سیستم سرب

وزن سرب

/%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8
كى از يك سرب سنگين و يا سبك استفاده مى كنيد؟

سيستم سرب

/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8
چگونه سیستم سرب مناسبى براى شرايطى كه در آن قلاب مى زنيم انتخاب كنيم

تصميم در مورد سيستم سرب

/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8
چگونه در مورد سيستم سرب تصميمى درست اتخاذ كنيم؟از اليوت گرى سوال نموديم ...

ادوات انتهایی

/terminal-tackle
مرحله چهارم آموزش ، آشنایی با تجهزیات انتهایی یا ترمینال تکل