبى در مورد نحوه خوراك كردن ماهى در يكى از بهترين ويژگيهاى بستر را فاش مى كند : بستر علفى


اوواش


انواع مختلف

علف و خزه هاى داخل آب نقش مهمى در زيستگاه درياچه اى كه در آن قلاب مى زنيم دارد. آنها سرپناهى براى ماهى درست مى كنند ، و آبزيان بى مهره اى كه در ميان اين گياهان زندگى مى كنند ، بخش مهمى از مواد مغذى مهم در زنجيره غذايى بسيارى از حيواناتى كه در آن اكو سيستم زندگى مى كنند را تامين مى كنند. علفزارها نواحى طبيعى تغذيه ماهى هستند ، چرا كه پر از جانورانى مثل لارو حشرات و ميگوهاى آب شيرين هستند. هنوز هم برخى از ماهيگيران از قلاب زدن در اين بسترها و يا حتى نواحى نزديك به آنها پرهيز مى كنند. ماهيگيرى كردن بر روی برخى از گونه هاى گياهان نسبت به بقيه نتايجى بهترى دارد. معرفى يك طعمه بر فراز بسترهاى بزرگ گياه علف شاخى كانادايى (اوواش ) ، كمى دشوار خواهد بود ، در حاليكه در نقطه مقابل ماهيگيرى در قسمتهايى كه داراى خزه هاى ليفى (سيلكويد) هستند ، زياد دشوار نخواهد بود.

در هر ارتفاعى

وقتى كپور ها مشغول تغذيه از بى مهرگان در ميان علفها مى شوند ، خود را لابلاى علفها فرو مى كنند تا به قسمتهاى مناسب ترى كه در لايه هاى مختلف آنها قرار دارند برسند. وقتى مى خواهيد بسترى از خزه ها را طعمه پاشى كنيد بايد به جاى يك سطح دو بعدى به صورت فضايى سه بعدى اين محوطه را در ذهن خود تصور كنيد ، من هميشه به همه توصيه مى كنم از مواد سبكى مثل : شاهدانه ، پلتها ، ذرت و بويله هاى خورد و نصف شده در طعمه پاشى خود استفاده كنيد تا آنها سطوح مختلف خزه ها را در لايه هاى پايين تا بالا پوشش دهند. در صورتيكه استفاده تنها از بويله مى تواند باعث شود كه آنها در لابلاى خزه ها فرو رفته و همگى بر روى كف قرار بگيرند.
پاك كردن يك نقطه

حتى وقتى كه مواد طعمه پاشى در لايه هاى مختلف علفها قرار مى گيرند ، و فضايى سه بعدى را پوشش مى دهند. اين امر سبب مى شود كهكپورها زمانى كه به كمك سلولهاى گيرنده طعم بر روى لبها و سبيلكهاى خود ، مشغول جستجوى غذا مى شوند ، شروع به شيار زنى و تونل زدن داخل گياهان كرده ، و با تكرار اين  رفتار تغذيه طبيعى ، اگر به طور مرتب آن منطقه طعمه پاشى شود ، علفهاى آنجا پاك مى شود ، بطوريكه محوطه اى ( اصطلاحا چاله اى ) مشابه يك بستر سنگى بوجود مى آيد.
منطقه امن

كپورها در كنار علفزارها احساس امنيت بيشترى مى كنند ، و از اين رو بطور كلى با اعتماد به نفس بالاترى مشغول تغذيه مى شوند ، و همين موضوع سبب مى شود كه احتمال اشتباه كردن آنها افزايش يابد و بنابر اين صيدشان راحتتر مى شود. وقتى در ميان خزه ها قلاب مى زنيد ، كار پنهان كردن لوازم ريسه و دست يابى به استتارى بهتر نيز راحت مى شود ، و در عوض كار تشخيص اين لوازم براى كپور بسيار دشوار مى شود. يك طعمه پاپ براى ارايه در قسمتهاى علفى گزينه اى عاليست ، چرا كه با بالا نگه داشتن قلاب از گير كردن آن در ميان علفها جلوگيرى كرده ، و برعكس سطوح گلى و سنگى طعمه اى در جاى غير طبيعى به نظر نمى رسد ، زيرا موادى كه ما در طعمه پاشى استفاده كرده ايم در سطوح و لايه هاى مختلف علفها قرار گرفته اند. خوب چرا شما هم اين روش را امتحان نمى كنيد ، شك نكنيد رفتن به آغوش علفها برايتان كپوربه ارمغان خواهد آورد.


اگر علاقمندهستید در مورد کپورگیری در دریاچه های پر علف  بیشتر بیاموزید ، می توانید با دنی فیربراس در قسمت اول مستر کلاس 6 همراه شوید (با وی پی ان):برگرفته از: ترجمه: حسین وفا