هوکلینک

راهنماى نخ ريسه

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87
راهنماى کاملی براى انواع نخ ريسه ( هوكلينكها )

تصميم در مورد سيستم سرب

/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8
چگونه در مورد سيستم سرب تصميمى درست اتخاذ كنيم؟از اليوت گرى سوال نموديم ...

ريسه

/carp-rigs
مرحله ششم آشنایی با ریسه مویی