کپورگیری

آبهای دیوانه کننده

/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
عجیب ترین دریاچه های کپور در دنیا

كپورگيرى در بهار

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
جوليان كانديف نكته هايى درباره موفقيت كپورگيرى در بهار را با شما به اشتراك مى گذارد!

چرا كپورگيرى ؟

/why-carp-fishing
آیا کپورگیری می تواند رشته ماهیگیری مورد علاقه تان باشد؟