بستریابی

تشخیص مسیر کپورها

/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
نحوه تشخیص مسیرهای گشت زنی کپور

ده روش ساده برای بهبود بستریابی

/%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
ده نکته از ده کپورگیر بزرگ جهت بهبود مهارت بستریابی

راهنماى جامع بسترهاى علفى

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C
چگونه در بسترهای علفی به موثرترین نحو قلاب بزنیم؟

اهميت خوابيدن نخ

/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AE
چگونه نخ خود را بخوبى بخوابانيم تا تشخيص توك به بهترين نحو انجام پذيرد

٢٠ نكته مهم كپورگيرى

/20-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
بيست نكته كپورگيرى كه از همين لحظه به بعد مى توانيد بكار گيريد!

اصول بستر يابى و طعمه پاشى

/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C
چگونگى بكار گيرى لوازمى چون ، فلوت ماركر ، اسپاد ، ديستنس استيك ، شوك ليدر ،... و نحوه تشخيص بستر

لوازم بستريابى و طعمه پاشى

/future-finding
مرحله دوم آموزش، آشنایی با لوازم بستریابی و طعمه پاشی.