طعمه

فلیورها: افسانه یا جادو؟

/%D9%81%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
 جان بیکر با حقایقی دلفریب در مورد فلیورها

ده نکته مهم کپورگیری در زمستان

/post-87
ده توصیه که می تواند کمکتان کند زمستان امسال صید بهتری داشته باشید

طعمه های پاییزی

/%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C
بهترين مواد جذب كننده طعمه براى فصل پاييز كدامند؟

ده بويله برتر

/%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1
آيا دوست داريد ده مورد از پرفروشترين بويله هاى يك دهه اخير را بر اساس گزارش فروش انگلينگ دايركت بشناسيد؟

٣٨ راه ساده براى بهتر كردن طعمه تان

/38-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87
مجموعه نكاتى ضرورى كه در عين سادگى ، آمار تعداد صيدتان را به طرز قابل توجهى افزايش خواهند داد!

طعمه هاى سرى حرفه اييها

/%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
موادى سرى كه گاهى راز موفقيت طعمه پاشى حرفه اييهاست

ده طعمه برتر كپور براى زمستان

/%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
ده مورد از بهترين انتخابهاى طعمه كپور جهت زمستان  فاش شد

روش ساخت بويله نان و ذرت

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%87
یک بویله بسیار ساده اما مرگ آفرین

طعمه ها

/carp-baits
مرحله پنجم آشنایی با طعمه های کپور