كپورها چگونه در لجن تغذيه مى كنند؟
اين بار در مورد روش خوراك كردن كپورها ، جيمز اندرسون حقايقى در مورد نحوه تغذيه كپورها در لجنزار را فاش مى كند...

لجن چيست؟

بعد از مطلب قبلى كه به نحوه تغذيه نمودن كپور از مواد ريز پرداختيم ، اين بار شيوه خوراك كردن آنها در قسمتهاى لجنى را بررسى مى كنيم. لجن محصول مواد به جاى مانده از ارگانيسم تجزيه مواردى مثل علفهاى مرده ، يا برگهايى كه از درختان اطراف درياچه به داخل آب ريخته ، مى باشد. از آنجايى كه اين ماده با فعاليت ارگانيسمهاى تجزيه كننده مثل كپكها و باكتريها بوجود مى آيد ، از ذرات ريزى تشكيل شده است. با جارى شدن آب اين ذرات نيز شروع به حركت كرده و در نقاطى كه آب داخل گودالها و كناره ها آرام مى گيرد ، بر روى بستر ته نشين مى شوند.

يك بستر لجنى

در گذشت زمان آنچه كه گفته شد باعث بوجود آمدن بسترهاى لجنى مى شود. اين نواحى زيستگاه ايده آلى براى بى مهرگانى مثل كرمهاى خونى ، و طيف متنوعى از لارو حشرات ريز به شمار مى رود. اين بى مهرگان بخش عظيمى از رژيم غذايى كپورها را تشكيل مى دهند ، و كپورها از توانايى بسيار بالايى در استخراج اين منابع از لجنزارهايى كه زيستگاه آنهاست ، برخوردار هستند.
موجودات مدفون

بسترهاى لجنى ممكن است حتى نزديك به يك متر عمق داشته باشند ، و بايد به عنوان زيستگاهى سه بعدى در نظر گرفته شوند. بدين صورت كه براى مثال كرمهاى خونى مى توانند به اعماق لجنها حركت كنند و اين بدين معناست كه كپور براى شكار آنها مجبور به حفر عميق لجنها مى باشد. در حقيقت كپور تا نيمى از بدن خود در داخل لجنها تونل زده و به جستجوى خوراكهاى لذيذ خود مى پردازد.قدرت ديد صفر  

به كمك قدرت چشايى و بويايى بينظير كپورها محل مواد قابل خوردن را رديابى كرده ، و شروع به نفوذ به ميان لجنها مى كنند ، كه باعث پراكنده شدن توده هاى بزرگ آب تيره و تار در لايه هاى بالايى درياچه مى شوند. در واقع در چنين موقعيتى قدرت ديد ماهى به صفر مى رسد و كپور با اعتماد به قدرت بينظير چشايى و نيز حس لامسه سبيلكهايشان مشغول تغذيه در چنين محيط هايى مى شوند.

علايم ديدارى

وقتى كپورها در بخشهاى لجنى تغذيه مى كنند ، باعث آزاد شدن گازهاى بوجود آمده و محصور شده در ميان لجنزار شده و بالا آمدن و ظاهر شدن اين گازها بر روى سطح آب به شكل حباب ، نشانه اى براى ماهيگيران است كه خبر از كپورهاى در حال تغذيه مى دهد. اين نشانه كه بشكل سطحى از حبابها بر سطح آب ظاهر مى شود ، علامت خوبى از كپورهاى در حال تغذيه است ، و مى تواند نشان دهنده اين موضوع باشد كه كه كپور ها در عمق لجنها مشغول تغذيه هستند ، و در اين حالت طعمه اصلى كه بر روى محتويات كف ارايه شود ( طعمه هاى پاپ و متعادل ) ممكن است ، ناديده گرفته شود.


نادیده گرفته شدن طعمه اصلى

بگذاريد اين موضوع را با خاطره يكى از جلسات كپورگيرى خود توضيح بدهم ، در يكى از برنامه مشغول قلاب زدن در قسمتى لجنى از درياچه بودم و در مدتى طولانى بوضوح كپورها بشدت در حال تغذيه بودند ، واقعا از اين ناكامى شگفت زده بودم كه چطور حتى يك توك نداشته ام. سطح وسيعى از حبابها از كف به روى آب مى آمدند ولى خبرى از برداشته شدن طعمه من نبود. بعد از مدتى كه مثل ساعتهاى طولانى گذشت بلاخره يك "ران" (به قلاب افتادن و فرار ماهى ) داشتم ، اما وقتى ماهى را چاك زدم با تعجب ديدم كه قلاب به كناره صورت ماهى گير كرده است. يك علامت بارز كه نشان دهنده اين بود كه ماهى در اطراف طعمه من در حالى كه سر خود را به جستجوى غذاهاى طبيعى داخل لجنها فرو كرده بوده، مشغول تغذيه بوده است.  و بدون اينكه ماهى قصد خوردن طعمه من را داشته باشد ، كاملا به طور اتفاقى قلاب به صورت ماهى گير كرده است.
غافل نشويد

از چاله هاى لجنى در درياچه مورد نظرتان غافل نشويد ، چراكه اين نقاط بصورت طبيعى داراى مقادير زيادى از غذاهاى محبوب كپور هستند. فقط به ياد داشته باشيد كه ممكن است كپورها در قسمتهاى لجنى نسبت به بخشهاى سفت درياچه به روشى كاملا متفاوت تغذيه كنند.

منتشر شده در تاریخ 13 مارش 2013 در شماره 108 مجله کارپولوژی


نوشته : جیمز اندرسون

برگرفته از:


ترجمه : حسین وفا