هوکلینک

راهنماى نخ ريسه

/post-67
راهنماى کاملی براى انواع نخ ريسه ( هوكلينكها )

تصميم در مورد سيستم سرب

/post-36
چگونه در مورد سيستم سرب تصميمى درست اتخاذ كنيم؟از اليوت گرى سوال نموديم ...

ريسه

/post-13
مرحله ششم آشنایی با ریسه مویی.