چگونه در مورد سيستم سرب تصميمى درست اتخاذ كنيم؟
از اليوت گرى سوال نموديم ...

سوال: شما چگونه در مورد انتخاب سيستم سرب و نوع هوكلينك خود قبل از شروع به ماهى گيرى ، تصميم مى گيريد؟ آيا اين قانون درست است كه براى بسترهاى نرم تر هوكلينكهاى نرم و براى بستر هاى سفت هوكلينكهاى خشك و سيستم سرب اينلاين مناسب تر است؟

من در روش محبوب خودم گير كرده ام ، البته فكر نمى كنم اتفاق بدى باشد ، من دقيقا احساسى خوب و اعتماد به نفسى بالا نسبت به روشى پيدا كرده ام كه پاسخگوى بيشترين سناريو هاى ماهيگيريست. در نود درصد موارد من از يك سيستم هليكوپترى بر روى ليد كور استفاده مى كنم ، و يا يك ريسه چود كه باز هم بر روى يك سيستم هليكوپتى قرار گرفته است. اين سيستم سرب محبوب من است و هر موقع كه بتوانم از آن استفاده مى كنم ، فقط براى ماهيگيرى در كنجهاى كنارى آب و بسترهاى علفى من سيستم خود را تغيير مى دهم. در قسمتهاى كنارى سعى مى كنم در روى بسترهاى سنگى قلاب بزنم و در اين مواقع از يك سرب ١٥٠ گرمى در يك سيستم دراپ آف اينلاين استفاده مى كنم. كپورها در كناره هاى آب بسيار زيركانه عمل مى كنند و از آن جايى كه نيازى به پرتابهاى بلند وجود ندارد ، سربى بسيار بزرگ را انتخاب مى كنم! زمانى كه آبى كه در آن ماهيگيرى مى كنم داراى تراكم بالاى علف باشد و من دسترسى به يك قايق براى چاك زدن ماهيهايى كه بين علفها گير كرده اند ، نداشته باشم ، از يك سيستم سرب دراپ آف استفاده مى كنم تا بعد از به قلاب افتادن ماهى سرب رها شود.  در بسترهاى لجنى به همان سيستم هليكوپترى خود تكيه مى كنم ، اما از يك ابزار هلى سيف استفاده مى كنم تا سرب را آزاد كند. 


اگر بستر سنگى باشد ، از يك سرب صد گرمى مدل اسكاى لاينر در يك سيستم دراپ آف اينلاين همراه ليدكور استفاده مى كنم.من در بخش عظيمى از كپورگيرى خود ، از هوكلينك ان ترپ نرم با مقاومت ١٥ يا ٢٠ پوند استفاده مى كنم.

احتمالا متوجه شديد كه من فقط در مورد سيستمهاى سرب  صحبت كردم ، نه درباره ريسه ها ، اين بدين دليل است كه من به ندرت از استفاده چند ريسه محدود فراتر مى روم.  

ريسه كف خواب خود را با هوكلينك ان ترپ نرم مى بندم ، كه به نظر من هم براى بسترهاى نرم و هم سخت مناسب است. براى ريسه هاى چود من از نخ خشك موف ترپ استفاده مى كنم ، و براى ريسه هاى مفصلى من از همراهى اين دو نخ بهره مى گيرم. دليل من براى انتخاب نخ ان ترپ  ، نرمى فوق العاده آن است كه من را قادر مى سازد در همه جا به يك ارائه طعمه مناسب دست پيدا كنم.

سيستم سرب مورد استفاده من كه در بيشتر اوقات بكار مى گيرم ، يك سيستم هلى كوپترى ساده به همراه يك سرب هفتاد گرم بروى ليدر ليدكور و هرزگرد كوييك چنج حلقه دار مى باشد.    

برگرفته از سایت: 

ترجمه:حسین وفا