سالید بگ

۲۵ نکته طعمه پاشی موفق

/post-97
۲۵ مور‌د جهت اجرای یک طعمه پاشی درست

فيدر يا كيسه پى وى اى

/%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C
در یک مقایسه اجمالی دو روش ساید بگ و متد فیدر را بررسی می کنیم

بهترين ريسه ها

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
آيا اين ٥ ريسه بهترين هاى تاريخ كپورگيرى هستند؟

سيستم سرب

/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8
چگونه سیستم سرب مناسبى براى شرايطى كه در آن قلاب مى زنيم انتخاب كنيم