زمستان

ده نکته مهم کپورگیری در زمستان

/post-87
ده توصیه که می تواند کمکتان کند زمستان امسال صید بهتری داشته باشید

در طول زمستان كجا بدنبال كپورها باشيم

/post-85
قسمتهاى كليدى درياچه ها كه در زمستان احتمال يافتن كپورها در آن مناطق بيشتر است.

رفتار كپورها در طول زمستان

/post-84
در زمستان و با افت دما دقيقا چه اتفاقاتى براى كپورها مى افتد؟