بهترين هوكبيت براى فصل بهار چيست؟
حرفه اى ها در اين مورد چه نظرى دارند؟طرح سوال

به نظر مى رسد طعمه تكى پاپ آناناس هنوز جزو محبوبترين طعمه هاى فصل بهار است ، اما آيا شما طعم و يا رنگى ديگر را تاثير گذارتر يافته ايد؟
آدام پنينگ
"من فكر مى كنم هر بويله خوبى كه در پيش روى ماهى قرار بگيرد ، كار خواهد كرد، خواه قهوه اى ، صورتى ويا سبز باشد. بله درست است بويله هاى زرد جواب مى دهند اما اكثر ماهيگيران هم همين رنگ را استفاده مى كند و اين تداعى كننده اين طرز فكر است كه انها بهترين عملكرد را دارند. طعمه اى را استفاده كنيد كه به شما اعتماد به نفس مى دهد ، و آن را به پيش روى ماهى ها برسانيد ، و به ياد داشته باشيد اگر فرض كنيد همه از طعمه هاى درخشان استفاده مى كنند ، هر ساله تعداد زيادى از بزرگترين كپورهاى بینظیر با يكى از اين طعمه ها بر روى ريسه هاى آماده چود ، به دام مى افتند! من از بويله هاى قهوه اى كمرنگ كريل استفاده مى كنم و هميشه كمى نسخه سفيد آنها را نيز به همراه دارم."يان چيلكات
" صادقانه بگويم ، من از طرفداران روش سينگل بيت ( طعمه تكى ) نيستم. به آن روش هم ماهى گرفته ام ، اما روش همراه با طعمه پاشى را براى فصل بهار ترجيح مى دم. اگر ساير ماهيگيران مشغول پرتاب طعمه هاى تكى باشند ، لااقل تنها براى من جاى خواهد داشت كه اقدامى متفاوت انجام دهم. كه آن ماهيگيرى بر فراز مقدار كمى طعمه پاشى خواهد بود. رنگ هوكبيت هيچگاه بحث مورد علاقه من نبوده ، اما اگر به يك يا دو رنگ احساس خوبى داريد پس همانها را استفاده كنيد. چرا كه اعتماد به نفس يكى از قطعات بزرگ پازل كپورگيريست."گز فارهام
"سالهاست كه از بويله هاى آناناس استفاده نكرده ام ، در حقيقت به شدت معتقدم اين بويله ها به يك ليبل اعلام خطر براى ماهى تبديل شده اند ،از دهه نود و تجارب قلاب زدن در درياچه رِدِس  ، من ترجيح مى دهم از طعمه هاى دست ساز رنگ روشن خود به صورت طعمه تكى استفاده كنم. من از نسخه هاى بيشمارى از بويله هاى متنوع استفاده كرده ام اما همه آنها تقريبا بر اساس يك قاعده ساخته شده بودند : مخلوطى از هفت الى هشت ليكوييد ملايم ، روغن و پودر. من هنوز هم يك طعمه تكى درخشان را بكار مى گيرم ، اما در طى چهار پنج سال گذشته بيشتر به سراغ رنگهاى شسته شده و كمرنگ رفته ام و متوجه شده ام جواب بهترى مى دهند ، چرا كه اينك كه اكثر ماهى گيران رنگهاى درخشان را استفاده مى كنند اين مورد مى تواند كمى بيش از حد در آبهاى زلال جلوه نمايى كند و در طى پانزده سال گذشته ماهى ها با بسيارى از آنها برخورد داشته اند."نيگل شارپ
" در طى چند سال گذشته ، در آبهايى كه من قلاب زده ام به وضوح متوجه اين موضوع شده ام كه بويله هاى پاپ زرد رنگ ، قربانى دوره موفقيت خود شده اند و من به سختى با استفاده از آنها توكى دريافت كرده ام. چيزى كه من كشف كرده ام اين است كه رنگهاى ملايمى كه به سفيدى مى زنند ، و يا زرد شسته شده بسيار موفقيت تر خواهند بود. همچنين دريافته ام كه يك طعمه با ماهيت غذايى به رنگ تيره و بصورت پاپ مى تواند جوابى فوق العاده بدهد ، البته موضوع كدر بودن آب مى تواند تاثير منفى بر اين امر داشته باشد. در طى سالهاى اخير و در پى استفاده بيش از حد طعمه هاى درخشان در طول زمستان كپورها نسبت به اين نوع طعمه در فصل بهار هم حساس هستند.البته هيچ كس با قطعيت از چيزى مطمعن نيست و من هنوز هم هميشه يك قوطى از اين بويله هاى زرد به همراه دارم."

برگرفته از سایت:

ترجمه : حسین وفا