سالید بگ

فيدر يا كيسه پى وى اى

/post-68
در یک مقایسه اجمالی دو روش ساید بگ و متد فیدر را بررسی می کنیم.

بهترين ريسه ها

/post-56
آيا اين ٥ ريسه بهترين هاى تاريخ كپورگيرى هستند؟

سيستم سرب

/post-54
چگونه سیستم سرب مناسبى براى شرايطى كه در آن قلاب مى زنيم انتخاب كنيم